Dla firm

Zapraszamy do współpracy firmy, szkoły, przedszkola i inne instytucje. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach psychologicznych przynosi wymierne korzyści, takie jak: wzmocnienie motywacji do pracy, poprawa komunikacji ze współpracownikami, lepsza organizacja i zarządzanie czasem, zwiększona efektywność pracy, zdobywanie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem.

 

Szkolenia przygotowujemy na indywidualne zamówienia, dopasowując treść oraz formę poruszanych zagadnień do potrzeb konkretnego odbiorcy.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Trening antystresowy
 • Trening relaksacyjny
 • Trening asertywności
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Energia i motywacja
 • Moja osobowość, mój temperament
 • Optymizm
 • Poczucie własnej wartości
 • Trening efektywnego uczenia się
 • Radzenie sobie z emocjami
 • Wyznaczanie celów
 • Zarządzanie czasem
 • Trening twórczości
 • Autoprezentacja
 • Wystąpienia publiczne
 • Proces grupowy i moja rola w grupie
 • Warsztaty integracyjne

Zapraszamy do umówienia się na wstępne spotkanie, podczas którego omówimy Państwa potrzeby i wspólnie ustalimy zakres szkolenia:

biuro@pracowniakreska.com
tel. 518 847 434