Psycholog rodzinny

Psycholog rodzinny, terapia rodzinna – Poznań

Twój dom to miejsce na ziemi i szczęśliwi ludzie, którzy go tworzą. Każdy z nas marzy o tym, aby jego życie upływało w szczęściu i harmonii rodzinnej. Niestety scenariusze życiowych ścieżek nie zawsze układają się pomyślnie. Rozwój cywilizacyjny, rosnące tempo życia i wynikające z tego problemy dnia codziennego sprzyjają pojawianiu się kryzysów, które skutecznie zaburzają komfort naszego funkcjonowania w relacjach z partnerem, dzieckiem i innymi członkami rodzin. Radzenie sobie w takich sytuacjach może być problemem nie do pokonania bez konkretnego wsparcia terapeutycznego.

Pracownia Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu oferuje skuteczną pomoc w pokonywaniu słabości i życiowych zakrętów, z którymi boryka się współczesna rodzina. Nasz zespół tworzy grono wspaniałych psychologów, terapeutów i pedagogów, których doświadczenie i kwalifikacje poparte są licznymi szkoleniami, warsztatami i stażami. Proponujemy wszechstronne formy pomocy i wsparcia:

 • Terapię rodzinną i pomoc psychologa rodzinnego w Poznaniu, w siedzibie naszej Pracowni.

 • Indywidualne sesje w domu klienta.

 • Porady mailowe przeznaczone dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z bezpośredniej wizyty u naszych specjalistów.

 • Pomocowe i rozwojowe warsztaty psychologiczne

 • Półkolonie i grupy terapeutyczne dla dzieci

Terapia rodzinna – Poznań

Najprościej rzecz ujmując terapia rodzinna proponowana przez naszą Pracownię w Poznaniu jest cyklem spotkań rodziny z doświadczonym psychologiem – terapeutą. Zwykle poprzedzona jest wstępną konsultacją, która ma na celu określenie istniejącego problemu i odnalezienie jego źródła. Problemy jednego członka rodziny mogą spowodować szereg zaburzeń w całościowym jej funkcjonowaniu. Spokojna i rzeczowa rozmowa z psychologiem rodzinnym jest skutecznym sposobem na pokonywanie:

 • konfliktów w relacjach partnerów / współmałżonków

 • trudności w relacjach pokoleniowych rodziców i dzieci

 • bolesnych sytuacji traumatycznych dotykających rodzinę (np. śmierć bliskiej osoby, poważne zachorowania, rozstanie)

 • problemów wynikających z różnorodnych sytuacji zawodowych (np. zmiana lub utrata pracy, wypalenie zawodowe, stres związany z wykonywaniem powierzonych zadań, funkcjonowanie w grupie współpracowników)

 • problemów edukacyjnych dzieci (np. brak odpowiedniej koncentracji, brak motywacji do nauki, problemy z przyswajaniem wiedzy,

 • nieumiejętność w określaniu celów, lęki i zaburzenia związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśników)

 • trudnego okresu związanego z ciążą i połogiem

 • problemów rozwojowych i wychowawczych dziecka mających swoje podłoże w psychice (np. zaburzenia lękowe i fobie, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia nastroju, problemy okresu dojrzewania)

 • zaburzeń emocjonalnych, które mają wpływ na istniejące relacje (np. gniew, lęk, smutek, poczucie winy, wstyd)

 • wszelkiego rodzaju problemów związanych z uzależnieniami (np. alkohol, narkotyki, leki i inne używki psychoaktywne, uzależnienia od komputera/Internetu, gry hazardowe)

 • różnych problemów ciała mających swoje podłoże w psychice (np. bulimia, anoreksja oraz kompulsywne objadanie się i otyłość, problemy ze snem i oddychaniem)

 • niskiego poczucia własnej wartości w relacjach (np. brak pewności siebie, niska samoocena)

 • osamotnienia wynikającego z braku porozumienia lub innych sytuacji losowych (np. poczucie braku wsparcia, fizyczna lub psychiczna nieobecność w życiu rodzinnym)

 • nieporadności w adaptacji do zmieniających się na przestrzeni czasu sytuacji życiowych (np. konieczność zmiany środowiska)

 • trudności w dostrzeganiu potrzeb członków rodziny i braku wzajemnej ich akceptacji (np. samorealizacja i rozwój osobisty partnerów/małżonków i dzieci, realizacja życiowych pasji)

 • wszelkiego rodzaju zaburzeń nastroju (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)

Psycholog rodzinny Poznań

Obszarów deformacji funkcjonowania rodziny jest zapewne jeszcze wiele. Każdą sytuację traktujemy indywidualnie. Psycholog rodzinny prowadzący cykl spotkań terapeutycznych odgrywa rolę bezstronnego mediatora. Jego zadaniem jest uświadomienie i nazwanie istotnych źródeł problemów zaburzających więzi rodzinne oraz wskazanie sposobów i metod na ich skuteczne rozwiązanie. Wspólne, rodzinne zajęcia i indywidualne rozmowy stwarzają odpowiednie warunki do otwartego wyrażania swoich uczuć, potrzeb i obaw.

Nie ignorujemy żadnego sygnału zgłaszanych nam sytuacji problemowych. Państwa potrzeby związane z ich rozwiązaniem są dla nas ważne. Ufamy, że wysokie kompetencje psychoterapeutów i prowadzona przy ich współpracy terapia rodzinna w naszej Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska (Poznań Grunwald) skutecznie wspierają pozostające pod ich opieką rodziny.