Zespół pedagogów

Łukasz Raczkowski

img1

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym oraz socjoterapeutycznym, terapeutą zajęciowym, trenerem, socjoterapeutą i psychoterapeutą. Obecnie swoje kwalifikacje podnoszę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów (http://pssit.pl/czlonkowie-stowarzyszenia.html) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (http://ptppd.pl/czlonkowie-ptppd/). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej.

Ukończone szkolenia:

 • „Narkotyki – Nowa Rzeczywistość”,
 • „Diagnoza i terapia osób uzależnionych od seksu”,
 • „Motywujące podejście w leczeniu uzależnień”,
 • „Praca kliniczna jako sztuka zadawania pytań”,
 • „Diagnoza – czym jest w praktyce i czy zawsze pomaga w pomaganiu”,
 • „W konflikcie siła, czyli twórczo o nieporozumieniach międzykulturowych”,
 • „Psychodynamiczne rozumienie i leczenie uzależnień”,
 • Seminarium naukowo-szkoleniowe „Interwencje oparte na mentalizacji”,
 • „Samouszkodzenia i próby samobójcze. Pomoc adolescentom i młodym dorosłym”,
 • „Wstęp do psychoterapii psychodynamicznej”,
 • „Praca z adolescentem – ujęcie psychodynamiczne”,
 • „Praca z grupą, dziećmi i młodzieżą w ujęciu psychodynamicznym”,
 • „Zwrotnik Raka. Tandemem po zdrowie. Psychoonkologia i Psychodietetyka” – Konferencja,
 • „Największe wyzwania w terapii par”,
 • „Podejście integracyjne w psychoterapii, czyli jak twórczo korzystać z dorobku współczesnych szkół psychoterapii”,
 • „Zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi, w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania patologicznego”.

tel. 601718381

biuro@pracowniakreska.com

Marcin Nowak

marcin-fotka-2015

Jestem psychologiem (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, specj. psychologia kliniczna), pedagogiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specj. resocjalizacja), doradcą zawodowym (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie), terapeutą pedagogicznym (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu) i socjoterapeutą (Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej „Dictotum”). Udzielam indywidualnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz prowadzę terapię, szkolenia i warsztaty.
Ukończyłem Kurs Podstawowy Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (KCP) oraz Kurs socjoterapii i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin alkoholowych (OPP). Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w 4-letnim Studium Psychoterapii SPCh (o charakterze integratywnym, opartym na podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym). Swoją pracę poddaję superwizji. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Swoje doświadczenie zdobywałem m. in. w:
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu
– Poradni Rodzinnej
– Polskim Komitecie Pomocy Dzieciom w Poznaniu
– Fundacji Pomocy Rodzinie w Luboniu
– Fundacji Familijny Poznań
– Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa
– Publicznym Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu
– Liceum Ogólnokształcącym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
– Gimnazjum im. Polskich Noblistów nr 3 w Swarzędzu
– Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu
– świetlicach socjoterapeutycznych „Atlantyda”, „Tajemniczy ogród”, „Otwarte serce”
– IX Wydziale Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Poznaniu
– VII Wydziale Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Poznaniu

Prowadziłem liczne warsztaty dla rodziców oraz ich dzieci, grupy wsparcia oraz szkolenia dla nauczycieli.

Uczestniczyłem w licznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach w zakresie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej, m.in. w:
– I Wielkopolskim Forum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu pt. „Psyche Soma Polis – promocja wiedzy o zdrowiu psychicznym”
– Zwrotnik raka. Kampania społeczna promująca psychoonkologię. Tandemem po zdrowie. Psychoonkologia i psychodietetyka
– Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla specjalistów
– Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– Depresja i zaburzenia schizofreniczne
– Najnowsze osiągnięcia terapii zaburzeń w płciowości i relacjach u kobiet
– Wpływ alkoholu na rozwój dziecka – obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym – międzynarodowe sympozjum naukowe
– Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych
– Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholu
– Zachowania samobójcze i autoagresywne u młodzieży. Rozpoznawanie ryzyka i sposoby zapobiegania samobójstwu
– Komunikacja w szkole w kontekście Analizy Transakcyjnej. Gry psychologiczne uczniów, nauczycieli i rodziców
– Autyzm, zespół Aspergera – diagnoza i podstawy terapii
– Zachowanie zaburzone a dysfunkcjonalne – interwencja wychowawcza i profilaktyczna.”
– Zachowania samobójcze – szkoła bezradna?
– Osoba stosująca przemoc domową – aspekty prawno-psychologiczne
– Zachowania samobójcze młodzieży w Polsce w II dekadzie XXIw. – aspekty zdrowotne i społeczne

biuro@pracowniakreska.com

Justyna Konieczna

20150828_144808Jestem pedagogiem, psychologiem (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań, specjalność kliniczna), psychoterapeutą (w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS), terapeutą EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR). Ukończyłam trzystopniowy kurs terapii behawioralnej uprawniający mnie do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszę swoje kwalifikacje. Uczestniczyłam m. in. w:

– Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

– Psychodietetyka dzieci i młodzieży

– ACT terapia akceptacji i zaangażowania

– Cierpienie a psychoterapia

– O równości w prawach dziecka

–  Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza

– Podstawy diagnozy i terapii autyzmu

– Modne uzależnienia

Psychologia to mój świadomy wybór, to krok w kierunku poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu człowieka, jego relacjach i radzeniu sobie z otaczającą go rzeczywistością.

Dzieci i młodzież, która nie potrafi odnaleźć się w grupie rówieśników, ma problemy z nauką, z kontrolą emocji, koncentracją uwagi, wykazuje zaburzenia lękowe zapraszam do współpracy. Poprzez systematyczny trening wiele trudności jesteśmy w stanie przezwyciężyć.

Osobom dorosłym szukającym wsparcia i pomocy, pragnącym poprawić relacje z drugim człowiekiem lub nie radzącym sobie z emocjami mogę zaproponować współpracę, dzięki której ich jakość życia ulegnie poprawie.

tel. 739 012 414

biuro@pracowniakreska.com

Katarzyna Waliszewska

KATARZYNA WALISZEWSKAJestem pedagogiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: resocjalizacja), terapeutą ręki (Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż). Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam przygotowanie pedagogiczne uprawniające mnie do pracy z dziećmi. Pracuję również w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito na stanowisku nauczyciela.

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk oraz staży w:

– Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu (100h);

– Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu (60h);

– Szkole Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu (50h).

Na co dzień jestem wolontariuszką w Fundacji Uniwersytet Dzieci, gdzie nadzoruje prace wykonywane przez podopiecznych. Dodatkowo uczestniczę w wielu inicjatywach społecznych, mających na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska prowadzę zajęcia dla dzieci oraz młodzieży podczas półkolonii psychologicznych, a także w trakcie roku szkolnego. W swojej pracy szczególną uwagę skupiam na wydobywaniu z dziecka jego indywidualnego potencjału, pracy na zasobach oraz podnoszeniu poczucia własnej wartości. Istotną kwestią jest komunikacja z dzieckiem, która jest filarem w pracy nastawionej na uzyskiwanie oczekiwanych efektów.

tel. 781567946

biuro@pracowniakreska.com