Zespół pedagogów

Łukasz Raczkowski

FB_IMG_1610375353377

 

 

 

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym oraz socjoterapeutycznym, terapeutą zajęciowym, trenerem, socjoterapeutą i psychoterapeutą. Obecnie swoje kwalifikacje podnoszę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów (http://pssit.pl/czlonkowie-stowarzyszenia.html) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (http://ptppd.pl/czlonkowie-ptppd/). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej.

Ukończone szkolenia:

 • „Narkotyki – Nowa Rzeczywistość”,
 • „Diagnoza i terapia osób uzależnionych od seksu”,
 • „Motywujące podejście w leczeniu uzależnień”,
 • „Praca kliniczna jako sztuka zadawania pytań”,
 • „Diagnoza – czym jest w praktyce i czy zawsze pomaga w pomaganiu”,
 • „W konflikcie siła, czyli twórczo o nieporozumieniach międzykulturowych”,
 • „Psychodynamiczne rozumienie i leczenie uzależnień”,
 • Seminarium naukowo-szkoleniowe „Interwencje oparte na mentalizacji”,
 • „Samouszkodzenia i próby samobójcze. Pomoc adolescentom i młodym dorosłym”,
 • „Wstęp do psychoterapii psychodynamicznej”,
 • „Praca z adolescentem – ujęcie psychodynamiczne”,
 • „Praca z grupą, dziećmi i młodzieżą w ujęciu psychodynamicznym”,
 • „Zwrotnik Raka. Tandemem po zdrowie. Psychoonkologia i Psychodietetyka” – Konferencja,
 • „Największe wyzwania w terapii par”,
 • „Podejście integracyjne w psychoterapii, czyli jak twórczo korzystać z dorobku współczesnych szkół psychoterapii”,
 • „Zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi, w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania patologicznego”.

tel. 601718381

biuro@pracowniakreska.com

Justyna Konieczna

20150828_144808

 

Jestem pedagogiem, psychologiem (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań, specjalność kliniczna), psychoterapeutą (w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS), terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Ukończyłam trzystopniowy kurs terapii behawioralnej uprawniający mnie do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Lista terapeutów EMDR

Poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszę swoje kwalifikacje. Uczestniczyłam m. in. w:

– Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

– Psychodietetyka dzieci i młodzieży

– ACT terapia akceptacji i zaangażowania

– Cierpienie a psychoterapia

– O równości w prawach dziecka

–  Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza

– Podstawy diagnozy i terapii autyzmu

– Modne uzależnienia

Psychologia to mój świadomy wybór, to krok w kierunku poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu człowieka, jego relacjach i radzeniu sobie z otaczającą go rzeczywistością.

Dzieci i młodzież, która nie potrafi odnaleźć się w grupie rówieśników, ma problemy z nauką, z kontrolą emocji, koncentracją uwagi, wykazuje zaburzenia lękowe zapraszam do współpracy. Poprzez systematyczny trening wiele trudności jesteśmy w stanie przezwyciężyć.

Osobom dorosłym szukającym wsparcia i pomocy, pragnącym poprawić relacje z drugim człowiekiem lub nie radzącym sobie z emocjami mogę zaproponować współpracę, dzięki której ich jakość życia ulegnie poprawie.

tel. 739 012 414

biuro@pracowniakreska.com

Kamila Krauwicka

zdjęcie (2)

Specjalizacja: Jestem psychologiem pracującym w nurcie terapii systemowej. Psychotraumatologiem w trakcie specjalizacji, wspierającym osoby w kryzysie, które doświadczyły sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Coachem kierującym się filozofią Kaizen  w aspekcie rozwoju osobistego i podnoszenia efektywności osobistej i zawodowej. Trenerem umiejętności psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania zmianą, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Doświadczenie: W swojej około 20-letniej praktyce zawodowej doświadczyłam pracy w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach gdzie obejmowałam wsparciem  dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożone wykluczeniem. Na oddziale dziennym psychiatrii prowadzę terapię indywidualną i grupową z  osobami z depresją, lękiem, zaburzeniami osobowości. Pracując jako coach i trener w organizacjach i dla klientów korporacyjnych pomagam przeciwdziałać konfliktom, wypaleniu zawodowemu, mobbingowi. Uczę właściwych zachowań w komunikacji, radzeniu sobie ze stresem .

Wykształcenie: Wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych – kierunek psychologia oraz Wydziale Studiów Edukacyjnych – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej. Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam studia zawodowe coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid w Warszawie, otrzymując certyfikat coacha, pracującego zgodnie ze standardami ICF. Posiadam certyfikat trenera biznesu Akademii Treningu Umiejętności Trenerskich ATUT w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Collegium Humanum w Warszawie.

Przyjdź na spotkanie, jeżeli:

 • Chcesz dokonać zmian w Twoim życiu, jednak brakuje Ci motywacji, odwagi i determinacji
 • Pragniesz wykorzystać drzemiący w Tobie potencjał
 • Chcesz popracować nad zmianą swoich zachowań i postaw
 • Chcesz rozwijać kompetencje osobiste (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi)
 • Chcesz rozwijać kompetencje psychospołeczne (np. komunikacyjne, asertywności,
 • umiejętności współpracy)
 • Chcesz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z długotrwałym narażeniem na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych (np. mobbing w pracy, utrzymujące się napięcie związane z nierozwiązanymi sytuacjami rodzinnymi i losowymi, przewlekła choroba, przewlekły stres itp.)
 • Chcesz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, depresją
 • Chcesz uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, strata, żałoba)kontakt:
  51884743
  biuro@pracowniakreska.com

 

 

Katarzyna Waliszewska

KATARZYNA WALISZEWSKAJestem pedagogiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: resocjalizacja), terapeutą ręki (Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż). Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam przygotowanie pedagogiczne uprawniające mnie do pracy z dziećmi. Pracuję również w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito na stanowisku nauczyciela.

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk oraz staży w:

– Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu (100h);

– Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu (60h);

– Szkole Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu (50h).

Na co dzień jestem wolontariuszką w Fundacji Uniwersytet Dzieci, gdzie nadzoruje prace wykonywane przez podopiecznych. Dodatkowo uczestniczę w wielu inicjatywach społecznych, mających na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska prowadzę zajęcia dla dzieci oraz młodzieży podczas półkolonii psychologicznych, a także w trakcie roku szkolnego. W swojej pracy szczególną uwagę skupiam na wydobywaniu z dziecka jego indywidualnego potencjału, pracy na zasobach oraz podnoszeniu poczucia własnej wartości. Istotną kwestią jest komunikacja z dzieckiem, która jest filarem w pracy nastawionej na uzyskiwanie oczekiwanych efektów.

tel. 781567946

biuro@pracowniakreska.com