Barbara Pacyna

_IMG2938_2

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS w Poznaniu) oraz terapeutą EMDR.
Pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie oraz wspieram rodziców w wychowywaniu dzieci. Wspólnie poszukujemy dróg rozwoju, zasobów i mocnych stron oraz rozwiązań trudności, które czasem pojawiają się w życiu każdego człowieka. Nieustannie doskonalę swoje umiejętności oraz poszerzam wiedzę, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Prowadzę również treningi efektywnego uczenia się dla młodzieży.

Do najważniejszych zaliczam:

  • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu
  • kurs Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem organizowany przez Ośrodek Autus w Poznaniu
  • kurs Racjonalna Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej
  • Podstawowy kurs Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu
  • Studium trenerskie w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”

Aktualnie doskonalę swoje kompetencje poprzez udział w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS w Poznaniu.

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 170 zł.