Barbara Pacyna

_IMG2938_2

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS w Poznaniu).
W swojej pracy zawodowej towarzyszę dzieciom w ich rozwoju oraz wspieram rodziców w wychowaniu dzieci. Pracuję także z osobami dorosłymi. Wspólnie poszukujemy dróg rozwoju, zasobów i mocnych stron oraz rozwiązań trudności które czasem się pojawiają w życiu każdego człowieka. Nieustannie doskonalę swoje umiejętności oraz poszerzam wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

Do najważniejszych zaliczam:

  • Studium psychoterapii dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu
  • kurs Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem organizowany przez Ośrodek Autus w Poznaniu
  • kurs Racjonalna Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej
  • Podstawowy kurs Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu
  • Studium trenerskie w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”

Aktualnie doskonalę swoje kompetencje poprzez udział w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS w Poznaniu.

wolne terminy: piątki g. 16:30

tel:515233079
email: biuro@pracowniakreska.com