Agata Lewandowska

Agata Lewandowskapsycholog, pracuje z osobami dorosłymi

Jestem psycholożką (Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu). Naukę kontynuuję na kierunku psychotraumatologia (Collegium Humanum).

Zapraszam osoby dorosłe doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, a także mające problemy w komunikacji, relacjach rodzinnych. Udzielam wsparcia w sytuacjach kryzysowych, obniżenia nastroju.

Prowadzę również warsztaty indywidualne oraz grupowe między innymi na temat radzenia sobie ze stresem, psychoedukacji o emocjach, asertywności oraz poczucia własnej wartości.

Praca z drugim człowiekiem jest moją pasją. Towarzyszę w procesie odkrywania siebie, zmiany swojego życia na lepsze. Podczas wizyt tworzę bezpieczną przestrzeń, pełną akceptacji.

Wiem, że wizyta w gabinecie psychologa często wiąże się z obawami, stresem, lękiem. Zdobyte doświadczenie, wiedza oraz przebyta terapia własna pozwoliły mi wierzyć, że chęć pracy nad zmianami jest powodem do dumy oraz wysiłkiem wartym podjęcia się.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno- Zawodowym Psychologa. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Stale poszerzam moją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, kursach

-”Interwencja Kryzysowa – Jak pracować z pacjentem, którego dotknęła nagła tragedia” – Centrum Terapii Dialog

-”Terapia schematu w pracy z osobami dotkniętymi parentyfikacją w dzieciństwie” – PsychoMEDIC

-”ABC Spektrum Autyzmu” – Strefa Wsparcia Pedagoga

-”Czy dzieci cierpią na depresję?” – Strefa Wsparcia Pedagoga

-”Mediacje w pojednaniu w małżeństwie i w rodzinie” – Pracownia Rozwoju Osobistego Kreska

-”Techniki pracy nad poczuciem własnej wartości w pracy psychologa” – Pracownia Rozwoju Osobistego Kreska

-”Jak pracować nad asertywnością pacjenta, klienta” – Pracownia Rozwoju Osobistego Kreska

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w:

– Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie

– Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie

– Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska, prowadząc warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Kinga Piasecka

Kinga Piasecka psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracuje z dziećmi i dorosłymi

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Psychologią interesowałam się od zawsze, dlatego wybrałam ten kierunek studiów na UAM w Poznaniu. Najbliższa jest mi terapia poznawczo-behawioralna, przede wszystkim dlatego, że ma najlepiej udokumentowaną skuteczność. Pozwala na wspólne z klientem odkrywanie przyczyn jego trudności, docieranie do mechanizmów zachowania, rozwijanie umiejętności takich jak komunikacja, regulacja emocji. Towarzyszę i wspieram zarówno w nagłych kryzysach, jak i w procesie rozwoju. Zawsze wkładam w swoją pracę maksimum uwagi, zaangażowania oraz zawodowych umiejętności.

Praca z wieloma różnymi grupami klientów pozwoliła mi zdobyć bogate doświadczenie w rozwiązywaniu problemów, a także zbudować własny styl pracy terapeutycznej nie koncentrujący się wyłącznie na wyizolowanym problemie, ale ujmujący człowieka i jego funkcjonowanie z szerokiej perspektywy. Na co dzień pomagam uczniom, rodzicom i nauczycielom radzić sobie z problemami wychowawczymi.

Doświadczenie zawodowe:

-Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

-76 Dywizjon Obrony Przeciwlotniczej w Poznaniu

-Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich we współpracy z Edukator LB, Sobiesław Zasada Centrum, Anya Consulting, Pracownia Psychologiczna Verbo

-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dopiewie

-Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Dopiewie

-Psycholog transportu przychodnia, psychoterapeuta Medikomplex

-Opieka psychologiczna i terapeutyczna dzieci i młodzieży w ramach NFZ – przychodnia Medicor

Aktualna wiedza i doświadczenie są kluczowymi kompetencjami psychologa, dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach:

-Szkoła Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej SWPS – w trakcie

-Akademia Trening Umiejętności Trenerskich „ATUT – negocjator”

-Studium Pedagogiczne przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kurs przygotowania pedagogicznego

-Moje sukcesy i porażki w terapii par i rodzin – wskazówki dla przyszłych pokoleń terapeutów Bogdana de Barbaro – Akademia Terapeuty Psychomedic

Szkolenia przygotowujące do prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki przeciwdziałania agresji, przemocy i uzależnieniom:

-„Bezpieczna szkoła”

-Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej”

-Trening „Jak radzić sobie z gniewem”

-TROp trening relacji opiekuńczych i rodzicielskich – rodzinny program profilaktyczny

-Program domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

wolne terminy: piątki g. 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (dzieci, dorośli)

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 150 zł.

Projekt bez tytułu (61)

Robert Ogurkis

 

Jestem psychoterapeutą w trakcie kształcenia. Ukończyłem dwuletnią szkołę psychoterapii gestalt w WSPG w Poznaniu, obecnie studiuję psychologię dzieci i młodzieży – studia II stopnia w WSB w Poznaniu. Posiadam dyplom psychologa (4-letnie studia licencjackie – VDU w Kaunas oraz UAM w Poznaniu) oraz kryminologa (2-letnie studia magisterskie na UW w Warszawie). Ukończyłem również roczne studia podyplomowe na kierunku: negocjacje i mediacje (SWPS w Warszawie).

Ukończone kursy i szkolenia:
● Analiza skryptów międzypokoleniowych – warsztat grupowy, Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina-Para-Jednostka, 2021
● Profesjonalny mediator gospodarczy – roczne studia podyplomowe, UAM, 2019
● Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? – warsztat Instytutu Teatralnego, 2019
● Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT – cykl warsztatów Koła Naukowego Tu i Teraz na Uniwersytecie SWPS, 2018
● “Słowa oknami a nie murami” – komunikacja bez przemocy, warsztat Centrum Fitzgerald, 2016

Konferencje:
● KOD Dostępu. Rozmowy o kulturze, która nie wyklucza – prelegent, członek panelu, projekt 5 zmysłów, Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, 2019
● Opieka, terapia, edukacja – konferencja Stowarzyszenia Na Tak, 2019
● (Nie)dyrektywnie – konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, Stowarzyszenie Na Tak, 2017

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem jako:
● współtwórca i koordynator projektów dotyczących tożsamości oraz dialogu i współpracy w środowiskach wielokulturowych,
● współzałożyciel jeżyckiej inicjatywy “dzielnico” – inicjatywa została przekształcona w Fundację, której jestem wiceprezesem – Fundację dzielnico,
● mediator sądowy w sprawach karnych i cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu,
● członek Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach,
● facylitator procesów grupowych dla instytucji kultury,
● prowadzący warsztaty wydobywcze dla organizacji i grup nieformalnych,
● oraz przede wszystkim jako trener pracy osób z niepełnosprawnościami w placówce Stowarzyszenia Na Tak – Agencji Zatrudnienia Wspomaganego Bizon.
Uwielbiam towarzyszyć osobom w zmianie, wspierać osoby indywidualne i zespoły w rozwiązywaniu konfliktów oraz w rozwoju. Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz indywidualną psychoterapię dla dorosłych i młodzieży od 14 roku życia. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysu, obniżenia nastroju, trudności w relacjach, natrętnych myśli i objawów psychosomatycznych, chorującymi na depresję, z zaburzeniami osobowości, z zespołem lęku uogólnionego oraz chcącymi lepiej poznać swoje możliwości/potencjały i bariery/ograniczenia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanej superwizorki w nurcie Analizy Transakcyjnej.

Od niedawna jestem mężem oraz działkowcem.

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 150 zł

 

Zespół psychologów

Zespół psychologów

Karolina Kasprzak-Tomys

Karolina-Kasprzak-Psycholog-Poznań

Jestem psychologiem (UAM Poznań, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby),  certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, akredytowanym terapeutą EMDR (certyfikat Accredited Practicioner in EMDR, wydany przez EMDR Europe Association). Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR:

Pracuję z osobami dorosłymi.

Ukończyłam podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej) zakończone egzaminem certyfikacyjnym (numer certyfikatu: 52) oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (WTTS). Jestem w trakcie Kursu Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (WTTS). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując i odbywając staże m. in. w:

 • Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego,
 • Społecznej Waldorfskiej Szkole Podstawowej,
 • Pracowni Twórczego Umysłu iGenius w Rokietnicy,
 • Szkole Logos Architektura Umysłu,
 • Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego Moc Poznania,
 • Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa,
 • Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu.

Odbyłam także staże w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz w placówkach związanych z psychoterapią uzależnień w Poznaniu (NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu „WILDA”, NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia).

Prowadziłam warsztaty psychologiczne:

 • podczas Festiwalu PROGRESSteron w Poznaniu,
 • dla Fundacji Pomocna Mama,
 • dla Biura Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • dla Grupy Pro Alegria (John Dewey School w Obornikach, Przedszkole Amica Kids we Wronkach).

Jestem mężatką, mam troje dzieci.

Moją pasją jest praca z człowiekiem jako niepowtarzalną, wyjątkową indywidualnością. To wspaniałe móc wspierać innych na ich drodze do rozwoju i towarzyszyć im w procesie zmieniania swojego życia na bardziej świadome, szczęśliwe i spełnione:)

Ukończone szkolenia i kursy:

   • Szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii poznawczo-behawioralnej, Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo-behawioralnej, Terapia poznawczo-behawioralna depresji i myśli samobójczych, Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach somatycznych i psychosomatycznych, Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego PTSD, Praca z niską samooceną, Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, Lęk społeczny i uogólniony, Dialog motywujący, Terapia poznawczo-behawioralna par, Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Zajęcia superwizyjne), CTPB, 675 godzin
   • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
   • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci” – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Warsztat „EMDR as body oriented psychotherapy” (prowadzenie: Udi Oren), Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym

Szkolenie „OCD, ataki paniki, fobie w podejściu EMDR” (prowadzenie: Derek Farell), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

  • Kurs Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (Pogłębianie systemowego sposobu myślenia – od konstruktywizmu po narracje, Upojona tęsknota – systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego, Z lotu ptaka – co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą, Sekrety rodzinne, Terapia rodzin), WTTS, 200 godzin (w trakcie)
  • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Ewolucja myśli i terapii systemowej, Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia systemowego, Teoria procesu terapeutycznego, Diagnoza psychoterapeutyczna, Interwencje terapeutyczne, Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej), WTTS, 140 godzin
  • Szkoła Trenerów (Wprowadzenie do metody efektywnego treningu, Projektowanie efektywnego szkolenia, Trening umiejętności trenerskich, Proces grupowy i role w grupie, Praca z oporem i sytuacje trudne, Inspirowanie do zmiany i rozwoju, Warsztaty autorskie), Grupa SET, 150 godzin
  • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego (Metodyka nauczania, Współczesne tendencje w pedagogice, Zaburzenia rozwoju i zachowania – diagnoza pedagogiczna, Budowanie współpracy z rodzicami), ODN Uni-Terra, 270 godzin
  • Szkolenia: Rozumienie i kontakt z pacjentem w podejściu psychodynamicznym, Pierwszy kontakt z pacjentem, Dynamika grupy, Komunikacja w terapii, Diagnoza, porada, interwencja, Laboratorium Psychoedukacji, 70 godzin
  • Grupa Otwarcia – Trening interpersonalny, Laboratorium Psychoedukacji, 5 dni
  • Wprowadzenie do psychoterapii, Laboratorium Psychoedukacji, 36 godzin
  • Program Rozwoju Osobistego (Jak kształtować pozytywną postawę życiową, Techniki pracy z oddechem, Inteligencja emocjonalna, Poczucie własnej wartości), Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania, 35 godzin
  • Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 12 godzin
  • Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie technik arteterapeutycznych”, Centrum Rekreacji i Terapii Ruchowej RECREO, 15 godzin
  • Warsztat „Arteterapia – pomost między ciałem a duszą”, Fundacja Vinea
  • Warsztat „Diagnoza w nurcie integracyjnym: elementy podejścia psychodynamicznego i systemowego”, AION, 30 godzin
  • Letnia Szkoła Arteterapii, Uniwersytet Medyczny, Poznań, 22 godziny
  • Trening interpersonalny, IP UAM, 30 godzin

Aby zapisać się na indywidualną sesję:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 170 zł.

https://www.znanylekarz.pl/karolina-kasprzak-tomys/psycholog-terapeuta-psychoterapeuta/poznan

 

Paulina Kroll

IMG_0850

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) i psychoterapeutą nurtu poznawczo – behawioralnego (obecnie w trakcie certyfikacji Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie), terapeutą EMDR.

 

Pracuję również w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych jako psycholog i terapeuta – dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Systematycznie rozwijam swój warsztat, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach zawodowych oraz w warsztatach rozwoju osobistego.

Psychologia to mój bardzo przemyślany wybór (pierwsze studia przeze mnie ukończone to Prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza). Wierzę w wewnętrzny potencjał tkwiący w każdym z nas, w naszą wewnętrzną siłę. Czasem jednak bardzo trudno ją samemu w sobie odnaleźć i łatwiej to zrobić razem z doświadczonym przewodnikiem.

Zapraszam do współpracy terapeutycznej wszystkie osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, lękiem czy poczuciem smutku; osoby doświadczające problemów w relacjach (rodzinnych, partnerskich, zawodowych) czy doświadczające innych problemów w codziennym funkcjonowaniu; osoby będące w sytuacjach kryzysowych, a także wszystkie te osoby, które chcą poprawić jakość swojego codziennego życia. Zapraszam również rodziców, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży.

tel. 883 773 992

biuro@pracowniakreska.com

Paula Mroczkowska

1600830012

Jestem psychologiem (ukończyłam Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutą i trenerem, specjalistą terapii uzależnień, terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

W pracy zawodowej udzielam indywidualnego wsparcia psychologicznego osobom dorosłym i parom. Podczas działań psychoterapeutycznych korzystam ze zdobyczy różnych szkół – m.in. terapii systemowej, poznawczo-behawioralnej, EMDR, nlp. Jako specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji) prowadzę także terapię osób uzależnionych – od substancji psychoaktywnych oraz od czynności.

Jako trener mam też okazję prowadzić szkolenia i warsztaty, głównie w obszarze umiejętności psychospołecznych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

 • European Society for Trauma and Dissociation ESTD

Nieustająco fascynuje mnie potencjał rozwojowy człowieka.

Uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, najważniejsze z nich to:

 • 4- letnie podyplomowe studia Terapii Poznawczo-Behawioralnej  Uniwersytetet SWPS Poznań (w trakcie realizacji)

 • Studium Terapii Uzależnień – Care Brok,

 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Warszawa

 • Seminarium EMDR Od narodzin do śmierci – wpływ przywiązania na więzi (prowadzenie: Anna Rita Verardo) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Warszawa

 • Warsztat EMDR i ciężka choroba psychiczna (prowadzenie: Anabel Gonzalez) – Forum psychoterapii psychoz, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS, Katowice

 • Seminarium EMDR Leczenie złożonych zaburzeń pourazowych (prowadzenie: Suzette Boon) – Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS oraz ESTD, Katowice

 • Szkolenie EMDR w terapii uzależnień (prowadzenie: Udi Oren) – Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym oraz ESTSS, Warszawa

 • Szkolenie OCD, ataki paniki, fobie w podejściu EMDR (prowadzenie: Derek Farell) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 • Szkolenie Trauma złożona w terapii EMDR (prowadzenie: Dolores Mosquera) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 • Szkolenie Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji (prowadzenie: Luca Ostacoli) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 • Warsztat Terapia EMDR w pracy z parami (prowadzenie: Anna Rita Verardo) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Warszawa

 • udział w Europejskiej Konferencji Szkoleniowej EMDR 2019 – Kraków

 • Kurs I stopnia psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań

 • Kurs trenerski Trener NLP – Instytut Neurolingwistyki, Warszawa

 • Szkolenie Akademia Profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – Fundacja Dobrostanu Ogólnego, Wrocław

 • Szkolenie Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc. – Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ’Radzimowice’, Szklarska Poręba

 • udział w Konferencji Szkoleniowej Uzależnienie od komputera i Internetu, problemy diagnostyczne i terapeutyczne – Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa

 • Szkolenie Jak pracować z traumą w terapii osób uzależnionych – integracja perspektywy psychodynamicznej (ISTDP) oraz perspektywy neurobiologicznej – ZLU w Charcicach, WOTUW Poznań

 • Warsztaty Wprowadzenie do modelu „System Wewnętrzej Rodziny IFS” dra Richarda Schwartza – Fundacja Miejsce Ludzi, Poznań

 • Warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Poznań

 • Szkolenie Emocjonalne krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci – Rozpoznawanie, Diagnoza, Terapia – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań

 • Kurs Mistrz Programowania Neurolingwistycznego – Instytut Neurolingwistyki, Warszawa

 • cykl szkoleń Praktyk Terapii Neurolingwinistycznego Programowania – Instytut Ericksonowski w Berlinie

tel. 660 454 767

biuro@pracowniakreska.com

 

Anna Hausa-Jarmoszyńska

20210623_082929 (1)

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

– Terapeuta EMDR

 (rekomendacja Polskiego Towarzystawa Terapii EMDR od 2020).

– psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 (Dyplom Centrum Terapii Poznawczo-behawioralnej 2018)
– specjalista psychoterapii uzależnień
(Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 2016).
– doradca zawodowy (licencja II stopnia)
– Ukończony Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
Inne doświadczenia zawodowe: Punkt konsultacyjny ds. uzależnień, Odział Dzienny Leczenia Nerwic, Oddział Dzienny Psychiatryczny rehabilitacyjny, Oddział Dzienny leczenia uzależnień, Poradnie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

 


Lista terapeutów EMDR

tel. 668 256 669

biuro@pracowniakreska.com

https://www.znanylekarz.pl/anna-hausa-jarmoszynska/psycholog/poznan

 

Joanna Wiśniewska-Szopka

asia

 

 

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (obecnie w trakcie certyfikacji CTPB Warszawa), terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

Lista terapeutów EMDR

Jestem także nauczycielem etyki i doradcą zawodowym (Filozofia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, specjalność nauczycielska) pracuję także w placówce oświatowej w szkole podstawowej oraz dawniej gimnazjum.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą, także z rodzinami – indywidualnie i grupowo.

Kliniczne doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie pracując w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nieustannie fascynuje mnie człowiek oraz jego potencjał rozwojowy, dlatego w swojej pracy wspieram i uczę jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami rozwojowymi oraz jak pokonywać przeszkody. Głównym celem mojej pracy jest odzyskiwanie równowagi życiowej i zdrowia psychofizycznego.

Doświadczenie zawodowe, szkolenia, kursy, konferencje:

 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci” – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

4- letnie podyplomowe Szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej u osób dorosłych – CTPB Warszawa

Zagadnienia osiowe terapii Poznawczo-behawioralnej: Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii,

Przygotowanie do pracy z takimi zaburzeniami jak:

   • lęk paniczny z i bez agorafobii,

   • lęk społeczny i uogólniony

   • depresja i myśli samobójcze,

   • choroby somatyczne i psychosomatyczne,

   • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,

   • zespół stresu pourazowego PTSD,

   • zaburzenia odżywiania ,

   • problemy w związkach (terapia par),

   • niska samoocena

Także:

Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Dialog motywujący, , Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, Diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Prawa pacjenta i zagadnienia etyczne w psychoterapii, Regularne zajęcia i spotkania z Superwizorem CTPB

Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Inne szkolenia:

Konferencje:

   • „Przemoc w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu zgodnie z Niebieską Kartą”
   • „Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza”
   • VII Wojewódzka Konferencja z cyklu Problemy dzieci i młodzieży nt. „Pomóż mi zrozumieć siebie” Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży. („Dziecko – obraz świata i własnej osoby, psychologiczne i emocjonalne zniekształcenia rzeczywistości’; „Dziecko w świecie (stresu) dorosłych”; „Czy na pewno jestem chłopcem? Seksualność dziecka integralną częścią zdrowia psychicznego”
   • „Szkoła z Wyobraźnią” (Prof. Jerzy Vertulani „Korzyści z neurogenezy” – wskazówki dla wspierania rozwoju pamięci, racjonalny trening biologiczny; Prof. Maria Dudzikowa – jakiego człowieka chcemy, jakich młodych ludzi wypuszczamy w świat? )
   • „AKCJA Uczniowie u progu dorosłości. Opóźnione czy odroczone wkraczanie w dorosłość?” – problem dorosłych metrykalnie a nie rozwojowo

   • „Dziecko w świecie zagrożeń” ( Eryk Matuszkiewicz – lekarz toksykolog z Oddziału Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, „Dopalacze ciągle groźne – refleksje toksykologa”; Jolanta Graczyk – Ogdem – przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, „Gdy krzywdzone jest dziecko – rozpoznawanie objawów i zasady reagowania na niepokojące sygnały”; Dr Joanna Świątkiewicz – wykładowca na kierunku Edukacja Prorozwojowa w Collegium da Vinci, Czynniki chroniące młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych”; asp. sztab. Joanna Kęcińska – Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, „Wygnani do sieci – nowe cyberpatologie”.

Staże Kliniczne:

– 3 letni staż w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego

– Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu Oddział Psychiatryczny Dorosłych

– Hospicjum Palium Poznań

– Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

– Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu

– Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Poznań, ul. Małeckiego

– Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kościanie

– Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie

– Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART”

tel. 888 430 235

biuro@pracowniakreska.com

Barbara Pacyna

_IMG2938_2

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS w Poznaniu).

W swojej pracy zawodowej towarzyszę dzieciom w ich rozwoju oraz wspieram rodziców w wychowaniu dzieci.

Pracuję także z osobami dorosłymi. Wspólnie poszukujemy dróg rozwoju, zasobów i mocnych stron oraz rozwiązań trudności które czasem się pojawiają w życiu każdego człowieka.
Nieustannie doskonalę swoje umiejętności oraz poszerzam wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

Do najważniejszych zaliczam:

– Studium psychoterapii  dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu

– kurs Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem organizowany przez Ośrodek Autus w Poznaniu

– kurs Racjonalna Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej

– Podstawowy kurs Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu

– Studium trenerskie w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”

Aktualnie doskonalę swoje kompetencje poprzez udział w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS w Poznaniu.
tel. 518 055 361

biuro@pracowniakreska.com

Paulina Jankowska

Bez tytułu

Jestem psychologiem (UAM Poznań, specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne) i psychoterapeutą psychodynamicznym (obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). Pracuję w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię oraz warsztaty grupowe i indywidualne. Pomagam również rodzicom, mającym trudności wychowawcze, udzielając konsultacji psychologicznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

 

 

Doświadczenia zawodowe zdobyłam podczas pracy oraz staży w:
– Pracowni IN SPE
– Szkole Podstawowej „Zakątek”
– Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak”
– Szkole Podstawowej nr 74
– Aktywnym Małym Uniwersytecie Latającym
– Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa
– Fundacji Słoneczny Fyrtel
– Fundacji Flandria
– Fundacji ARS

Ukończone szkolenia i kursy:

 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (410h) w tym: Trening interpersonalny (40h) oraz wykłady, warsztaty, superwizje i seminaria,
 • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego, IP UAM,
 • Warsztat: „Kot w tarapatach. Rysunek projekcyjny w pracy z dziećmi” Ośrodek Psychoterapii Mały Książę,
 • Laboratorium Kompetencji Zawodowych, UAM (160h) w tym: Warsztat interpersonalny (30h), Warsztat koncentracji i dekoncentracji na sobie (25h), Trening umiejętności społecznych (25h), Warsztat pomocy osobom starszym (16h), Warsztat pomocy okołoporodowej (17h), Warsztat pomocy osobom z chorobą nowotworową (17h),
 • Trening prowadzenia rozmów pomocowych, Instytut Pomocy Profesjonalnej (25h),
 • Kurs przygotowujący do uczestnictwa w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra”, mającego na celu wsparcie dzieci doświadczających trudności w domu i najbliższym otoczeniu (30h),
 • Warsztat szkoleniowy „Psychologiczne aspekty odżywiania w anoreksji
  i bulimii” Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania,
 • Szkolenie: „Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania” Ośrodek Sukces,
 • Praktyka wystąpień publicznych, Uniwersytet Otwarty UAM (20h),
 • Trening interpersonalny, IP UAM (30h).

Tel. 603 776 518
biuro@pracowniakreska.com

 

Eliza Maciejewska

maciejewska eliza

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych, psychologia edukacji), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS w Poznaniu), filologiem angielskim (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas staży i pracy w:

– Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gabinetach Lekarskich Medicor w Poznaniu,

– Punkcie Pomocy Psychologicznej na Politechnice Poznańskiej,

– Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie,

– Klinice Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu,

– FENIKS. Counselling, Personal Development and Support Services Ltd. w Edynburgu,

– „Humani” – Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Poznaniu,

– Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu,

– Centrum Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym HCP – Szpital im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu,

– Szkole Podstawowej im. Jana i Tytusa działyńskich w Plewiskach,

– Szkole Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu,

– Poradni Profilaktyki i Terapii MONAR w Poznaniu,

– Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Poznaniu,

– NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu

Oraz podczas pracy woluntarystycznej m. in. w:

– Fundacji „Na Niebiesko” w Obornikach,

– Hospicjum „Palium” w Poznaniu,

– Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFUTURO”,

– Domu Dziecka nr 1 w Poznaniu

– oraz na Oddziale Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr. 5 im. K. Jonschera w Poznaniu

Wybrane szkolenia, warsztaty i kursy:

– Giving and Receiving Feedback

– Asertywność

– Zarządzanie czasem

– MBTI

– Presenting with Impact

– Warsztaty z terapii systemowej

– Warsztaty „Otwórz się na swój czas – zarządzanie sobą w czasie”

– Psychology of the Personality (University of Limerick)

Konferencje:

– Ogólnopolska konferencja „Szkoła jutra – dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy” w Poznaniu

– Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń inspirowanych pedagogiką Celestyna Freineta w Poznaniu

– YLMP 2018 (6th Young Linguists’ Meeting in Poznań) w Poznaniu, Polska (prezentacja: “Follow me! A conversation analytic perspective on a relationship-based autism therapy”)

– ICCA 2018 (5th International Conference on Conversation Analysis) w Loughborough, Wielka Brytania (prezentacja: “Conversation analysis of a non-directive therapy with autistic adolescents: A preliminary study of interactional practices”)

– Critical Autism Studies: Travelling through Autistic Worlds in Policy, Practice and Identities w Londynie, Wielka Brytania (prezentacja: “Discourse Analysis (DA) as an underappreciated approach in autism research”)

– Konferencja Młodych Lingwistów w Poznaniu (5th Young Linguists’ Meeting in Poznań) (prezentacja: “Studying language and communication of people with autism – mission impossible?”)

– Konferencja COMET (Communication, Medicine and Ethics) w Aalborg, Dania (prezentacja: “What can discourse analysis reveal about communicating with adolescents affected by Autism Spectrum Disorder (ASD)?”)

– Konferencja „Autyzm w szkole” w Poznaniu

– Konferencja naukowa „6-latki w szkole: wyzwania dla nauczycieli i rodziców” w Bydgoszczy

Publikacje naukowe:

– Maciejewska, E. (2020). Autistic resources from a discourse-analytic perspective. Qualitative Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/qup0000167

– Maciejewska, E. (2019). Discourse analysis as a tool for uncovering strengths in communicative practices of autistic individuals. Discourse Studies, 21(3), 300–316.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Pracuję z młodzieżą (od 17 r.ż.) oraz osobami dorosłymi.
Counselling/Psychotherapy in English for non-Polish speakers.

Milena Wojciechowska

1[10436]Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji, psychologiem ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Zdrowia, psychologiem – diagnostą, a także oligofrenopedagogiem. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dorosłymi, ale także dziećmi i młodzieżą.

Swoje kwalifikacje zdobyłam na studiach magisterskich z Psychologii, o specjalności Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiach podyplomowych z Praktycznej Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie jestem słuchaczką studiów podyplomowych Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Ponadto uprawnienia pedagogiczne i oligofrenopedagogiczne nabyłam dzięki kursom kwalifikacyjnym organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

Swoją wiedzę stale poszerzam na licznych seminariach i szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy webinarach poszukując nowych metod i technik przydatnych w pracy. Pracuję pod stałą superwizją.

W podejściu do innych staram się kierować maksymą „traktuj innych tak, jakbyś sam chciał być traktowany”, dlatego ważne jest dla mnie by klient był poinformowany w sposób zrozumiały i prosty o procesie i etapach współpracy, a także czuł się bezpiecznie w kontakcie. Jestem autentyczna i podchodzę do każdego człowieka z zaciekawieniem i z wielką atencją wsłuchując się w jego historię. Wychodzę z założenia, że by coś zmienić trzeba najpierw zrozumieć, dlatego ważnym elementem mojej pracy jest psychoedukacja. Dużą wagę przywiązuję również do etyki, pracując zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Doświadczenia zawodowe zdobyłam podczas pracy oraz staży w:

 • Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, która jest przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Uzdrowisku Wieniec w Wieńcu Zdroju;
 • Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim;
 • Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku;
 • Zespole Szkół Technicznych we Włocławku;
 • Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej we Włocławku;
 • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku;
 • Środowiskowym Hufcu Pracy we Włocławku;
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapraszam do kontaktu osoby, które:

– doświadczają jakiejś znaczącej zmiany w życiu osobistym/ rodzinnym (m. in. ciąża; narodziny dziecka; rozwód; utrata bliskiej osoby; utrata zdrowia) bądź zawodowym (m. in. degradacja ze stanowiska; wypalenie zawodowe) i potrzebują wsparcia w odnalezieniu się w nowej sytuacji / poradzeniu sobie;

– doświadczają sytuacji trudnej / krzywdzącej (m.in. mobbing; przemoc);

– odczuwają trudności w bliskich relacjach z partnerem czy dzieckiem; współpracownikami;

– odczuwają pustkę, apatię, zmęczenie, brak motywacji, rożne nadmierne negatywne emocje, ale także brak sił witalnych;

– odczuwają trudności związane z rozregulowaniem snu i aktywności dobowej (bezsenność, trudności w zasypianiu, nie wysypianie się, praca zmianowa)

– odczuwają trudności w utrzymaniu równowagi w życiu pomiędzy różnymi jego sferami co staje się źródłem dyskomfortu;

– mają zaburzenia odżywiania;

– są agresywne/ autoagresywne;

– cierpią;

– mają myśli rezygnacyjne lub samobójcze.

 

Zapraszam również rodziców dzieci i młodzieży, którzy potrzebują wsparcia z uwagi na:

– oczekiwanie lub pojawienie się nowego członka rodziny –  możliwość spotkań wraz z niemowlęciem;

– wsparcie rodziców w kompetencjach wychowawczych;

– doświadczanie kryzysu związanego z przejściem w kolejny etap rozwojowy ich dziecka (adaptacja w przedszkolu, szkole, dojrzewanie)

– mają trudności w funkcjonowaniu społecznym (m.in. wycofanie, trudności w odnalezieniu się wśród rówieśników)

– są ofiarami przemocy w szkole; grupie rówieśniczej;

– muszą poradzić sobie z trudną sytuacją rodzinną i zmianą jej funkcjonowania (rozwód, rodzina patchworkowa)

– trudności w regulacji emocji (odczuwanie lęku, złości, smutku, w sposób utrudniający codzienność);

– pojawienie się ciężkiej choroby / niepełnosprawności dziecka i związanym z tym przeciążeniem;

– depresyjność, samookaleczanie, myśli rezygnacyjne i samobójcze;

– trudności w zaakceptowaniu odmiennej identyfikacji czy orientacji płciowej;

– wprowadzania edukacji seksualnej na każdym etapie rozwoju.

 

W celu umówienia wizyty skontaktuj się w recepcją Pracowni telefonicznie bądź drogą mailową.

https://www.znanylekarz.pl/milena-wojciechowska/psychoterapeuta-psycholog/poznan

Michał Koliński

MK_foto_black

Jestem absolwentem studiów magisterskich psychologicznych o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospełcznym SWPS w Poznaniu oraz podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyłem szkolenie 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej, zakończone certyfikatem European Association Transactional Analysis (EATA) w Grupie Spotkanie.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem odbywając staże kliniczne między innymi w:
– Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Owińskach
– Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim
– Centrum Treningu Uwagi Słuchowej TOMATIS

Kontynuuję kształcenie w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, jestem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. Posiadam członkostwo stowarzyszenia WTTS.

Swoją ofertę kieruję do osób dorosłych oraz młodzieży od 15 lat zmagających się z kryzysami życiowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, wypaleniem zawodowym, trudnościami w relacjach interpersonalnych, depresją, DDA.

Przyjmuję również rodziny oraz pary (całe systemy). Głównym celem tego typu terapii jest zmiana struktury rodziny w sytuacji kryzysu, przywrócenie możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic, a przede wszystkim poprawa relacji i komunikacji w rodzinie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, tym samym przestrzegając zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Pacjentów przyjmuję zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 695-172-572

wolne terminy: wtorki 17:00, piątki 20:00, soboty 10:00 (dorośli, rodziny, pary oraz młodzież od 15 lat)

 

 

 

tel: 695 172 572
email: biuro@pracowniakreska.com

Aleksandra Lepke

IMG-20210405-WA0056 Jestem psychologiem z ponad dwudziestoletnim stażem pracy. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. W swojej pracy stosuję podejście integracyjne. Korzystam z metod jakie daje psychoterapia systemowa, poznawczo-behawioralna, ericksonowska i psychodynamiczna.

Ukończyłam kurs terapii systemowej. Jestem w trakcie kursu terapii poznawczo – behawioralnej i 5 letniego kursu psychoterapii w nurcie ericksonowskim oraz systemowym (atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Równolegle do pracy diagnostyczno-terapeutycznej pracuję w obszarze HR i PR. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie HR i PR oraz doradcze i trenerskie, które zdobyłam w firmach produkcyjnych, usługowych i realizując dodatkowe projekty.

Prowadziłam szkolenia związane z rozwojem kompetencji interpersonalnych. Przez wiele lat byłam członkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności. Pracowałam jako doradca zawodowy i jako terapeuta na oddziale uzależnień. Pracowałam również z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Zapraszam osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym, a także osoby doświadczające problemów w relacjach rodzinnych, partnerskich, zawodowych. Sama wiele w życiu przeżyłam, wiele doświadczyłam, musiałam stawić czoła niejednemu wyzwaniu, konstruktywnie pokonać własne ograniczenia oraz zaakceptować bolesne straty. Wiem jak trudna bywa zmiana, kryzys, ale i z własnego doświadczenia wiem, że trudności można pokonać i cieszyć się życiem.

518 847 434
biuro@pracowniakreska.com

Nicola Wrębiak
zdjęcie

Jestem psychologiem (Ukończyłam Psychologię o specjalności Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu) oraz Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych TUS SST.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim, w Centrum Medycznym HCP na oddziale detoksykacji i pododdziale psychiatrii oraz w Instytucie Psychologii i Edukacji Dziecka.

 

 

Na co dzień pracuję jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, udzielając wsparcia, pomocy psychologicznej oraz wspomagając rozwój emocjonalny i społeczny mieszkańców. Dodatkowo prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Projektu Strefa Młodzieży na Uniwersytecie SWPS.; tematyka warsztatów to m.in. radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości i skuteczności, sztuka autoprezentacji, skuteczna komunikacja, efektywna nauka, profilaktyka uzależnień.

W swojej pracy opieram się na poznawczo behawioralnym nurcie psychologii, w szczególności na Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Charakteryzuje mnie indywidualne podejście do każdej sytuacji, zdając sobie sprawę, że po każdej stronie stoi człowiek, ze swoimi motywacjami i wartościami. Podczas spotkań skupiam się na rozumieniu człowieka– jego sytuacji, doświadczanych trudności, emocji. Celem mojej pracy jest przede wszystkim poprawa jakości życia osoby, z którą pracuję. Współpracę z klientem opieram na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Oferuję konsultacje, pomoc psychologiczną oraz wsparcie w radzeniu sobie z emocjami oraz trudnościami w relacjach. Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, wspierając podczas trudności w realizacji zadań rozwojowych, cierpienia z powodu niskiej samooceny i utraty sensu życia. Podczas spotkań skupiam się na rozumieniu pacjenta– jego sytuacji, problemów, emocji. Szczególnie bliska jest mi praca z nieśmiałością, lękiem, doświadczaniem silnego stresu, trudnościami w relacjach.

Jestem tutaj z pasji i zaangażowania zdrowiem psychicznym oraz fascynacją ludzkiej psychiki. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, zapraszam na spotkanie.

Ukończone szkolenia:

 • „Uprawnienia diagnostyczne: Skala Inteligencji Stanford- Binet 5”, 7 godzin, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 • „Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia”,
 • „Praktyk Metody Kids’ Skills Dam radę! Oraz Jestem z Ciebie dumny”
 • “Pomoc psychologiczna pacjentowi zgłaszającemu myśli samobójcze”
 • “Dzień dobry Gestalt”,
 • „Techniki CBT w pracy terapeutycznej z młodzieżą”

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

tel. 601 713 367

biuro@pracowniakreska.com

 

Kamila Krauwicka

zdjęcie (2)

Specjalizacja: Jestem psychologiem pracującym w nurcie terapii systemowej. Psychotraumatologiem w trakcie specjalizacji, wspierającym osoby w kryzysie, które doświadczyły sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Coachem kierującym się filozofią Kaizen  w aspekcie rozwoju osobistego i podnoszenia efektywności osobistej i zawodowej. Trenerem umiejętności psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania zmianą, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Doświadczenie: W swojej około 20-letniej praktyce zawodowej doświadczyłam pracy w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach gdzie obejmowałam wsparciem  dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożone wykluczeniem. Na oddziale dziennym psychiatrii prowadzę terapię indywidualną i grupową z  osobami z depresją, lękiem, zaburzeniami osobowości. Pracując jako coach i trener w organizacjach i dla klientów korporacyjnych pomagam przeciwdziałać konfliktom, wypaleniu zawodowemu, mobbingowi. Uczę właściwych zachowań w komunikacji, radzeniu sobie ze stresem .

Wykształcenie: Wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych – kierunek psychologia oraz Wydziale Studiów Edukacyjnych – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej. Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam studia zawodowe coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid w Warszawie, otrzymując certyfikat coacha, pracującego zgodnie ze standardami ICF. Posiadam certyfikat trenera biznesu Akademii Treningu Umiejętności Trenerskich ATUT w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Collegium Humanum w Warszawie.

Przyjdź na spotkanie, jeżeli:

 • Chcesz dokonać zmian w Twoim życiu, jednak brakuje Ci motywacji, odwagi i determinacji
 • Pragniesz wykorzystać drzemiący w Tobie potencjał
 • Chcesz popracować nad zmianą swoich zachowań i postaw
 • Chcesz rozwijać kompetencje osobiste (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi)
 • Chcesz rozwijać kompetencje psychospołeczne (np. komunikacyjne, asertywności,
 • umiejętności współpracy)
 • Chcesz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z długotrwałym narażeniem na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych (np. mobbing w pracy, utrzymujące się napięcie związane z nierozwiązanymi sytuacjami rodzinnymi i losowymi, przewlekła choroba, przewlekły stres itp.)
 • Chcesz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, depresją
 • Chcesz uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, strata, żałoba)kontakt:
 • 518 847 434
  biuro@pracowniakreska.com

 

Zespół psychoterapeutów

Zespół psychoterapeutów

Karolina Kasprzak-Tomys

Karolina-Kasprzak-Psycholog-Poznań

Jestem psychologiem (UAM Poznań, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby),  certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, akredytowanym terapeutą EMDR (certyfikat Accredited Practicioner in EMDR, wydany przez EMDR Europe Association). Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR:

Pracuję z osobami dorosłymi.

Ukończyłam podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej) zakończone egzaminem certyfikacyjnym (nr certyfikatu: 52) oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (WTTS). Jestem w trakcie Kursu Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (WTTS). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując i odbywając staże m. in. w:

 • Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego,
 • Społecznej Waldorfskiej Szkole Podstawowej,
 • Pracowni Twórczego Umysłu iGenius w Rokietnicy,
 • Szkole Logos Architektura Umysłu,
 • Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego Moc Poznania,
 • Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa,
 • Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu.

Odbyłam także staże w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz w placówkach związanych z psychoterapią uzależnień w Poznaniu (NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu „WILDA”, NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia).

Prowadziłam warsztaty psychologiczne:

 • podczas Festiwalu PROGRESSteron w Poznaniu,
 • dla Fundacji Pomocna Mama,
 • dla Biura Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • dla Grupy Pro Alegria (John Dewey School w Obornikach, Przedszkole Amica Kids we Wronkach).

Jestem mężatką, mam troje dzieci.

Moją pasją jest praca z człowiekiem jako niepowtarzalną, wyjątkową indywidualnością. To wspaniałe móc wspierać innych na ich drodze do rozwoju i towarzyszyć im w procesie zmieniania swojego życia na bardziej świadome, szczęśliwe i spełnione:)

Ukończone szkolenia i kursy:

   • Szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii poznawczo-behawioralnej, Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo-behawioralnej, Terapia poznawczo-behawioralna depresji i myśli samobójczych, Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach somatycznych i psychosomatycznych, Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego PTSD, Praca z niską samooceną, Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, Lęk społeczny i uogólniony, Dialog motywujący, Terapia poznawczo-behawioralna par, Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Zajęcia superwizyjne), CTPB, 675 godzin
   • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
   • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci” – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Warsztat „EMDR as body oriented psychotherapy” (prowadzenie: Udi Oren), Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym

Szkolenie „OCD, ataki paniki, fobie w podejściu EMDR” (prowadzenie: Derek Farell), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

  • Kurs Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (Pogłębianie systemowego sposobu myślenia – od konstruktywizmu po narracje, Upojona tęsknota – systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego, Z lotu ptaka – co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą, Sekrety rodzinne, Terapia rodzin), WTTS, 200 godzin (w trakcie)
  • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Ewolucja myśli i terapii systemowej, Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia systemowego, Teoria procesu terapeutycznego, Diagnoza psychoterapeutyczna, Interwencje terapeutyczne, Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej), WTTS, 140 godzin
  • Szkoła Trenerów (Wprowadzenie do metody efektywnego treningu, Projektowanie efektywnego szkolenia, Trening umiejętności trenerskich, Proces grupowy i role w grupie, Praca z oporem i sytuacje trudne, Inspirowanie do zmiany i rozwoju, Warsztaty autorskie), Grupa SET, 150 godzin
  • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego (Metodyka nauczania, Współczesne tendencje w pedagogice, Zaburzenia rozwoju i zachowania – diagnoza pedagogiczna, Budowanie współpracy z rodzicami), ODN Uni-Terra, 270 godzin
  • Szkolenia: Rozumienie i kontakt z pacjentem w podejściu psychodynamicznym, Pierwszy kontakt z pacjentem, Dynamika grupy, Komunikacja w terapii, Diagnoza, porada, interwencja, Laboratorium Psychoedukacji, 70 godzin
  • Grupa Otwarcia – Trening interpersonalny, Laboratorium Psychoedukacji, 5 dni
  • Wprowadzenie do psychoterapii, Laboratorium Psychoedukacji, 36 godzin
  • Program Rozwoju Osobistego (Jak kształtować pozytywną postawę życiową, Techniki pracy z oddechem, Inteligencja emocjonalna, Poczucie własnej wartości), Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania, 35 godzin
  • Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 12 godzin
  • Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie technik arteterapeutycznych”, Centrum Rekreacji i Terapii Ruchowej RECREO, 15 godzin
  • Warsztat „Arteterapia – pomost między ciałem a duszą”, Fundacja Vinea
  • Warsztat „Diagnoza w nurcie integracyjnym: elementy podejścia psychodynamicznego i systemowego”, AION, 30 godzin
  • Letnia Szkoła Arteterapii, Uniwersytet Medyczny, Poznań, 22 godziny
  • Trening interpersonalny, IP UAM, 30 godzin

Aby zapisać się na indywidualną sesję:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 170 zł.

https://www.znanylekarz.pl/karolina-kasprzak-tomys/psycholog-terapeuta-psychoterapeuta/poznan

 

Paulina Kroll

IMG_0850

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) i psychoterapeutą nurtu poznawczo – behawioralnego (obecnie w trakcie certyfikacji Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie), terapeutą EMDR 

 

Pracuję również w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych jako psycholog i terapeuta – dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Systematycznie rozwijam swój warsztat, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach zawodowych oraz w warsztatach rozwoju osobistego.

Psychologia to mój bardzo przemyślany wybór (pierwsze studia przeze mnie ukończone to Prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza). Wierzę w wewnętrzny potencjał tkwiący w każdym z nas, w naszą wewnętrzną siłę. Czasem jednak bardzo trudno ją samemu w sobie odnaleźć i łatwiej to zrobić razem z doświadczonym przewodnikiem.

Zapraszam do współpracy terapeutycznej wszystkie osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, lękiem czy poczuciem smutku; osoby doświadczające problemów w relacjach (rodzinnych, partnerskich, zawodowych) czy doświadczające innych problemów w codziennym funkcjonowaniu; osoby będące w sytuacjach kryzysowych, a także wszystkie te osoby, które chcą poprawić jakość swojego codziennego życia. Zapraszam również rodziców, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży.

tel. 883 773 992

biuro@pracowniakreska.com

Paula Mroczkowska

1600830012

Jestem psychologiem (ukończyłam Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutą i trenerem, specjalistą terapii uzależnień, terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

W pracy zawodowej udzielam indywidualnego wsparcia psychologicznego osobom dorosłym i parom. Podczas działań psychoterapeutycznych korzystam ze zdobyczy różnych szkół – m.in. terapii systemowej, poznawczo-behawioralnej, EMDR, nlp. Jako specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji) prowadzę także terapię osób uzależnionych – od substancji psychoaktywnych oraz od czynności.

Jako trener mam też okazję prowadzić szkolenia i warsztaty, głównie w obszarze umiejętności psychospołecznych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

 • European Society for Trauma and Dissociation ESTD

Nieustająco fascynuje mnie potencjał rozwojowy człowieka.

Uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, najważniejsze z nich to:

 • 4- letnie podyplomowe studia Terapii Poznawczo-Behawioralnej  Uniwersytetet SWPS Poznań (w trakcie realizacji)

 • Studium Terapii Uzależnień – Care Brok,

 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Warszawa

 • Seminarium EMDR Od narodzin do śmierci – wpływ przywiązania na więzi (prowadzenie: Anna Rita Verardo) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Warszawa

 • Warsztat EMDR i ciężka choroba psychiczna (prowadzenie: Anabel Gonzalez) – Forum psychoterapii psychoz, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS, Katowice

 • Seminarium EMDR Leczenie złożonych zaburzeń pourazowych (prowadzenie: Suzette Boon) – Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS oraz ESTD, Katowice

 • Szkolenie EMDR w terapii uzależnień (prowadzenie: Udi Oren) – Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym oraz ESTSS, Warszawa

 • Szkolenie OCD, ataki paniki, fobie w podejściu EMDR (prowadzenie: Derek Farell) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 • Szkolenie Trauma złożona w terapii EMDR (prowadzenie: Dolores Mosquera) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 • Szkolenie Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji (prowadzenie: Luca Ostacoli) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 • Warsztat Terapia EMDR w pracy z parami (prowadzenie: Anna Rita Verardo) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Warszawa

 • udział w Europejskiej Konferencji Szkoleniowej EMDR 2019 – Kraków

 • Kurs I stopnia psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań

 • Kurs trenerski Trener NLP – Instytut Neurolingwistyki, Warszawa

 • Szkolenie Akademia Profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – Fundacja Dobrostanu Ogólnego, Wrocław

 • Szkolenie Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc. – Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ’Radzimowice’, Szklarska Poręba

 • udział w Konferencji Szkoleniowej Uzależnienie od komputera i Internetu, problemy diagnostyczne i terapeutyczne – Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa

 • Szkolenie Jak pracować z traumą w terapii osób uzależnionych – integracja perspektywy psychodynamicznej (ISTDP) oraz perspektywy neurobiologicznej – ZLU w Charcicach, WOTUW Poznań

 • Warsztaty Wprowadzenie do modelu „System Wewnętrzej Rodziny IFS” dra Richarda Schwartza – Fundacja Miejsce Ludzi, Poznań

 • Warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Poznań

 • Szkolenie Emocjonalne krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci – Rozpoznawanie, Diagnoza, Terapia – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań

 • Kurs Mistrz Programowania Neurolingwistycznego – Instytut Neurolingwistyki, Warszawa

 • cykl szkoleń Praktyk Terapii Neurolingwinistycznego Programowania – Instytut Ericksonowski w Berlinie

tel. 660 454 767

biuro@pracowniakreska.com

Łukasz Raczkowski

FB_IMG_1610375353377

 

 

 

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym oraz socjoterapeutycznym, terapeutą zajęciowym, trenerem, socjoterapeutą i psychoterapeutą. Obecnie swoje kwalifikacje podnoszę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów (http://pssit.pl/czlonkowie-stowarzyszenia.html) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (http://ptppd.pl/czlonkowie-ptppd/). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej.

Ukończone szkolenia:

 • „Narkotyki – Nowa Rzeczywistość”,
 • „Diagnoza i terapia osób uzależnionych od seksu”,
 • „Motywujące podejście w leczeniu uzależnień”,
 • „Praca kliniczna jako sztuka zadawania pytań”,
 • „Diagnoza – czym jest w praktyce i czy zawsze pomaga w pomaganiu”,
 • „W konflikcie siła, czyli twórczo o nieporozumieniach międzykulturowych”,
 • „Psychodynamiczne rozumienie i leczenie uzależnień”,
 • Seminarium naukowo-szkoleniowe „Interwencje oparte na mentalizacji”,
 • „Samouszkodzenia i próby samobójcze. Pomoc adolescentom i młodym dorosłym”,
 • „Wstęp do psychoterapii psychodynamicznej”,
 • „Praca z adolescentem – ujęcie psychodynamiczne”,
 • „Praca z grupą, dziećmi i młodzieżą w ujęciu psychodynamicznym”,
 • „Zwrotnik Raka. Tandemem po zdrowie. Psychoonkologia i Psychodietetyka” – Konferencja,
 • „Największe wyzwania w terapii par”,
 • „Podejście integracyjne w psychoterapii, czyli jak twórczo korzystać z dorobku współczesnych szkół psychoterapii”,
 • „Zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi, w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania patologicznego”.

tel. 601718381

biuro@pracowniakreska.com

Anna Hausa-Jarmoszyńska

20210623_082929 (1)

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

– Terapeuta EMDR

 (rekomendacja Polskiego Towarzystawa Terapii EMDR od 2020).

– psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 (Dyplom Centrum Terapii Poznawczo-behawioralnej 2018)
– specjalista psychoterapii uzależnień
(Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 2016).
– doradca zawodowy (licencja II stopnia)
– Ukończony Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
Inne doświadczenia zawodowe: Punkt konsultacyjny ds. uzależnień, Odział Dzienny Leczenia Nerwic, Oddział Dzienny Psychiatryczny rehabilitacyjny, Oddział Dzienny leczenia uzależnień, Poradnie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

 

Lista terapeutów EMDR

biuro@pracowniakreska.com

https://www.znanylekarz.pl/anna-hausa-jarmoszynska/psycholog/poznan

 

Joanna Wiśniewska-Szopka

asia

 

 

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (obecnie w trakcie certyfikacji CTPB Warszawa), terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

Lista terapeutów EMDR

Jestem także nauczycielem etyki i doradcą zawodowym (Filozofia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, specjalność nauczycielska) pracuję także w placówce oświatowej w szkole podstawowej oraz dawniej gimnazjum.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą, także z rodzinami – indywidualnie i grupowo.

Kliniczne doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie pracując w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nieustannie fascynuje mnie człowiek oraz jego potencjał rozwojowy, dlatego w swojej pracy wspieram i uczę jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami rozwojowymi oraz jak pokonywać przeszkody. Głównym celem mojej pracy jest odzyskiwanie równowagi życiowej i zdrowia psychofizycznego.

Doświadczenie zawodowe, szkolenia, kursy, konferencje:

 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci” – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

4- letnie podyplomowe Szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej u osób dorosłych – CTPB Warszawa

Zagadnienia osiowe terapii Poznawczo-behawioralnej: Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii,

Przygotowanie do pracy z takimi zaburzeniami jak:

   • lęk paniczny z i bez agorafobii,

   • lęk społeczny i uogólniony

   • depresja i myśli samobójcze,

   • choroby somatyczne i psychosomatyczne,

   • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,

   • zespół stresu pourazowego PTSD,

   • zaburzenia odżywiania ,

   • problemy w związkach (terapia par),

   • niska samoocena

Także:

Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Dialog motywujący, , Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, Diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Prawa pacjenta i zagadnienia etyczne w psychoterapii, Regularne zajęcia i spotkania z Superwizorem CTPB

Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Inne szkolenia:

Konferencje:

   • „Przemoc w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu zgodnie z Niebieską Kartą”
   • „Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza”
   • VII Wojewódzka Konferencja z cyklu Problemy dzieci i młodzieży nt. „Pomóż mi zrozumieć siebie” Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży. („Dziecko – obraz świata i własnej osoby, psychologiczne i emocjonalne zniekształcenia rzeczywistości’; „Dziecko w świecie (stresu) dorosłych”; „Czy na pewno jestem chłopcem? Seksualność dziecka integralną częścią zdrowia psychicznego”
   • „Szkoła z Wyobraźnią” (Prof. Jerzy Vertulani „Korzyści z neurogenezy” – wskazówki dla wspierania rozwoju pamięci, racjonalny trening biologiczny; Prof. Maria Dudzikowa – jakiego człowieka chcemy, jakich młodych ludzi wypuszczamy w świat? )
   • „AKCJA Uczniowie u progu dorosłości. Opóźnione czy odroczone wkraczanie w dorosłość?” – problem dorosłych metrykalnie a nie rozwojowo

   • „Dziecko w świecie zagrożeń” ( Eryk Matuszkiewicz – lekarz toksykolog z Oddziału Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, „Dopalacze ciągle groźne – refleksje toksykologa”; Jolanta Graczyk – Ogdem – przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, „Gdy krzywdzone jest dziecko – rozpoznawanie objawów i zasady reagowania na niepokojące sygnały”; Dr Joanna Świątkiewicz – wykładowca na kierunku Edukacja Prorozwojowa w Collegium da Vinci, Czynniki chroniące młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych”; asp. sztab. Joanna Kęcińska – Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, „Wygnani do sieci – nowe cyberpatologie”.

Staże Kliniczne:

– 3 letni staż w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego

– Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu Oddział Psychiatryczny Dorosłych

– Hospicjum Palium Poznań

– Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

– Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu

– Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Poznań, ul. Małeckiego

– Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kościanie

– Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie

– Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART”

tel. 888 430 235

biuro@pracowniakreska.com

Justyna Konieczna

20150828_144808

 

Jestem pedagogiem, psychologiem (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań, specjalność kliniczna), psychoterapeutą (w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS), terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR . Ukończyłam trzystopniowy kurs terapii behawioralnej uprawniający mnie do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Lista terapeutów EMDR

Poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszę swoje kwalifikacje. Uczestniczyłam m. in. w:

– Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

– Psychodietetyka dzieci i młodzieży

– ACT terapia akceptacji i zaangażowania

– Cierpienie a psychoterapia

– O równości w prawach dziecka

–  Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza

– Podstawy diagnozy i terapii autyzmu

– Modne uzależnienia

Psychologia to mój świadomy wybór, to krok w kierunku poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu człowieka, jego relacjach i radzeniu sobie z otaczającą go rzeczywistością.

Dzieci i młodzież, która nie potrafi odnaleźć się w grupie rówieśników, ma problemy z nauką, z kontrolą emocji, koncentracją uwagi, wykazuje zaburzenia lękowe zapraszam do współpracy. Poprzez systematyczny trening wiele trudności jesteśmy w stanie przezwyciężyć.

Osobom dorosłym szukającym wsparcia i pomocy, pragnącym poprawić relacje z drugim człowiekiem lub nie radzącym sobie z emocjami mogę zaproponować współpracę, dzięki której ich jakość życia ulegnie poprawie.

tel. 739 012 414

biuro@pracowniakreska.com

Paulina Jankowska

Bez tytułu

Jestem psychologiem (UAM Poznań, specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne) i psychoterapeutą psychodynamicznym (obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). Pracuję w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię oraz warsztaty grupowe i indywidualne. Pomagam również rodzicom, mającym trudności wychowawcze, udzielając konsultacji psychologicznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenia zawodowe zdobyłam podczas pracy oraz staży w:
– Pracowni IN SPE
– Szkole Podstawowej „Zakątek”
– Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak”
– Szkole Podstawowej nr 74
– Aktywnym Małym Uniwersytecie Latającym
– Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa
– Fundacji Słoneczny Fyrtel
– Fundacji Flandria
– Fundacji ARS

Ukończone szkolenia i kursy:

 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (410h) w tym: Trening interpersonalny (40h) oraz wykłady, warsztaty, superwizje i seminaria,
 • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego, IP UAM,
 • Warsztat: „Kot w tarapatach. Rysunek projekcyjny w pracy z dziećmi” Ośrodek Psychoterapii Mały Książę,
 • Laboratorium Kompetencji Zawodowych, UAM (160h) w tym: Warsztat interpersonalny (30h), Warsztat koncentracji i dekoncentracji na sobie (25h), Trening umiejętności społecznych (25h), Warsztat pomocy osobom starszym (16h), Warsztat pomocy okołoporodowej (17h), Warsztat pomocy osobom z chorobą nowotworową (17h),
 • Trening prowadzenia rozmów pomocowych, Instytut Pomocy Profesjonalnej (25h),
 • Kurs przygotowujący do uczestnictwa w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra”, mającego na celu wsparcie dzieci doświadczających trudności w domu i najbliższym otoczeniu (30h),
 • Warsztat szkoleniowy „Psychologiczne aspekty odżywiania w anoreksji
  i bulimii” Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania,
 • Szkolenie: „Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania” Ośrodek Sukces,
 • Praktyka wystąpień publicznych, Uniwersytet Otwarty UAM (20h),
 • Trening interpersonalny, IP UAM (30h).Tel. 603 776 518
  biuro@pracowniakreska.com

Barbara Pacyna

_IMG2938_2

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS w Poznaniu).

W swojej pracy zawodowej towarzyszę dzieciom w ich rozwoju oraz wspieram rodziców w wychowaniu dzieci.

Pracuję także z osobami dorosłymi. Wspólnie poszukujemy dróg rozwoju, zasobów i mocnych stron oraz rozwiązań trudności które czasem się pojawiają w życiu każdego człowieka.
Nieustannie doskonalę swoje umiejętności oraz poszerzam wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

Do najważniejszych zaliczam:

– Studium psychoterapii  dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu

– kurs Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem organizowany przez Ośrodek Autus w Poznaniu

– kurs Racjonalna Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej

– Podstawowy kurs Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu

– Studium trenerskie w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”

Aktualnie doskonalę swoje kompetencje poprzez udział w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS w Poznaniu.

tel:515233079
email: biuro@pracowniakreska.com

Eliza Maciejewska

maciejewska eliza

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych, psychologia edukacji), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS w Poznaniu), filologiem angielskim (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas staży i pracy w:

– Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gabinetach Lekarskich Medicor w Poznaniu,

– Punkcie Pomocy Psychologicznej na Politechnice Poznańskiej,

– Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie,

– Klinice Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu,

– FENIKS. Counselling, Personal Development and Support Services Ltd. w Edynburgu,

– „Humani” – Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Poznaniu,

– Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu,

– Centrum Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym HCP – Szpital im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu,

– Szkole Podstawowej im. Jana i Tytusa działyńskich w Plewiskach,

– Szkole Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu,

– Poradni Profilaktyki i Terapii MONAR w Poznaniu,

– Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Poznaniu,

– NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu

Oraz podczas pracy woluntarystycznej m. in. w:

– Fundacji „Na Niebiesko” w Obornikach,

– Hospicjum „Palium” w Poznaniu,

– Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFUTURO”,

– Domu Dziecka nr 1 w Poznaniu

– oraz na Oddziale Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr. 5 im. K. Jonschera w Poznaniu

Wybrane szkolenia, warsztaty i kursy:

– Giving and Receiving Feedback

– Asertywność

– Zarządzanie czasem

– MBTI

– Presenting with Impact

– Warsztaty z terapii systemowej

– Warsztaty „Otwórz się na swój czas – zarządzanie sobą w czasie”

– Psychology of the Personality (University of Limerick)


Konferencje:

– Ogólnopolska konferencja „Szkoła jutra – dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy” w Poznaniu

– Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń inspirowanych pedagogiką Celestyna Freineta w Poznaniu

– YLMP 2018 (6th Young Linguists’ Meeting in Poznań) w Poznaniu, Polska (prezentacja: “Follow me! A conversation analytic perspective on a relationship-based autism therapy”)

– ICCA 2018 (5th International Conference on Conversation Analysis) w Loughborough, Wielka Brytania (prezentacja: “Conversation analysis of a non-directive therapy with autistic adolescents: A preliminary study of interactional practices”)

– Critical Autism Studies: Travelling through Autistic Worlds in Policy, Practice and Identities w Londynie, Wielka Brytania (prezentacja: “Discourse Analysis (DA) as an underappreciated approach in autism research”)

– Konferencja Młodych Lingwistów w Poznaniu (5th Young Linguists’ Meeting in Poznań) (prezentacja: “Studying language and communication of people with autism – mission impossible?”)

– Konferencja COMET (Communication, Medicine and Ethics) w Aalborg, Dania (prezentacja: “What can discourse analysis reveal about communicating with adolescents affected by Autism Spectrum Disorder (ASD)?”)

– Konferencja „Autyzm w szkole” w Poznaniu

– Konferencja naukowa „6-latki w szkole: wyzwania dla nauczycieli i rodziców” w Bydgoszczy

Publikacje naukowe:

– Maciejewska, E. (2020). Autistic resources from a discourse-analytic perspective. Qualitative Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/qup0000167

– Maciejewska, E. (2019). Discourse analysis as a tool for uncovering strengths in communicative practices of autistic individuals. Discourse Studies, 21(3), 300–316.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Pracuję z młodzieżą (od 17 r.ż.) oraz osobami dorosłymi.
Counselling/Psychotherapy in English for non-Polish speakers.

Milena Wojciechowska

1[10436]Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji, psychologiem ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Zdrowia, psychologiem – diagnostą, a także oligofrenopedagogiem. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dorosłymi, ale także dziećmi i młodzieżą.

Swoje kwalifikacje zdobyłam na studiach magisterskich z Psychologii, o specjalności Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiach podyplomowych z Praktycznej Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie jestem słuchaczką studiów podyplomowych Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Ponadto uprawnienia pedagogiczne i oligofrenopedagogiczne nabyłam dzięki kursom kwalifikacyjnym organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

Swoją wiedzę stale poszerzam na licznych seminariach i szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy webinarach poszukując nowych metod i technik przydatnych w pracy. Pracuję pod stałą superwizją.

W podejściu do innych staram się kierować maksymą „traktuj innych tak, jakbyś sam chciał być traktowany”, dlatego ważne jest dla mnie by klient był poinformowany w sposób zrozumiały i prosty o procesie i etapach współpracy, a także czuł się bezpiecznie w kontakcie. Jestem autentyczna i podchodzę do każdego człowieka z zaciekawieniem i z wielką atencją wsłuchując się w jego historię. Wychodzę z założenia, że by coś zmienić trzeba najpierw zrozumieć, dlatego ważnym elementem mojej pracy jest psychoedukacja. Dużą wagę przywiązuję również do etyki, pracując zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Doświadczenia zawodowe zdobyłam podczas pracy oraz staży w:

 • Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, która jest przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Uzdrowisku Wieniec w Wieńcu Zdroju;
 • Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim;
 • Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku;
 • Zespole Szkół Technicznych we Włocławku;
 • Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej we Włocławku;
 • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku;
 • Środowiskowym Hufcu Pracy we Włocławku;
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapraszam do kontaktu osoby, które:

– doświadczają jakiejś znaczącej zmiany w życiu osobistym/ rodzinnym (m. in. ciąża; narodziny dziecka; rozwód; utrata bliskiej osoby; utrata zdrowia) bądź zawodowym (m. in. degradacja ze stanowiska; wypalenie zawodowe) i potrzebują wsparcia w odnalezieniu się w nowej sytuacji / poradzeniu sobie;

– doświadczają sytuacji trudnej / krzywdzącej (m.in. mobbing; przemoc);

– odczuwają trudności w bliskich relacjach z partnerem czy dzieckiem; współpracownikami;

– odczuwają pustkę, apatię, zmęczenie, brak motywacji, rożne nadmierne negatywne emocje, ale także brak sił witalnych;

– odczuwają trudności związane z rozregulowaniem snu i aktywności dobowej (bezsenność, trudności w zasypianiu, nie wysypianie się, praca zmianowa)

– odczuwają trudności w utrzymaniu równowagi w życiu pomiędzy różnymi jego sferami co staje się źródłem dyskomfortu;

– mają zaburzenia odżywiania;

– są agresywne/ autoagresywne;

– cierpią;

– mają myśli rezygnacyjne lub samobójcze.

 

Zapraszam również rodziców dzieci i młodzieży, którzy potrzebują wsparcia z uwagi na:

– oczekiwanie lub pojawienie się nowego członka rodziny –  możliwość spotkań wraz z niemowlęciem;

– wsparcie rodziców w kompetencjach wychowawczych;

– doświadczanie kryzysu związanego z przejściem w kolejny etap rozwojowy ich dziecka (adaptacja w przedszkolu, szkole, dojrzewanie)

– mają trudności w funkcjonowaniu społecznym (m.in. wycofanie, trudności w odnalezieniu się wśród rówieśników)

– są ofiarami przemocy w szkole; grupie rówieśniczej;

– muszą poradzić sobie z trudną sytuacją rodzinną i zmianą jej funkcjonowania (rozwód, rodzina patchworkowa)

– trudności w regulacji emocji (odczuwanie lęku, złości, smutku, w sposób utrudniający codzienność);

– pojawienie się ciężkiej choroby / niepełnosprawności dziecka i związanym z tym przeciążeniem;

– depresyjność, samookaleczanie, myśli rezygnacyjne i samobójcze;

– trudności w zaakceptowaniu odmiennej identyfikacji czy orientacji płciowej;

– wprowadzania edukacji seksualnej na każdym etapie rozwoju.

 

W celu umówienia wizyty skontaktuj się w recepcją Pracowni telefonicznie bądź drogą mailową.

https://www.znanylekarz.pl/milena-wojciechowska/psychoterapeuta-psycholog/poznan

 

Michał Koliński
MK_foto_black

Absolwent poznańskiego wydziału Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku psychologia o specjalności klinicznej. Kontynuuje kształcenie w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. Członek nadzwyczajny WTTS.

Inspiracją dla systemowego sposobu myślenia jest wiele obszarów życia i dziedzin nauki. Od filozofii przez biologię, psychologię i socjologię a na naukach matematycznych i informatycznych kończąc. Ważnym kontekstem dla tego sposobu porządkowania świata są teorie systemów, informacji, cybernetyka I i II rzędu, teorie komunikacji, konstruktywizm radykalny, autopoieza, konstrukcjonizm społeczny. Terapia systemowa utożsamiana często z terapią rodzinną ma zastosowanie nie tylko na tym gruncie. Może być z powodzeniem stosowana w terapii indywidualnej, par a także terapii grupowej oraz innych systemach problemowych.

Doświadczenie zawodowe zdobył odbywając staże kliniczne w: – Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Owińskach
– Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim
– Centrum Treningu Uwagi Słuchowej TOMATIS

Ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mocno osadzony w branży HR, z zakresu której również proponuje pomoc swoim Klientom Indywidualnym. Certyfikowany mediator i członek Polskiego Centrum Mediacji. Posiada uprawnienia mediatora rodzinnego z zakresu mediacji w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz Zielonej Górze.

Najbliższe plany edukacyjne wiąże ze Szkołą Analizy Transakcyjnej, teorii psychologicznej używanej w pracy indywidualnej, zespołowej i w organizacjach. W tym nadchodzącym już w marcu certyfikowanym Szkoleniem 101 European Association Transactional Analysis (EATA). Swoją ofertę kieruje do osób dorosłych, par oraz rodzin zmagających się z kryzysami życiowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, wypaleniem zawodowym, trudnościami w relacjach interpersonalnych, depresją. Pracę oddaje regularnej superwizji, tym samym przestrzegając zasad Kodeksu Etycznego Zawodu Psychologa

tel: 695 172 572
email: biuro@pracowniakreska.com

 

Aleksandra Lepke

IMG-20210405-WA0056 Jestem psychologiem z ponad dwudziestoletnim stażem pracy. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. W swojej pracy stosuję podejście integracyjne. Korzystam z metod jakie daje psychoterapia systemowa, poznawczo-behawioralna, ericksonowska i psychodynamiczna.

Ukończyłam kurs terapii systemowej. Jestem w trakcie kursu terapii poznawczo – behawioralnej i 5 letniego kursu psychoterapii w nurcie ericksonowskim oraz systemowym (atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Równolegle do pracy diagnostyczno-terapeutycznej pracuję w obszarze HR i PR. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie HR i PR oraz doradcze i trenerskie, które zdobyłam w firmach produkcyjnych, usługowych i realizując dodatkowe projekty.

Prowadziłam szkolenia związane z rozwojem kompetencji interpersonalnych. Przez wiele lat byłam członkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności. Pracowałam jako doradca zawodowy i jako terapeuta na oddziale uzależnień. Pracowałam również z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Zapraszam osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym, a także osoby doświadczające problemów w relacjach rodzinnych, partnerskich, zawodowych. Sama wiele w życiu przeżyłam, wiele doświadczyłam, musiałam stawić czoła niejednemu wyzwaniu, konstruktywnie pokonać własne ograniczenia oraz zaakceptować bolesne straty. Wiem jak trudna bywa zmiana, kryzys, ale i z własnego doświadczenia wiem, że trudności można pokonać i cieszyć się życiem.

518 847 434
biuro@pracowniakreska.com

 

 

Kamila Krauwicka

zdjęcie (2) Specjalizacja: Jestem psychologiem pracującym w nurcie terapii systemowej. Psychotraumatologiem w trakcie specjalizacji, wspierającym osoby w kryzysie, które doświadczyły sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Coachem kierującym się filozofią Kaizen  w aspekcie rozwoju osobistego i podnoszenia efektywności osobistej i zawodowej. Trenerem umiejętności psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania zmianą, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Doświadczenie: W swojej około 20-letniej praktyce zawodowej doświadczyłam pracy w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach gdzie obejmowałam wsparciem  dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożone wykluczeniem. Na oddziale dziennym psychiatrii prowadzę terapię indywidualną i grupową z  osobami z depresją, lękiem, zaburzeniami osobowości. Pracując jako coach i trener w organizacjach i dla klientów korporacyjnych pomagam przeciwdziałać konfliktom, wypaleniu zawodowemu, mobbingowi. Uczę właściwych zachowań w komunikacji, radzeniu sobie ze stresem .

Wykształcenie: Wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych – kierunek psychologia oraz Wydziale Studiów Edukacyjnych – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej. Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam studia zawodowe coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid w Warszawie, otrzymując certyfikat coacha, pracującego zgodnie ze standardami ICF. Posiadam certyfikat trenera biznesu Akademii Treningu Umiejętności Trenerskich ATUT w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Collegium Humanum w Warszawie.

Przyjdź na spotkanie, jeżeli:

 • Chcesz dokonać zmian w Twoim życiu, jednak brakuje Ci motywacji, odwagi i determinacji
 • Pragniesz wykorzystać drzemiący w Tobie potencjał
 • Chcesz popracować nad zmianą swoich zachowań i postaw
 • Chcesz rozwijać kompetencje osobiste (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi)
 • Chcesz rozwijać kompetencje psychospołeczne (np. komunikacyjne, asertywności,
 • umiejętności współpracy)
 • Chcesz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z długotrwałym narażeniem na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych (np. mobbing w pracy, utrzymujące się napięcie związane z nierozwiązanymi sytuacjami rodzinnymi i losowymi, przewlekła choroba, przewlekły stres itp.)
 • Chcesz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, depresją
 • Chcesz uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, strata, żałoba)

tel. 518 847 434

biuro@pracowniakreska.com

 

Zespół pedagogów

Zespół pedagogów

Łukasz Raczkowski

FB_IMG_1610375353377

 

 

 

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym oraz socjoterapeutycznym, terapeutą zajęciowym, trenerem, socjoterapeutą i psychoterapeutą. Obecnie swoje kwalifikacje podnoszę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów (http://pssit.pl/czlonkowie-stowarzyszenia.html) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (http://ptppd.pl/czlonkowie-ptppd/). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej.

Ukończone szkolenia:

 • „Narkotyki – Nowa Rzeczywistość”,
 • „Diagnoza i terapia osób uzależnionych od seksu”,
 • „Motywujące podejście w leczeniu uzależnień”,
 • „Praca kliniczna jako sztuka zadawania pytań”,
 • „Diagnoza – czym jest w praktyce i czy zawsze pomaga w pomaganiu”,
 • „W konflikcie siła, czyli twórczo o nieporozumieniach międzykulturowych”,
 • „Psychodynamiczne rozumienie i leczenie uzależnień”,
 • Seminarium naukowo-szkoleniowe „Interwencje oparte na mentalizacji”,
 • „Samouszkodzenia i próby samobójcze. Pomoc adolescentom i młodym dorosłym”,
 • „Wstęp do psychoterapii psychodynamicznej”,
 • „Praca z adolescentem – ujęcie psychodynamiczne”,
 • „Praca z grupą, dziećmi i młodzieżą w ujęciu psychodynamicznym”,
 • „Zwrotnik Raka. Tandemem po zdrowie. Psychoonkologia i Psychodietetyka” – Konferencja,
 • „Największe wyzwania w terapii par”,
 • „Podejście integracyjne w psychoterapii, czyli jak twórczo korzystać z dorobku współczesnych szkół psychoterapii”,
 • „Zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi, w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania patologicznego”.

tel. 601718381

biuro@pracowniakreska.com

Justyna Konieczna

20150828_144808

 

Jestem pedagogiem, psychologiem (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań, specjalność kliniczna), psychoterapeutą (w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS), terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Ukończyłam trzystopniowy kurs terapii behawioralnej uprawniający mnie do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Lista terapeutów EMDR

Poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszę swoje kwalifikacje. Uczestniczyłam m. in. w:

– Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

– Psychodietetyka dzieci i młodzieży

– ACT terapia akceptacji i zaangażowania

– Cierpienie a psychoterapia

– O równości w prawach dziecka

–  Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza

– Podstawy diagnozy i terapii autyzmu

– Modne uzależnienia

Psychologia to mój świadomy wybór, to krok w kierunku poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu człowieka, jego relacjach i radzeniu sobie z otaczającą go rzeczywistością.

Dzieci i młodzież, która nie potrafi odnaleźć się w grupie rówieśników, ma problemy z nauką, z kontrolą emocji, koncentracją uwagi, wykazuje zaburzenia lękowe zapraszam do współpracy. Poprzez systematyczny trening wiele trudności jesteśmy w stanie przezwyciężyć.

Osobom dorosłym szukającym wsparcia i pomocy, pragnącym poprawić relacje z drugim człowiekiem lub nie radzącym sobie z emocjami mogę zaproponować współpracę, dzięki której ich jakość życia ulegnie poprawie.

tel. 739 012 414

biuro@pracowniakreska.com

Kamila Krauwicka

zdjęcie (2)

Specjalizacja: Jestem psychologiem pracującym w nurcie terapii systemowej. Psychotraumatologiem w trakcie specjalizacji, wspierającym osoby w kryzysie, które doświadczyły sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Coachem kierującym się filozofią Kaizen  w aspekcie rozwoju osobistego i podnoszenia efektywności osobistej i zawodowej. Trenerem umiejętności psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania zmianą, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Doświadczenie: W swojej około 20-letniej praktyce zawodowej doświadczyłam pracy w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach gdzie obejmowałam wsparciem  dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożone wykluczeniem. Na oddziale dziennym psychiatrii prowadzę terapię indywidualną i grupową z  osobami z depresją, lękiem, zaburzeniami osobowości. Pracując jako coach i trener w organizacjach i dla klientów korporacyjnych pomagam przeciwdziałać konfliktom, wypaleniu zawodowemu, mobbingowi. Uczę właściwych zachowań w komunikacji, radzeniu sobie ze stresem .

Wykształcenie: Wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych – kierunek psychologia oraz Wydziale Studiów Edukacyjnych – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej. Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam studia zawodowe coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid w Warszawie, otrzymując certyfikat coacha, pracującego zgodnie ze standardami ICF. Posiadam certyfikat trenera biznesu Akademii Treningu Umiejętności Trenerskich ATUT w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Collegium Humanum w Warszawie.

Przyjdź na spotkanie, jeżeli:

 • Chcesz dokonać zmian w Twoim życiu, jednak brakuje Ci motywacji, odwagi i determinacji
 • Pragniesz wykorzystać drzemiący w Tobie potencjał
 • Chcesz popracować nad zmianą swoich zachowań i postaw
 • Chcesz rozwijać kompetencje osobiste (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi)
 • Chcesz rozwijać kompetencje psychospołeczne (np. komunikacyjne, asertywności,
 • umiejętności współpracy)
 • Chcesz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z długotrwałym narażeniem na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych (np. mobbing w pracy, utrzymujące się napięcie związane z nierozwiązanymi sytuacjami rodzinnymi i losowymi, przewlekła choroba, przewlekły stres itp.)
 • Chcesz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, depresją
 • Chcesz uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, strata, żałoba)kontakt:
  51884743
  biuro@pracowniakreska.com

 

 

Katarzyna Waliszewska

KATARZYNA WALISZEWSKAJestem pedagogiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: resocjalizacja), terapeutą ręki (Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż). Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam przygotowanie pedagogiczne uprawniające mnie do pracy z dziećmi. Pracuję również w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito na stanowisku nauczyciela.

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk oraz staży w:

– Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu (100h);

– Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu (60h);

– Szkole Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu (50h).

Na co dzień jestem wolontariuszką w Fundacji Uniwersytet Dzieci, gdzie nadzoruje prace wykonywane przez podopiecznych. Dodatkowo uczestniczę w wielu inicjatywach społecznych, mających na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska prowadzę zajęcia dla dzieci oraz młodzieży podczas półkolonii psychologicznych, a także w trakcie roku szkolnego. W swojej pracy szczególną uwagę skupiam na wydobywaniu z dziecka jego indywidualnego potencjału, pracy na zasobach oraz podnoszeniu poczucia własnej wartości. Istotną kwestią jest komunikacja z dzieckiem, która jest filarem w pracy nastawionej na uzyskiwanie oczekiwanych efektów.

tel. 781567946

biuro@pracowniakreska.com