Czy borderline jest niebezpieczne? Sprawdź, jakie ma objawy!

Czy borderline jest niebezpieczne? Sprawdź, jakie ma objawy!

Wahania nastroju, napady gniewu, silny lęk przed odrzuceniem, autoagresja, a także chroniczne poczucie pustki, braku sensu życia – to najważniejsze objawy borderline. Osobowość chwiejna emocjonalnie podtypu granicznego nieleczona może mieć destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie człowieka w większości sfer życia.

Poznaj definicję osobowości borderline, sprawdź, jakie są przyczyny jej występowania, kryteria diagnostyczne oraz metody leczenia. Terapie borderline w Poznaniu prowadzi Pracownia Rozwoju Osobistego Kreska.

Wokół zaburzenia osobowości z pogranicza narosło wiele mitów. Borderline tymczasem jest trwałym wzorcem myślenia, postępowania i zachowania, które diagnozuje się według kryteriów, opisanych w klasyfikacji ICD. Kryteria te spełnia zaś kilka procent populacji. Jeśli zastanawiasz się, czyborderline jest niebezpieczne oraz czy borderline jest uleczalne, jedno jest pewne – nieleczone borderline może wpływać destrukcyjnie na życie, a psychoterapia, prowadzona pod okiem doświadczonego eksperta może znacznie polepszyć jego jakość.

Co to jest osobowość borderline?

Zacznijmy od definicji. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10), w której używa się terminu osobowość chwiejna emocjonalnie, występują dwa podtypy zaburzeń: impulsywny oraz graniczny. Osobowość chwiejna emocjonalnie podtypu granicznego (z ang. borderline personality disorder, BPD), zwana również pogranicznym zaburzeniem osobowości lub osobowością borderline należy do zaburzeń osobowości, które charakteryzują się wahaniami nastroju, napadami gniewu, działaniami autoagresywnymi, silnym lękiem przed odrzuceniem i staraniami, aby do tego odrzucenia nie doszło.

Osobowość borderline może negatywnie wpływać na relacje interpersonalne, czyniąc je niestabilnymi i pełnymi sprzecznych emocji. Osoba z borderline może mieć również problemy z określeniem własnego ja oraz chronicznym uczuciem pustki i braku sensu życia.

Zaburzenie osobowości borderline wymaga wielokierunkowego leczenia, w tym psychoterapii. Sprawdź, jak je rozpoznać.

Jak rozpoznać zaburzenia osobowości borderline?

Kryteria rozpoznawania osobowości borderline jasno określają klasyfikacje chorób ICD-10 oraz DSM-IV. Osobowość chwiejna emocjonalnie podtypu granicznego musi wiązać się z występowaniem co najmniej trzech spośród kryteriów diagnostycznych podtypu impulsywnego oraz minimum dwóch spośród poniższych:

 • self image – zaburzenia i niepewność, związane z obrazem samego siebie oraz z celami i wewnętrznymi preferencjami, również seksualnymi,
 • dążenie do bycia uwikłanym w intensywne, niestabilne związki, co często prowadzi do kryzysów emocjonalnych,
 • nadmierny wysiłek, podejmowany w celu uniknięcia porzucenia,
 • self-harm – powtarzające się groźby lub działania autoagresywne,
 • chroniczne uczucie pustki.

W praktyce terapeuta powinien zwrócić uwagę na trzynaście zespołów cech w zakresie:

 1. zaburzeń tożsamości,
 2. mechanizmów obronnych,
 3. funkcji poznawczych i cech psychotycznych,
 4. kontroli impulsów,
 5. nietolerancji lęku,
 6. deregulacji afektu,
 7. negatywnych afektów,
 8. „wiecznego” niepokoju,
 9. lęku przed porzuceniem,
 10. niespójności ja,
 11. zaburzonego poczucia własnej wartości,
 12. defektów superego,
 13. niestabilnych związków interpersonalnych.

Osobowość borderline – objawy

Zastanawiasz się nad tym, czy bliska Ci osoba ma zaburzenia osobowości borderline? Objawy wynikają bezpośrednio z wymienionych kryteriów diagnostycznych. Do pełnego zrozumienia i odróżnienia osobowości borderline od innych zaburzeń, może przyczynić się jednak wyjaśnienie pewnych mitów, które narosły z biegiem lat za sprawą doniesień medialnych, filmów i seriali. Sprawdźmy więc przede wszystkim, czy borderline jest niebezpieczne.

Czy borderline jest niebezpieczne?

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów na temat zaburzeń osobowości z pogranicza jest powiedzenie: Każdy ma coś z bordera, które nie tylko spłyca, czyni trywialnym cierpienie, ale również uznaje wszelkie trudności psychiczne za całkowicie naturalne. Równie niebezpiecznym jest stwierdzenie, że osoby z borderline są wyrachowane i nieobliczalne, a przy tym celowo krzywdzą innych. Co prawda, do głównych objawów borderline należą znaczne wahania nastrojów oraz skrajne emocje w odniesieniu do innych ludzi, które mogą być przyczyną impulsywnego zachowania, jednak osoba z borderline ma nad nimi kontrolę, więc nie można jej uznawać za nieobliczalną.

Nieprzemyślane zachowania mogą ranić uczucia bliskich, ale najczęściej osoby z borderline mają wyrzuty sumienia z tego powodu i chcą naprawić lub wynagrodzić wyrządzone szkody. U podłoża tego typu sytuacji leży często nieuświadomiony lęk przed doświadczeniem autentycznej, emocjonalnej bliskości oraz jeszcze silniejszy lęk przed odrzuceniem.

Między nerwicą a psychozą – przyczyny borderline

Zdarza się, że zaburzenie osobowości typu borderline uznawane jest za ciężką chorobę, która uniemożliwia podjęcie pracy, osiągnięcie sukcesu zawodowego, założenie rodziny, realizowanie pasji. To kolejne, krzywdzące mity. Osobowość borderline nie jest chorobą, lecz zestawem cech, które wpływają na postrzeganie rzeczywistości, a co za tym idzie – na zachowanie. Nieleczone borderline najczęściej przysparza cierpień osobie nim dotkniętej, ale nie uniemożliwia prowadzenia normalnego życia.

W głębszym zrozumieniu osobowości borderline mogą okazać się pomocne również przyczyny występowania zaburzenia, do których badacze zaliczają m.in.: przeżyte w dzieciństwie traumy, w tym słowne, emocjonalne, fizyczne lub seksualne maltretowanie, inne, poważne zaniedbania w wychowaniu, długą rozłąkę dziecka z opiekunami, niekorzystne czynniki środowiskowe, a także wpływ krytycznych i negatywnie nastawionych rodziców. Niektórzy badacze umieszczają zaburzenia osobowości typu borderline na osi depresja-mania.

Terapia borderline – Poznań a psychoterapia

Prawdą jest, że zaburzeń osobowości nie da się w pełni wyleczyć. Zgodnie ze współczesną wiedzą psychologiczną, trzon osobowości jest stały, możliwa jest jednak zmiana wielu zachowań. Pozwala na to psychoterapia, dzięki której pacjent może zrozumieć, jakie są podstawowe przekonania o świecie i innych ludziach oraz dlaczego odruchowo reaguje w określony sposób. Terapie borderline w Poznaniu prowadzi Pracownia Rozwoju Osobistego Kreska.

Świadoma modyfikacja systemu postrzegania rzeczywistości oraz umożliwienie sprawowania większej kontroli nad swoim zachowaniem to klucz do sukcesu terapii borderline. Osoba z zaburzeniem osobowości typu granicznego może się zmienić, poprawić jakość swojego życia oraz uczynić relacje z bliskimi bardziej satysfakcjonującymi i stabilnymi.

Za szczególnie skuteczne w łagodzeniu objawów osobowości chwiejnej emocjonalnie podtypu granicznego uznawane są psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoterapia dialektyczno-behawioralna.

Czy borderline jest uleczalne? Metody leczenia osobowości borderline

Psychoterapia pozwala wielu osobom z borderline odczuwać radość z życia, tworzyć zdrowe relacje z bliskimi, a także zapobiega występowaniu stanów depresyjnych, które są źródłem największych trudności w funkcjonowaniu. Poprawę przynoszą zarówno indywidualne spotkania z terapeutą, jak i terapie grupowe. Za najskuteczniejsze metody leczenia osobowości borderline uznawane są terapie:

 • dialektyczno-behawioralna,
 • oparta na mentalizacji,
 • terapia schematów,
 • skoncentrowana na przeniesieniu,
 • poznawczo-behawioralna zorientowana na traumę,
 • kognitywna terapia analityczna,
 • psychoterapia podtrzymująca,
 • psychoterapia ekspresyjna,
 • terapia psychodynamiczna,
 • farmakoterapia.

Interesuje Cię terapia borderline? Pracownia Rozwoju osobistego Kreska Poznań oferuje wsparcie doświadczonych terapeutów. Wystarczy umówić się na pierwszą wizytę, aby dowiedzieć się więcej o efektywnym leczeniu zaburzeń osobowości.