Eliza Maciejewska

maciejewska eliza

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych, psychologia edukacji), certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS w Poznaniu), terapeutą EMDR (PTT EMDR), doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, filologiem angielskim (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas staży i pracy w:

 • Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gabinetach Lekarskich Medicor w Poznaniu
 • Punkcie Pomocy Psychologicznej na Politechnice Poznańskiej
 • Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie
 • Klinice Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
 • FENIKS. Counselling, Personal Development and Support Services Ltd. w Edynburgu
 • „Humani” – Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Poznaniu
 • Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym HCP – Szpital im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu
 • Szkole Podstawowej im. Jana i Tytusa Działyńskich w Plewiskach
 • Szkole Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu
 • Poradni Profilaktyki i Terapii MONAR w Poznaniu
 • Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Poznaniu
 • NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu

Oraz podczas pracy woluntarystycznej m. in. w:

 • Fundacji „Na Niebiesko” w Obornikach
 • Hospicjum „Palium” w Poznaniu
 • Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFUTURO”
 • Domu Dziecka nr 1 w Poznaniu
 • na Oddziale Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr. 5 im. K. Jonschera w Poznaniu

Wybrane szkolenia, warsztaty i kursy:

 • Giving and Receiving Feedback
 • Asertywność
 • Zarządzanie czasem
 • MBTI
 • Presenting with Impact
 • Warsztaty z terapii systemowej
 • Warsztaty „Otwórz się na swój czas – zarządzanie sobą w czasie”
 • Psychology of the Personality (University of Limerick)

Konferencje:

 • Ogólnopolska konferencja „Szkoła jutra – dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy” w Poznaniu
 • Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń inspirowanych pedagogiką Celestyna Freineta w Poznaniu
 • YLMP 2018 (6th Young Linguists’ Meeting in Poznań) w Poznaniu, Polska (prezentacja: “Follow me! A conversation analytic perspective on a relationship-based autism therapy”)
 • ICCA 2018 (5th International Conference on Conversation Analysis) w Loughborough, Wielka Brytania (prezentacja: “Conversation analysis of a non-directive therapy with autistic adolescents: A preliminary study of interactional practices”)
 • Critical Autism Studies: Travelling through Autistic Worlds in Policy, Practice and Identities w Londynie, Wielka Brytania (prezentacja: “Discourse Analysis (DA) as an underappreciated approach in autism research”)
 • Konferencja Młodych Lingwistów w Poznaniu (5th Young Linguists’ Meeting in Poznań) (prezentacja: “Studying language and communication of people with autism – mission impossible?”)
 • Konferencja COMET (Communication, Medicine and Ethics) w Aalborg, Dania (prezentacja: “What can discourse analysis reveal about communicating with adolescents affected by Autism Spectrum Disorder (ASD)?”)
 • Konferencja „Autyzm w szkole” w Poznaniu
 • Konferencja naukowa „6-latki w szkole: wyzwania dla nauczycieli i rodziców” w Bydgoszczy

W 2023 roku obroniłam doktorat z językoznawstwa na Wydziale Anglistyki UAM, zatytułowany ”Redefining the study of interactions with autistic adolescents: A discourse analytic perspective” („Nowe podejście do badania interakcji z młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) z wykorzystaniem analizy dyskursu”). Praca doktorska miała charakter interdyscyplinarny, z pogranicza psychologii i socjolingwistyki, i dotyczyła wykorzystania narzędzi językoznawczych w lepszym rozumieniu komunikacji osób ze spektrum autyzmu oraz udoskonaleniu metod terapeutycznych w tym obszarze.

Publikacje naukowe:

 • Maciejewska, Eliza. 2022. “Non-directive play therapy with autistic adolescents: A qualitative study of therapists’ interactional practices”, Text & Talk 42, 3: 369-390. DOI: 10.1515/text-2020-0063
 • Maciejewska, Eliza. 2020. Autistic resources from a discourse-analytic perspective. Qualitative Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/qup0000167
 • Maciejewska, Eliza. 2019. Discourse analysis as a tool for uncovering strengths in communicative practices of autistic individuals. Discourse Studies, 21(3), 300–316.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zapraszam do współpracy osoby, które:

– doświadczają trudności w radzeniu sobie ze stresem i lękiem

– potrzebują wsparcia w sytuacji trudnej / adaptacji do nowej sytuacji

– mają problemy z wyrażaniem i kontrolą emocji

– mają trudności z organizacją czasu pracy / nauki

– chcą poprawić swoje relacje z ludźmi

– chcą komunikować się w sposób bardziej efektywny

– chcą poprawić jakość swojego życia

Pracuję z młodzieżą (od 15 r. ż.) oraz z osobami dorosłymi.

 

Counselling/Psychotherapy in English for non-Polish speakers (230 zł).

 

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 200 zł (sesja w języku angielskim – 230 zł)