Grupa rozwojowa

grupa_rozwojowa

Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz!

(M. Fisher)

Zapraszamy na cykl spotkań w Pracowni Kreska poświęcony rozwojowi osobistemu. Podczas kilkunastu spotkań w kameralnej grupie, w ciepłej oraz zachęcającej do refleksji atmosferze, będziemy pracować nad:

  • świadomością i akceptacją siebie,
  • nad relacjami, jakie budujemy,
  • nad nazywaniem i wyrażaniem emocji,
  • nad zmianą, jakiej potrzebujemy.

Głębokie, prawdziwe samopoznanie jest punktem wyjścia do zrozumienia siebie samego, a także do pracy nad sobą. Wgląd w mechanizmy swojego życia psychicznego oraz samoświadomość swojego indywidualnego sposobu przeżywania świata są niezastąpione w procesie rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Zdobywanie wiedzy o sobie samym pomaga w radzeniu sobie ze stresem, w budowaniu poczucia własnej wartości, w komunikacji, w tworzeniu relacji przyjacielskich i miłosnych. A przy tym jest fascynującą podróżą, być może najciekawszą ze wszystkich dotąd przez nas odbytych.

Podczas zajęć za pomocą różnorodnych ćwiczeń będziemy odkrywać cechy naszej osobowości i temperamentu, siebie samego, także w relacji z innymi osobami. Zamiast zalet i wad będziemy rozmawiać o tym, co jest dla nas użyteczne i co pozwala nam osiągać swoje cele, jednocześnie pozostając w prawdziwych i dających satysfakcję relacjach z innymi, a także o takich obszarach naszego Ja, które chcielibyśmy rozwijać i doskonalić.

Projekt bez tytułu (50)

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:

1. HARMONIA

 

W dzisiejszym zabieganym świecie wielu z nas zadaje sobie pytanie, jak połączyć wszystkie sfery życia, jak dobrze wypełniać wszystkie role osobiste i zawodowe, które przyjmujemy. Podczas warsztatu będziemy pracować nad uzyskaniem harmonii i równowagi pomiędzy pracą, rodziną, czasem wolnym i innymi ważnymi dla nas obszarami.

2. ENERGIA I MOTYWACJA

 

Często w drodze do szczęścia na przeszkodzie stają nam brak energii, uczucie zmęczenia, niechęć do wysiłku. Podczas zajęć doświadczymy kilku sprawdzonych i powszechnie używanych w psychologii technik zwiększania swojego poziomu energii i motywacji do wykonania czekających nas zadań.

3. ASERTYWNOŚĆ

 

Asertywność to umiejętność niezwykle przydatna w pracy nad swoim szczęściem. Zachowując się asertywnie, dajemy sobie i innym przestrzeń na samorealizację i zaspokajanie swoich potrzeb i potrzeb innych ludzi. Warsztat pokaże nam, czym jeszcze oprócz sławnego „mówienia NIE” jest asertywność i jak można nad nią skutecznie pracować w codziennym życiu.

4. JA W RELACJI Z INNYMI (MOJA OSOBOWOŚĆ, MÓJ TEMPERAMENT)

 

Życzę ci siły, abyś pogodził się z tym, czego zmienić nie możesz; odwagi, abyś zmienił to, co zmienić możesz; i mądrości, abyś potrafił odróżnić jedno od drugiego.
(Reinhold Niebuhr)

5. TRENING KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

 

W programie:

  • ćwiczenie technik aktywnego, uważnego słuchania,
  • zasady komunikacji bez przemocy wg Rosenberga,
  • jak konstruktywnie wyrażać emocje, jak mówić, żeby nas słuchano,
  • komunikacja niewerbalna – co wchodzi w jej skład i jaki jest jej związek z komunikacją werbalną,
  • jak asertywność może pomóc w komunikacji.

6. OPTYMIZM

 

Optymizm to skłonność do postrzegania otaczającego nas świata, siebie, innych ludzi i przyszłości w pozytywny sposób, do skupiania się na dobrych cechach, zaletach, możliwościach. Warsztat odpowie nam na pytania: Jak widzieć szklankę do połowy pełną, zamiast do połowy pustej? Czy optymizm nam służy? Czy optymizmu można się nauczyć? A jeżeli tak, to jak to zrobić?

7. PRZYWIĄZANIE

 

Styl przywiązania jest względnie stałym sposobem, w jaki wchodzimy w relacje międzyludzkie i w jaki tworzymy związki partnerskie; mocno wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, niezbędnym składnikiem szczęścia. W czasie zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznać swój styl przywiązania oraz wziąć udział w ćwiczeniach wzmacniających poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości.

8. NADZIEJA

 

Nadzieja i ufność to uczucia, których zalążki kształtują się już w najwcześniejszym okresie naszego życia. Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, dlaczego nasze poczucie szczęścia bardzo wzmacniają zaufanie oraz przekonanie o uczciwości i lojalności otaczających nas osób, dotkniemy także tematu równowagi pomiędzy ufnością a nieufnością w naszym życiu.

9. SPOKÓJ

 

Te zajęcia poświęcimy doświadczaniu relaksacji i medytacji – jako technik pozwalających nam w całkowicie naturalny i rozwijający naszą świadomość sposób odczuwać spokój, zawsze wtedy, gdy tego potrzebujemy.

10. FLOW

 

Flow to termin tłumaczony na język polski jako przepływ, uskrzydlenie. Jest to moment, kiedy jesteśmy w pełni zaangażowani w wykonywanie jakiejś czynności, jesteśmy całym sobą w teraźniejszości, w trwającej właśnie chwili. Na zajęciach dowiemy się, dlaczego flow ma wpływ na globalne poczucie szczęścia, a także będziemy pracować nad zwiększaniem ilości optymalnych doświadczeń flow w naszym codziennym życiu.

11. SENS ŻYCIA

 

Oprócz pragnienia doświadczania chwilowej przyjemności, ludzie – świadomie lub nie – dążą do nadawania swojemu życiu głębokiego sensu. Warsztat pomoże nam się zastanowić nad tym, jakie są nasze wartości i cele; będziemy również pracować nad odnalezieniem indywidualnego, niepowtarzalnego sensu swojego życia.

Można uczestniczyć we wszystkich warsztatach lub tylko w wybranych / wybranym.

ZAPISY:
biuro@pracowniakreska.com
tel: 518 847 434

lista warsztatów