Jak się uczyć?

Jak się uczyć?

Pracownia Rozwoju Osobistego Kreska zaprasza na warsztaty:
Jak się uczyć?

Spotkania obywają się w poniedziałki od 18.00-19.30

Wrzesień (4 spotkania) – koncentracja
Szczególnie polecane dla dzieci i młodzieży mającej problem z:
– uważnym słuchaniem nauczyciela,
– wykonywaniem zadań szkolnych szybko i sprawnie,
– samodzielnym dostosowaniem przestrzeni oraz okoliczności tak, aby pomagały w nauce,
– skupieniem uwagi pomimo hałasu, rozpraszaczy.

Październik (5 spotkań) – pamięć
Szczególnie polecane dla dzieci i młodzieży mającej problem z:
– zapamiętaniem złożonych poleceń,
– nauczeniem wiersza/piosenki,
– zapamiętaniem słów w obcym języku,
– zapamiętaniem informacji w poprawnej kolejności,
– odtworzeniem zdobytej już wcześniej wiedzy.

Listopad (3 spotkania) – kreatywność
Szczególne polecane dla dzieci i młodzieży mającej problem z:
– nudą podczas nauki (ze względu na brak znajomości alternatywnych sposobów),
– rozwiązywaniem zadań, których treść jest niejednoznaczna,
– tworzeniem opowiadań, własnych projektów.

Grudzień (3 spotkania) – podsumowanie zdobytej wiedzy oraz zabawy mające na celu utrwalenie nowych umiejętności by wcielać je w życie podczas codziennej nauki w szkole i w domu.

Zajęcia prowadzą nasi trenerzy – psychologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, studenci ostatnich lat psychologii i pedagogiki, będą one dostosowywane na bieżąco do potrzeb przychodzących do nas dzieci.

Cena: 40 zł za 1 zajęcia (1,5 h)
Zapisy: biuro@pracowniakreska.com, tel. 518 847 434