Joanna Wiśniewska-Szopka

asia

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna), certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

Lista terapeutów EMDR

Jestem także nauczycielem etyki i doradcą zawodowym (Filozofia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, specjalność nauczycielska), pracuję także w placówce oświatowej w szkole podstawowej oraz dawniej gimnazjum.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą, także z rodzinami – indywidualnie i grupowo.

Kliniczne doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie pracując w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nieustannie fascynuje mnie człowiek oraz jego potencjał rozwojowy, dlatego w swojej pracy wspieram i uczę jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami rozwojowymi oraz jak pokonywać przeszkody. Głównym celem mojej pracy jest odzyskiwanie równowagi życiowej i zdrowia psychofizycznego.

Doświadczenie zawodowe, szkolenia, kursy, konferencje:

 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • 4- letnie podyplomowe Szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej u osób dorosłych – CTPB Warszawa

Zagadnienia osiowe terapii poznawczo-behawioralnej: Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii,

Przygotowanie do pracy z takimi zaburzeniami jak:

 • lęk paniczny z i bez agorafobii,
 • lęk społeczny i uogólniony
 • depresja i myśli samobójcze,
 • choroby somatyczne i psychosomatyczne,
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • zaburzenia odżywiania,
 • problemy w związkach
 • niska samoocena

Także:

Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Dialog motywujący, Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, Diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Prawa pacjenta i zagadnienia etyczne w psychoterapii, Regularne zajęcia i spotkania z Superwizorem CTPB

Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Inne szkolenia:

Konferencje:

 • „Przemoc w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu zgodnie z Niebieską Kartą”
 • „Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza”
 • VII Wojewódzka Konferencja z cyklu Problemy dzieci i młodzieży nt. „Pomóż mi zrozumieć siebie” Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży („Dziecko – obraz świata i własnej osoby, psychologiczne i emocjonalne zniekształcenia rzeczywistości’; „Dziecko w świecie (stresu) dorosłych”; „Czy na pewno jestem chłopcem? Seksualność dziecka integralną częścią zdrowia psychicznego”
 • „Szkoła z Wyobraźnią” (Prof. Jerzy Vertulani „Korzyści z neurogenezy” – wskazówki dla wspierania rozwoju pamięci, racjonalny trening biologiczny; Prof. Maria Dudzikowa – jakiego człowieka chcemy, jakich młodych ludzi wypuszczamy w świat? )
 • „AKCJA Uczniowie u progu dorosłości. Opóźnione czy odroczone wkraczanie w dorosłość?” – problem dorosłych metrykalnie, a nie rozwojowo
 • „Dziecko w świecie zagrożeń” ( Eryk Matuszkiewicz – lekarz toksykolog z Oddziału Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, „Dopalacze ciągle groźne – refleksje toksykologa”; Jolanta Graczyk – Ogdem – przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, „Gdy krzywdzone jest dziecko – rozpoznawanie objawów i zasady reagowania na niepokojące sygnały”; Dr Joanna Świątkiewicz – wykładowca na kierunku Edukacja Prorozwojowa w Collegium da Vinci, Czynniki chroniące młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych”; asp. sztab. Joanna Kęcińska – Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, „Wygnani do sieci – nowe cyberpatologie”.

Staże Kliniczne:

 • 3-letni staż w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego
 • Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu, Oddział Psychiatryczny Dorosłych
 • Hospicjum Palium w Poznaniu
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu
 • Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Poznań, ul. Małeckiego
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kościanie
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART”

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434

Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 200 zł.

biuro@pracowniakreska.com