Kamila Krauwicka

zdjęcie (2)

Specjalizacja: Jestem psychologiem pracującym w nurcie terapii systemowej, psychotraumatologiem w trakcie specjalizacji, wspierającym osoby w kryzysie, które doświadczyły sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu, coachem kierującym się filozofią Kaizen w aspekcie rozwoju osobistego i podnoszenia efektywności osobistej i zawodowej, trenerem umiejętności psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania zmianą, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Doświadczenie: W swojej około 20-letniej praktyce zawodowej doświadczyłam pracy w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach, gdzie obejmowałam wsparciem dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożone wykluczeniem. Na oddziale dziennym psychiatrii prowadzę terapię indywidualną i grupową z osobami z depresją, lękiem, zaburzeniami osobowości. Pracując jako coach i trener w organizacjach i dla klientów korporacyjnych pomagam przeciwdziałać konfliktom, wypaleniu zawodowemu, mobbingowi. Uczę właściwych zachowań w komunikacji, radzeniu sobie ze stresem.

Wykształcenie: Wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych – kierunek psychologia oraz Wydziale Studiów Edukacyjnych – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej. Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam studia zawodowe coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid w Warszawie, otrzymując certyfikat coacha, pracującego zgodnie ze standardami ICF. Posiadam certyfikat trenera biznesu Akademii Treningu Umiejętności Trenerskich ATUT w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Collegium Humanum w Warszawie.

Przyjdź na spotkanie, jeżeli:

  • Chcesz dokonać zmian w Twoim życiu, jednak brakuje Ci motywacji, odwagi i determinacji
  • Pragniesz wykorzystać drzemiący w Tobie potencjał
  • Chcesz popracować nad zmianą swoich zachowań i postaw
  • Chcesz rozwijać kompetencje osobiste (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi)
  • Chcesz rozwijać kompetencje psychospołeczne (np. komunikacyjne, asertywności, umiejętności współpracy)
  • Chcesz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z długotrwałym narażeniem na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych (np. mobbing w pracy, utrzymujące się napięcie związane z nierozwiązanymi sytuacjami rodzinnymi i losowymi, przewlekła choroba, przewlekły stres itp.)
  • Chcesz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, depresją
  • Chcesz uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, strata, żałoba)

kontakt: 518 847 434 lub biuro@pracowniakreska.com

wolne godziny: wtorki g. 14:00, czwartki g. 20:00