Karolina Kasprzak-Tomys

Karolina-Kasprzak-Psycholog-Poznań

Jestem psychologiem (UAM Poznań, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby), certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, akredytowanym terapeutą EMDR (certyfikat Accredited Practicioner in EMDR, wydany przez EMDR Europe Association). Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR:

Lista terapeutów EMDR

Pracuję z osobami dorosłymi.

Ukończyłam podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie) zakończone egzaminem certyfikacyjnym (numer certyfikatu: 52) oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (WTTS). Jestem w trakcie Kursu Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (WTTS). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując i odbywając staże m. in. w:

 • Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego,
 • Społecznej Waldorfskiej Szkole Podstawowej,
 • Pracowni Twórczego Umysłu iGenius w Rokietnicy,
 • Szkole Logos Architektura Umysłu,
 • Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego Moc Poznania,
 • Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa,
 • Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu.

Odbyłam także staże w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz w placówkach związanych z psychoterapią uzależnień w Poznaniu (NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu „WILDA”, NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia).

Prowadziłam warsztaty psychologiczne:

 • podczas Festiwalu PROGRESSteron w Poznaniu,
 • dla Fundacji Pomocna Mama,
 • dla Biura Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • dla Grupy Pro Alegria (John Dewey School w Obornikach, Przedszkole Amica Kids we Wronkach).

Jestem mężatką, mam troje dzieci.

Moją pasją jest praca z człowiekiem jako niepowtarzalną, wyjątkową indywidualnością. To wspaniałe móc wspierać innych na ich drodze do rozwoju i towarzyszyć im w procesie zmieniania swojego życia na bardziej świadome, szczęśliwe i spełnione:)

Ukończone szkolenia i kursy:

 • Szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii poznawczo-behawioralnej, Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo-behawioralnej, Terapia poznawczo-behawioralna depresji i myśli samobójczych, Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach somatycznych i psychosomatycznych, Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego PTSD, Praca z niską samooceną, Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, Lęk społeczny i uogólniony, Dialog motywujący, Terapia poznawczo-behawioralna par, Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Zajęcia superwizyjne), CTPB, 675 godzin
 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Warsztat „EMDR as body oriented psychotherapy” (prowadzenie: Udi Oren), Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym
 • Szkolenie „OCD, ataki paniki, fobie w podejściu EMDR” (prowadzenie: Derek Farell), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Międzynarodowa Konferencja EMDR, Kraków
 • Szkolenie „EMDR w terapii uzależnień” (prowadzenie: Udi Oren), Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym
 • Szkolenie „Traumy interpersonalne w terapii EMDR” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Szkolenie „Rozwój traumatyczny a choroba. EMDR w psychoonkologii, pomost pomiędzy umysłem a ciałem” (prowadzenie: Elisa Faretta), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Szkolenie „Pokonywanie i zarządzanie stratą. Jak stosować EMDR w klinicznym podejściu do żałoby” (prowadzenie: Antonio Onofri), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Seminarium „EMDR w czasie epidemii” (prowadzenie: Marzena Olędzka), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Seminarium „Konceptualizacja w terapii EMDR” (prowadzenie: Marzena Olędzka), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Seminarium „Przekonania pozytywne i negatywne w terapii EMDR” (prowadzenie: Marzena Olędzka), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Kurs Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (Pogłębianie systemowego sposobu myślenia – od konstruktywizmu po narracje, Upojona tęsknota – systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego, Z lotu ptaka – co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą, Sekrety rodzinne, Terapia rodzin), WTTS, 200 godzin (w trakcie)
 • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Ewolucja myśli i terapii systemowej, Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia systemowego, Teoria procesu terapeutycznego, Diagnoza psychoterapeutyczna, Interwencje terapeutyczne, Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej), WTTS, 140 godzin
 • Szkoła Trenerów (Wprowadzenie do metody efektywnego treningu, Projektowanie efektywnego szkolenia, Trening umiejętności trenerskich, Proces grupowy i role w grupie, Praca z oporem i sytuacje trudne, Inspirowanie do zmiany i rozwoju, Warsztaty autorskie), Grupa SET, 150 godzin
 • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego (Metodyka nauczania, Współczesne tendencje w pedagogice, Zaburzenia rozwoju i zachowania – diagnoza pedagogiczna, Budowanie współpracy z rodzicami), ODN Uni-Terra, 270 godzin
 • Szkolenia: Rozumienie i kontakt z pacjentem w podejściu psychodynamicznym, Pierwszy kontakt z pacjentem, Dynamika grupy, Komunikacja w terapii, Diagnoza, porada, interwencja, Laboratorium Psychoedukacji, 70 godzin
 • Grupa Otwarcia – Trening interpersonalny, Laboratorium Psychoedukacji, 5 dni
 • Wprowadzenie do psychoterapii, Laboratorium Psychoedukacji, 36 godzin
 • Program Rozwoju Osobistego (Jak kształtować pozytywną postawę życiową, Techniki pracy z oddechem, Inteligencja emocjonalna, Poczucie własnej wartości), Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania, 35 godzin
 • Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 12 godzin
 • Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie technik arteterapeutycznych”, Centrum Rekreacji i Terapii Ruchowej RECREO, 15 godzin
 • Warsztat „Arteterapia – pomost między ciałem a duszą”, Fundacja Vinea
 • Warsztat „Diagnoza w nurcie integracyjnym: elementy podejścia psychodynamicznego i systemowego”, AION, 30 godzin
 • Letnia Szkoła Arteterapii, Uniwersytet Medyczny, Poznań, 22 godziny
 • Trening interpersonalny, IP UAM, 30 godzin

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 200 zł.
Adres: ul. Byczyńska 7, Poznań

ZnanyLekarz.pl Karolina Kasprzak-Tomys