Magdalena Przebitkowska

Magdalena Przebitkowska pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Jestem pedagogiem specjalnym (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i terapeutą zajęciowym (2-letnie studium w Medycznym Studium Zawodowym WSCKZiU nr. 1 w Poznaniu, z uzyskaniem tytułu technika)

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy i staży m.in. w:

– Stowarzyszeniu Na Tak w Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk” w Poznaniu

– Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Owińskach

– Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu

– Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego Moc Poznania

– Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych z depresją

– Zespole Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

– Zespole Szkół Specjalnych z Klasami Integracyjnymi nr. 1 w  Poznaniu

– Przedszkolu Specjalnym nr 164 w Poznaniu

Wybrane szkolenia, warsztaty i kursy:

 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością stopień I
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)–cz.I
 • Szkolenie superwizyjne: Analiza 1 użytkownika AAC prezentującego umiejętności z zakresu

porozumiewania się

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – I poziom
 • Stymulacja bazalna koncept prof. A. Fröhlich – kurs podstawowy i pogłębiający
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych
 • Warsztat o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego oraz terapii integracji sensorycznej

„Poczuj to, co ja”

 • Cykl szkoleń: Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

– Metody wspierające rozwój ruchowy

– Metody wspomagające rozwój mowy

– Metody wspierające rozwój poznawczy

– Metody wspierające rozwój społeczny

 • Trudna i pożyteczna umiejętność zabawy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Wprowadzenie do Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga: „Ja – zrozumieć siebie”
  • Jak wykorzystać mandalę w nauczaniu początkowym i przedszkolnym?
  • Arteterapia – pomost między duszą a ciałem
  • Elementy treningu zastępowania agresji

   

  Konferencje:

  • Międzynarodowa konferencja o osobach z niepełnosprawnością intelektualną

  „Wielorako niepełnosprawni”

  • Międzynarodowa konferencja o osobach z niepełnosprawnością intelektualną

  „Rodzice a dorosłość”

  – Międzynarodowa konferencja o osobach z niepełnosprawnością intelektualną

  „Zachowania trudne”

  Prowadzenie zajęć o charakterze terapeutyczno-rewalidacyjnym z dziećmi z niepełnosprawnościami jest moją pracą i pasją. W terapii preferuję zindywidualizowane podejście do dziecka, wykorzystuję zarówno metody dyrektywne jak i niedyrektywne, zwracając szczególną uwagę na potrzeby i możliwości rozwojowe moich podopiecznych.

  Staram się systematycznie podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach. Aktualnie rozpoczęłam naukę na studiach podyplomowych na kierunku „Integracja sensoryczna”.

  Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat), z trudnościami rozwojowymi (w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oraz dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną ), oraz z ich rodzinami. Prowadzę zajęcia terapeutyczne z dziećmi, konsultacje i wsparcie pedagogiczne dla rodziców, oraz zajęcia grupowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

  Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

  Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
  Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 150 zł.
  Adres: ul. Byczyńska 7, Poznań