Michał Koliński

PL_Stra_Poarna_-_Poczet_(Wielkopolska)_6xxsxujy

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR, psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji oraz mediatorem sądowym.

Ukończyłem studia magisterskie psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowałem również psychotraumatologię na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem odbywając staże w:
– Oddziale Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatrycznym w Owińskach
– Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim
– Centrum Treningu Uwagi Słuchowej TOMATIS

Po studiach pracowałem w branży HR, a następnie jako psycholog w grupie LUXMED oraz w Centrum Psychoterapii HELP. 

Kontynuuję kształcenie w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, jestem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. Ukończyłem szkolenie 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej, zakończone certyfikatem European Association Transactional Analysis. Posiadam certyfikaty ukończenia szkoleń (I i II stopnia) z zakresu terapii EMDR pod okiem Dr Anabel Gonzalez Vazquez w Katowicach.

Ukończyłem szkolenie bazowe oraz specjalistyczne z zakresu mediacji w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację. Posiadam wpisy na listy stałych mediatorów sądowych przy Sądach Okręgowych w Poznaniu oraz Zielonej Górze. Skończyłem również studium I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w szkole Integri TSR z Piaseczna.

Brałem udział w Ogólnopolskich Kongresach Psychologów i Psychoterapeutów:

– „Największe wyzwania w pracy psychologia i psychoterapeuty po 2 latach funkcjonowania w rzeczywistości pandemicznej” dnia 27.05.2022 w Warszawie
– „Czy seksualność ma granice? – Nowe wyzwania w pracy terapeutycznej” dnia 07.10.2022 również w Warszawie

Pracuję z osobami dorosłymi zmagającymi się z kryzysami życiowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, wypaleniem zawodowym, trudnościami w relacjach interpersonalnych, depresją, DDA, PTSD oraz traumą. Przyjmuję również rodziny oraz pary (całe systemy). Głównym celem tego typu terapii jest zmiana struktury rodziny w sytuacji kryzysu, przywrócenie możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic, a przede wszystkim poprawa relacji i komunikacji w rodzinie.

Należę do następujących stowarzyszeń oraz organizacji:

– Polskie Towarzystwo Psychologiczne
– Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
– Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
– Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
– Polskie Centrum Mediacji

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, tym samym przestrzegając zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

 

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 200 zł.
Adres: ul. Byczyńska 7, Poznań