Milena Wojciechowska

1[10436]

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, psychologiem ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Zdrowia, psychologiem – diagnostą, a także oligofrenopedagogiem. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dorosłymi, a także dziećmi i młodzieżą.

Swoje kwalifikacje zdobyłam na studiach magisterskich z Psychologii, o specjalności Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiach podyplomowych z Praktycznej Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie jestem słuchaczką studiów podyplomowych Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Ponadto uprawnienia pedagogiczne i oligofrenopedagogiczne nabyłam dzięki kursom kwalifikacyjnym organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Swoją wiedzę stale poszerzam na licznych seminariach i szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy webinarach, poszukując nowych metod i technik przydatnych w pracy. Pracuję pod stałą superwizją.

W podejściu do innych staram się kierować maksymą „traktuj innych tak, jakbyś sam chciał być traktowany”, dlatego ważne jest dla mnie, by klient był poinformowany w sposób zrozumiały i prosty o procesie i etapach współpracy, a także czuł się bezpiecznie w kontakcie. Jestem autentyczna i podchodzę do każdego człowieka z zaciekawieniem i z wielką atencją wsłuchując się w jego historię. Wychodzę z założenia, że aby coś zmienić, trzeba najpierw zrozumieć, dlatego ważnym elementem mojej pracy jest psychoedukacja. Dużą wagę przywiązuję również do etyki, pracując zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Doświadczenia zawodowe zdobyłam podczas pracy oraz staży w:

 • Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, która jest przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Uzdrowisku Wieniec w Wieńcu Zdroju;
 • Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim;
 • Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku;
 • Zespole Szkół Technicznych we Włocławku;
 • Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej we Włocławku;
 • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku;
 • Środowiskowym Hufcu Pracy we Włocławku;
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapraszam do kontaktu osoby, które:

 • doświadczają jakiejś znaczącej zmiany w życiu osobistym / rodzinnym (m. in. ciąża; narodziny dziecka; rozwód; utrata bliskiej osoby; utrata zdrowia) bądź zawodowym (m. in. degradacja ze stanowiska; wypalenie zawodowe) i potrzebują wsparcia w odnalezieniu się w nowej sytuacji / poradzeniu sobie;
 • doświadczają sytuacji trudnej / krzywdzącej (m.in. mobbing; przemoc);
 • odczuwają trudności w bliskich relacjach z partnerem czy dzieckiem; współpracownikami;
 • odczuwają pustkę, apatię, zmęczenie, brak motywacji, różne nadmierne negatywne emocje, ale także brak sił witalnych;
 • odczuwają trudności związane z rozregulowaniem snu i aktywności dobowej (bezsenność, trudności w zasypianiu, nie wysypianie się, praca zmianowa);
 • odczuwają trudności w utrzymaniu równowagi w życiu pomiędzy różnymi jego sferami, co staje się źródłem dyskomfortu;
 • mają zaburzenia odżywiania;
 • są agresywne / autoagresywne;
 • cierpią;
 • mają myśli rezygnacyjne lub samobójcze.

Zapraszam również rodziców dzieci i młodzieży, którzy potrzebują wsparcia z uwagi na:

 • oczekiwanie lub pojawienie się nowego członka rodziny – możliwość spotkań wraz z niemowlęciem;
 • wsparcie rodziców w kompetencjach wychowawczych;
 • doświadczanie kryzysu związanego z przejściem w kolejny etap rozwojowy ich dziecka (adaptacja w przedszkolu, szkole, dojrzewanie)
 • mają trudności w funkcjonowaniu społecznym (m.in. wycofanie, trudności w odnalezieniu się wśród rówieśników);
 • są ofiarami przemocy w szkole; grupie rówieśniczej;
 • muszą poradzić sobie z trudną sytuacją rodzinną i zmianą jej funkcjonowania (rozwód, rodzina patchworkowa);
 • trudności w regulacji emocji (odczuwanie lęku, złości, smutku, w sposób utrudniający codzienność);
 • pojawienie się ciężkiej choroby / niepełnosprawności dziecka i związane z tym przeciążenie;
 • depresyjność, samookaleczanie, myśli rezygnacyjne i samobójcze;
 • trudności w zaakceptowaniu odmiennej identyfikacji czy orientacji płciowej;
 • wprowadzania edukacji seksualnej na każdym etapie rozwoju.

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 180 zł.

Znanylekarz.pl Milena Wojciechowska