Natalia Jacuńska

IMG_3989

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczę w czteroletnim, atestowanym przez PTTPiB szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pomoc psychologiczną opieram na zasadach budowy zaufania w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Wspieram osoby dorosłe mierzące się z: kryzysami w życiu osobistym i zawodowym, przewlekłym stresem, niskim poczuciem wartości, natrętnymi myślami lub/i kompulsjami, wypaleniem zawodowym, obniżonym nastrojem i lękiem.

Pomagam dzieciom i młodzieży między innymi w: budowaniu poczucia własnej wartości, rozwiązywaniu trudności w relacjach, odzyskiwaniu motywacji do działania, radzeniu sobie z obniżonym nastrojem, lękiem, stresem i napięciem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w: placówkach oświatowych, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, w Fundacji Dwie Kreski wspierając kobiety w okresie okołoporodowym, w Pracowni Rozwoju Dziecka. Warsztat swojej pracy rozwijam poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii. Stosuję metody oparte na dowodach naukowych, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Ukończone kursy i szkolenia:

– ,,EEG Biofeedback” Biomed
– ,,Szkolenie dla personelu medycznego w ramach Regionalnego Programu Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Depresyjnymi”
– ,,Agresja i autoagresja u uczniów ze spektrum autyzmu”
– ,,Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)”
– ,,Zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych”
– ,,Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy” KPCU
– ,,Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie” (ACT)
– ,,Zagrożenia wynikające z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych”
– ,,Profilaktyka i Terapia Uzależnień Behawioralnych”

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434.
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 150 zł.
Adres: ul. Byczyńska 7, Poznań