Paulina Jankowska

Bez tytułu

Jestem psychologiem (UAM Poznań, specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne) i psychoterapeutą psychodynamicznym (ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię oraz warsztaty grupowe i indywidualne. Pomagam również rodzicom, mającym trudności wychowawcze, udzielając konsultacji psychologicznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenia zawodowe zdobyłam podczas pracy oraz staży w:

 • Pracowni IN SPE
 • Szkole Podstawowej „Zakątek”
 • Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak”
 • Szkole Podstawowej nr 74
 • Aktywnym Małym Uniwersytecie Latającym
 • Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa
 • Fundacji Słoneczny Fyrtel
 • Fundacji Flandria
 • Fundacji ARS
 • Centrum Medycznym HCP

Ukończone szkolenia i kursy:

 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 410 godzin, w tym: Trening interpersonalny (40h)
 • Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 40 godzin
 • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego, IP UAM
 • Szkolenie: Setting w pudełku czyli o terapii psychodynamicznej dzieci oraz Praca terapeutyczna z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania i warsztat: Kot w tarapatach. Rysunek projekcyjny w pracy z dziećmi. Ośrodek Psychoterapii Mały Książę
 • Laboratorium Kompetencji Zawodowych, UAM, 160 godzin: Warsztat interpersonalny 30 godzin, Warsztat koncentracji i dekoncentracji na sobie 25 godzin, Trening umiejętności społecznych 25 godzin, Warsztat pomocy osobom starszym 16 godzin, Warsztat pomocy okołoporodowej 17 godzin, Warsztat pomocy osobom z chorobą nowotworową 17 godzin
 • Trening prowadzenia rozmów pomocowych, Instytut Pomocy Profesjonalnej, 25 godzin
 • Kurs przygotowujący do programu: „Starszy Brat – Starsza Siostra”, 30 godzin
 • Warsztat szkoleniowy: Psychologiczne aspekty odżywiania w anoreksji
  i bulimii, Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania
 • Szkolenia: Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania; Psychorysunek w pracy terapeutycznej, Ośrodek Sukces
 • Praktyka wystąpień publicznych, Uniwersytet Otwarty UAM, 20 godzin
 • Trening interpersonalny, IP UAM, 30 godzin
 • Seminarium: Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym, ISPHS

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 170 zł.
Adres: ul. Byczyńska 7, Poznań