Paulina Jankowska

Bez tytułu

Jestem psychologiem (UAM Poznań, specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne) i psychoterapeutą psychodynamicznym (obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). Pracuję w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię oraz warsztaty grupowe i indywidualne. Pomagam również rodzicom, mającym trudności wychowawcze, udzielając konsultacji psychologicznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenia zawodowe zdobyłam podczas pracy oraz staży w:

 • Pracowni IN SPE
 • Szkole Podstawowej „Zakątek”
 • Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak”
 • Szkole Podstawowej nr 74
 • Aktywnym Małym Uniwersytecie Latającym
 • Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa
 • Fundacji Słoneczny Fyrtel
 • Fundacji Flandria
 • Fundacji ARS

Ukończone szkolenia i kursy:

 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (410h) w tym: Trening interpersonalny (40h) oraz wykłady, warsztaty, superwizje i seminaria,
 • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego, IP UAM,
 • Warsztat: „Kot w tarapatach. Rysunek projekcyjny w pracy z dziećmi” Ośrodek Psychoterapii Mały Książę,
 • Laboratorium Kompetencji Zawodowych, UAM (160h) w tym: Warsztat interpersonalny (30h), Warsztat koncentracji i dekoncentracji na sobie (25h), Trening umiejętności społecznych (25h), Warsztat pomocy osobom starszym (16h), Warsztat pomocy okołoporodowej (17h), Warsztat pomocy osobom z chorobą nowotworową (17h),
 • Trening prowadzenia rozmów pomocowych, Instytut Pomocy Profesjonalnej (25h),
 • Kurs przygotowujący do uczestnictwa w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra”, mającego na celu wsparcie dzieci doświadczających trudności w domu i najbliższym otoczeniu (30h),
 • Warsztat szkoleniowy „Psychologiczne aspekty odżywiania w anoreksji
  i bulimii” Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania,
 • Szkolenie: „Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania” Ośrodek Sukces,
 • Praktyka wystąpień publicznych, Uniwersytet Otwarty UAM (20h),
 • Trening interpersonalny, IP UAM (30h).

Tel. 603 776 518
biuro@pracowniakreska.com

wolne terminy: poniedziałki godzina 9:00, 10:00, czwartek g. 15:00 (dzieci, młodzież, dorośli)