Paweł Nyczak

 Paweł Nyczak

Paweł Nyczakpsychoterapeuta, pracuje z osobami dorosłymi

Udzielam pomocy psychologicznej, pracując indywidualnie z osobami pełnoletnimi. Jestem psychoterapeutą w procesie szkolenia do certyfikatu EAGT. Ukończyłem dwuletni, podyplomowy program „Pomoc Psychologiczna Gestalt w Praktyce Zawodowej”, który jest częścią całościowego, czteroletniego szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt będącej członkiem European Association for Gestalt Therapy. Od kilku lat korzystam również ze szkoleń w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej oraz tzw. „trzeciej fali” CBT.

Od ponad 20 lat praktykuję medytację opartą na uważności. Współtworzyłem grupę praktykującą medytację w Poznaniu.

Proponuję Tobie konkretne metody, dostosowane bezpośrednio do Twoich trudności, koncentrowanie się bardziej na rozwiązaniu niż na samym problemie. Pracuję w podejściu zintegrowanym. Bazą jest psychoterapia humanistyczna Gestalt. Integruję również inne nurty: terapię poznawczo-behawioralną, praktykę uważności (mindfulness) oraz behawioralną terapię trzeciej fali ACT.

Metody poznawczo-behawioralne pozwalają w szybki sposób reagować na trudności i prowadzą do zniwelowania objawów. Terapia Gestalt daje możliwość pogłębionej pracy.

Dzięki naszym spotkaniom możesz zyskać poszerzenie świadomości we wszystkich wymiarach funkcjonowania: przeżywaniu emocji, myśleniu, własnych odczuciach z ciała, relacjach z innymi ludźmi oraz integrację tych aspektów. To z kolei przekłada się na ustępowanie dolegliwości. Wizyty przebiegają w bezpiecznych warunkach relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku i autentycznym kontakcie dwóch osób. Świadomość i całościowe doświadczanie siebie pomogą Ci w wychodzeniu poza utrwalone schematy oraz dadzą możliwość korzystania w pełni z własnego potencjału.

Korzystam z doświadczeń zdobytych podczas szkoleń, treningów i warsztatów prowadzonych przez trenerów różnych nurtów terapeutycznych. Rozwój swoich kompetencji zawdzięczam również m.in. Wojciechowi Eichelbergerowi – terapia integratywna, Krzysztofowi Klajsowi – terapia ericksonowska, Janowi Berezie – różne formy medytacji.

Czerpiąc z mojego doświadczenia i wiedzy, oferuję pomoc psychologiczną między innymi w obszarach trudności emocjonalnych (przeżywania lęku, napięcia, stresu, przygnębienia, depresji, dolegliwości psychosomatycznych), trudności w relacjach z innymi, przeżywania kryzysów życiowych. Zapraszam także osoby, które doświadczają konfliktów emocjonalnych, są zainteresowane poznawaniem siebie, poszerzaniem świadomości i rozwojem osobistym.

W celu zachowania należytych standardów pracy regularnie korzystam z superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz stale rozwijam się zawodowo podczas różnego rodzaju szkoleń, warsztatów i konferencji.

Ukończone szkolenia, kursy i treningi to między innymi:

 • Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt – I etap czteroletniego szkolenia, Program dwuletni, ok. 400 godzin
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych
 • Konferencje Trzeciej Fali Terapii Behawioralnych
 • Elastyczna ekspozycja przy zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym (OCD) i pokrewnych problemach – Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) – Patricia Zurita
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w Terapii Akceptacji i Zaangażowania – Timothy Gordon
 • Bezsenność – jak sobie z nią poradzić
 • Diagnoza i terapia narcystycznego zaburzenia osobowości
 • Między kryzysem a zaburzeniem psychicznym – jak zrozumieć różnice i relacje między nimi
 • Terapia Schematu w pracy z osobami dotkniętymi parentyfikacją w dzieciństwie
 • Gdy nadmiar kontroli to problem
 • Zaburzenia psychosomatyczne a objawy ze strony układu pokarmowego
 • Praca z Ciałem w Procesie Psychoterapii w Podejściu Gestalt – całościowe szkolenie, WSPG
 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania w pracy z osobami uzależnionymi
 • Terapia Schematów w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline
 • Trening interpersonalny oraz Trening terapeutyczny – Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt, 100 godzin
 • Ośmiotygodniowy trening uważności (mindfulness) – Warszawa
 • Grupa Otwarcia oraz Treningi Zaawansowane – Laboratorium Psychoedukacji – Warszawa, 200 godzin

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 150 zł.

ZnanyLekarz.pl Paweł Nyczak