Pomoc psychologiczna – email

Ta forma pomocy nie może zastąpić osobistego spotkania. Jeżeli jednak z różnych przyczyn nie możesz lub nie chcesz przyjść na indywidualną sesję psychologiczną do Pracowni Kreska w Poznaniu, podjęcie takiego działania może być dla Ciebie bardziej korzystne niż nie podejmowanie żadnego.

Chcąc skorzystać z porady mailowej, prześlij wiadomość na adres biuro@pracowniakreska.com – opisz swoją obecną sytuację/problem, jaki chciałbyś rozwiązać.

W odpowiedzi otrzymasz nasz numer konta do wpłaty (100 zł). Po przesłaniu potwierdzenia przelewu w ciągu 48 godzin otrzymasz obszerną, wyczerpującą temat odpowiedź wraz z poradami i wskazówkami dotyczącymi zmian, jakich możesz dokonać.

Projekt bez tytułu (18)