Warsztaty psychologiczne

Prezentujemy Państwu pełną listę warsztatów psychologicznych:

 

Warsztaty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i rodziców

Dlaczego warto zapisać dziecko na warsztaty dla dzieci i młodzieży, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne? Dzieciństwo i młodość to kluczowe etapy życia dla zdrowia psychicznego. Następuje wówczas szybki wzrost i rozwój mózgu. Dzieci i młodzież nabywają umiejętności poznawcze i społeczno-emocjonalne, które kształtują ich przyszłe zdrowie psychiczne. Dzięki temu mogą przyjmować dorosłe role w społeczeństwie. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko rozwinęło swój potencjał i potrafiło poradzić sobie z trudnymi emocjami, negatywnymi doświadczeniami oraz presją społeczną, skorzystaj z oferty warsztatów psychologicznych Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu.

Jakość doświadczeń w środowisku, w którym dorastają dzieci i młodzież, kształtuje ich samopoczucie oraz rozwój. Wczesne negatywne doświadczenia w domach, szkołach lub przestrzeniach cyfrowych, w tym narażenie na przemoc, chorobę psychiczną rodzica lub innego opiekuna, zastraszanie i ubóstwo, zwiększają ryzyko choroby psychicznej. Niezwykle groźne mogą okazać się zwłaszcza padaczka dziecięca, zaburzenia rozwojowe, depresja, lęk i zaburzenia zachowania, które prowadzą do niepełnosprawności wśród młodych ludzi. Jak sobie z tym radzić? Z pomocą przychodzi nie tylko profesjonalna psychoterapia pod okiem doświadczonego psychoterapeuty dziecięcego, ale również warsztaty dla dzieci, warsztaty dla młodzieży, treningi umiejętności społecznych, efektywnego uczenia się, antystresowe, wzmacniające poczucie własnej wartości oraz półkolonie psychologiczne. Z myślą o dorosłych powstała zaś grupa rozwojowa oraz warsztaty dla świadomych rodziców.

Przejdź do listy warsztatów, dostępnych w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu i znajdź program rozwojowy, który pomoże Twojemu dziecku lub Tobie poradzić sobie z problemami emocjonalnymi, z wyrażaniem i obroną swojego zdania oraz wytyczaniem granic (asertywność), a także z wystąpieniami publicznymi oraz komunikacją interpersonalną. Sprawdź, jak w praktyce wyglądają warsztaty psychologiczne.

Czym są warsztaty psychologiczne?

Warsztaty psychologiczne to zazwyczaj krótkie kursy edukacyjne dla specjalistów oraz zajęcia rozwojowe w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które koncentrują się na określonych koncepcjach, metodach oraz technikach pracy nad rozwojem umiejętności osobistych, emocjonalnych i społecznych. Warsztaty dla dzieci i warsztaty dla młodzieży, nie tylko z Poznania, szczególnie polecamy młodym ludziom, którzy zmagają się z trudnościami w relacjach z rówieśnikami lub przeżywają inne niepokoje, związane z okresem dorastania. Nacisk kładziemy na trenowanie kompetencji emocjonalno-społecznych, co przyczynia się do wypracowania większej swobody w kontaktach interpersonalnych, opanowania silnych emocji oraz sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie.

Jak wyglądają warsztaty rozwojowe?

Warsztaty rozwojowe, skoncentrowane na wzmacnianiu kompetencji psychospołecznych, odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, w małych grupach, a dzieci i młodzież są zbliżone wiekiem. Trening trwa ok. 60 min. i jest wypełniony ściśle określonymi ćwiczeniami, wykonywanymi pod okiem doświadczonego terapeuty. Można uczestniczyć w całym cyklu warsztatów lub w dowolnie wybranych spotkaniach. Podczas każdych zajęć dzieci ćwiczą dodatkowo, m.in.: umiejętność relaksacji, wyciszenia, wzbogacają słownictwo, uczą się pracować w grupie i rozwijać wyobraźnię. Do efektów regularnej pracy nad umiejętnościami emocjonalno-społecznymi u dzieci i młodzieży podczas warsztatów psychologicznych w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu możemy zaliczyć najczęściej:

  • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
  • umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz potrzeb,
  • ukształtowanie zdolności bezpiecznego uzewnętrzniania złości i gniewu,
  • rozwój empatii i umiejętności rozwiązywania konfliktów,
  • umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i ze stresem,
  • umiejętność asertywnego zachowania się w sytuacjach społecznych.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego warto zapisać dorastające dziecko na warsztaty rozwojowe w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu, zwróć uwagę na dane Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, w skrócie WHO). Na całym świecie 10 proc. dzieci i nastolatków doświadcza zaburzeń psychicznych, ale większość z nich nie szuka pomocy ani nie otrzymuje opieki. Samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci 15-19-latków. Konsekwencje niezajmowania się zdrowiem psychicznym i rozwojem psychospołecznym dzieci i młodzieży rozciągają się na dorosłość i ograniczają możliwości prowadzenia satysfakcjonującego życia. Reaguj, zanim emocje wezmą górę nad rozwojem Twojego dziecka.

Warsztaty dla świadomych rodziców wzmocnieniem psychoterapii dziecka

Wzmocnienie psychologiczne dzieci i młodzieży w kontekście efektywnego radzenia sobie w środowisku rówieśników, podwyższenia własnej wartości i wzbogacenia poczucia odpowiedzialności wymaga wsparcia nie tylko ze strony specjalistów, ale również zaangażowania najbliższych. Właśnie dlatego w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu możesz uczestniczyć w warsztatach dla świadomych rodziców. Niezwykle ważne jest opanowanie technik reagowania w przypadku obniżonego nastroju dziecka oraz zaburzeń zachowania. Trzymaj rękę na pulsie w kwestii zdrowia psychicznego Twojego dziecka. Warsztaty psychologiczne w Poznaniu prowadzą doświadczeni terapeuci z Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska.