20220712_185622

Anna Hausa-Jarmoszyńskapsychoterapeuta poznawczo-behawioralny i EMDR, pracuje z osobami dorosłymi

Anna Hausa-Jarmoszyńska
psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i EMDR, pracuje z osobami dorosłymi