Trening umiejętności społecznych

Zapraszamy na:
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
dla dzieci w wieku 10-13 lat
 
Dla dziecka, które:
– ma trudność z rozpoznawaniem emocji u siebie i innych, nazywaniem emocji i radzeniem sobie z nimi,
– jest wycofane, nieśmiałe, niepewne swoich możliwości,
– ma trudność w nawiązywaniu i podtrzymywaniu nowych relacji z rówieśnikami,
– ma trudność z pracą w grupie,
– ma kłopot z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych.
 
Pracujemy nad:
– wzmacnianiem wiary we własne możliwości,
– umiejętnościami rozpoznawania emocji u siebie i innych,
– umiejętnościami nazywania emocji i radzenia sobie z nimi,
– umiejętnościami komunikacyjnymi,
– umiejętnościami stawiania granic i respektowania granic innych osób,
– umiejętnościami współpracy w grupie, z rówieśnikami, z dorosłymi,
– umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 
ZAKRES TEMATÓW:
 
EMOCJE
Rozpoznawanie emocji
• Radzenie sobie z emocjami
• Różnicowanie różnych emocji
• Konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami
NORMY SPOŁECZNE
• Normy grzecznościowe
• Czekanie na swoją kolej
• Różne zasady w różnych miejscach
• Zasady interakcji z rówieśnikami
KOMUNIKACJA
• Rozwijanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych
• Komunikacja werbalna i niewerbalna
• Problemy i bariery w komunikacji
EMPATIA I TEORIA UMYSŁU
• Zauważanie innych
• Rozwijanie wyobraźni
• Rozumienie perspektywy innej osoby
SAMOWIEDZA I SAMOŚWIADOMOŚĆ
• Samoopis i autoprezentacja
• Rozwijanie własnego potencjału
• Podobieństwa i różnice pomiędzy ludźmi
ASERTYWNOŚĆ
• Postawa asertywna, agresywna i uległa
• Zwiększanie świadomości własnej przestrzeni osobistej
• Świadomość granic innych osób
RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH
• Czym jest stres i jak sobie z nim radzić
• Zmiana nastawienia do sytuacji trudnej
• Metody rozwiązywania problemów
WSPÓŁPRACA
• Witanie się, żegnanie
• Zawieranie i podtrzymywanie znajomości
• Słuchanie, zadawanie pytań, prowadzenie konwersacji,
• Przepraszanie, proszenie, odmawianie dziękowanie
• Reagowanie na porażkę, przegraną
• Zachowanie w stosunku do osób dorosłych
• Mówienie i przyjmowanie komplementów
• Wyrażanie krytyki i przyjmowanie jej
• Inne metody w domu i w szkole/przedszkolu (inne miejsca)
• Czekanie na swoją kolej

Prowadzi: Magdalena Torłop – pedagog, oligofrenopedagog.
-Studia podyplomowe Poradnictwo psychologiczne w dziedzinie seksuologii,
-w trakcie studiów podyplomowych Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu,
certyfikowany trener TUS 1 i 2 stopnia,
-od 2018 r. ławnik sądowy w SO wydział karny.
Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą (UAM Poznań) oraz poradnictwo pedagogiczne (UAM Poznań). Od niemal 20 lat pracuję w zawodzie. Przez 15 lat pełniłam rolę pedagoga i terapeuty w dziale diagnostyczno – interwencyjnym, a później w części stacjonarnej domu dziecka; od ponad 4 lat jestem zatrudniona jako pedagog i pedagog specjalny w zespole szkolno – przedszkolnym.
Podejmowałam wielotorowe i wieloaspektowe działania dla dobra dzieci i młodzieży z różnymi deficytami rozwoju i funkcjonowania, doświadczających zachowań
autodestrukcyjnych, krzywdzących – również po nadużyciach seksualnych oraz borykających się z problemami związanymi z tożsamością płciową. Uczestniczyłam w procesach adopcyjnych.
Prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne związane m.in. z kompensowaniem deficytów w sferze funkcjonowania edukacyjnego (dla dzieci i młodzieży ze SPE), doskonaleniem kompetencji miękkich (TUS dla dzieci i młodzieży, również z ASD), relaksacją z elementami uważności.
Lata pracy z dziećmi i dla dzieci pozwalają mi na podnoszenie kompetencji zawodowych – tak, by holistycznie odpowiadać na ich potrzeby i dbać o ich bezpieczeństwo w każdej sferze funkcjonowania, budując relacje oparte na zrozumieniu, akceptacji i empatii. Bliskie jest mi stanowisko Korczaka i jego „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.
Jestem mężatką i mamą trójki nastolatków. Lubię ludzi, moje papugi, tort bezowy…. Odpoczywam przy książce, podczas prac w ogrodzie oraz na górskich szlakach. Kibicuję polskiej siatkówce i każdemu dziecku i rodzicowi – w wyzwaniach dnia codziennego i tych dalej sięgających.


Ilość dzieci w grupie: 4-6
Terminy spotkań: poniedziałki g. 17-18 (3, 10, 17, 24, 31 października, 7, 14, 21, 28 listopada, 5, 12, 19 grudnia 2022)
Miejsce: Pracownia Kreska, ul. Marcelińska 62b/23, Poznań
Cena: Płatność z góry za 12 spotkań 600 zł lub płatność w 3 ratach 675 zł (do 1 października 225 zł, do 1 listopada 225 zł, do 1 grudnia 225 zł)
Jednorazowa konsultacja indywidualna z dzieckiem poprzedzająca przyjęcie do grupy: 150 zł / 50 min
Zapisy i pytania: tel. 518847434, biuro@pracowniakreska.com
Zapraszamy 🙂