Programy rozwojowe

Zapraszamy na indywidualne konsultacje psychologiczne w ramach trzech programów rozwojowych:

 

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Brak pewności siebie, niska samoocena są bardzo częstą przyczyną różnych trudności, które stają nam na drodze do szczęśliwego życia. W czasie tego programu będziemy pracować nad zmianą w obszarze 7 składników poczucia własnej wartości (wyodrębnionych przez N. Brandena):

Spotkanie 1: Samoświadomość
Spotkanie 2: Samoakceptacja
Spotkanie 3: Celowość
Spotkanie 4: Asertywność
Spotkanie 5: Odpowiedzialność, Integralność
Spotkanie 6: Pasja życia

TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Stres, zmęczenie i brak energii, przepełniający nas smutek, lęk, złość, poczucie winy i inne negatywne emocje – to problemy, które w dzisiejszym świecie dotykają każdego z nas, niezależnie od płci, wieku, tego, czym zajmujemy się na co dzień. Niemożliwe jest ich całkowite wyeliminowanie – ich odczuwanie wpisane jest w nasze życie tak samo, jak wszystko to, co dobre i piękne. Możesz jednak nauczyć się, jak sobie radzić, gdy poczujesz, że ogarnia cię stres – tak, aby stał się on nie czymś przerażającym i nieokiełznanym,
a inspiracją dla samorozwoju oraz wzbogacania siebie i swojego świata.

Spotkanie 1: Cztery obszary funkcjonowania człowieka

Dowiesz się, jakie zależności występują u ciebie pomiędzy myślami, emocjami, zachowaniem i objawami somatycznymi, jak układają się w błędne koła, w jaki sposób przerywać błędne koła.

Spotkanie 2: Zniekształcenia poznawcze

Są to zawarte w negatywnych myślach błędy w percepcji i wnioskowaniu, sprawiające, że wydarzenia postrzegamy poprzez niekorzystne dla nas filtry. W czasie tego spotkania będziemy pracować nad ich identyfikacją i zmianą.

Spotkanie 3: Moje przekonania i postawy

 • odkrywanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych przekonań;
 • sposoby oswajania nowych, bardziej zdrowych przekonań;
 • techniki blokowania i rozpraszania negatywnych myśli.

Spotkanie 4: Planowanie aktywności

 • monitorowanie sposobów wykorzystywania czasu;
 • układanie planu dnia sprzyjającego efektywności działania i jednocześnie zapewniającego dobre samopoczucie.

Spotkanie 5: Relaksacja

 • jakie techniki relaksacji mogą najskuteczniej mi pomóc;
 • nauka treningu autogennego Schultza, treningu relaksacji mięśniowej Jacobsona, wizualizacji;
 • oddech przeponowy, ćwiczenia oddechowe do wykorzystywania w różnych sytuacjach;
 • dobór odpowiedniej muzyki i zapachów wspomagających odpoczynek.

MOJA DROGA ZAWODOWA

Spotkanie 1: Mój temperament

 • określenie cech temperamentu, typu układu nerwowego;
 • mój temperament a predyspozycje do wykonywania określonego typu pracy;
 • temperament a dokonywanie wyborów: jak podejmować decyzje zgodne ze swoją reaktywnością emocjonalną, wytrzymałością, siłą temperamentu.

Spotkanie 2: Moja osobowość

 • zwiększanie samoświadomości poprzez różne ćwiczenia, służące samopoznaniu i refleksji nad sobą, nad swoim miejscem w życiu, nad rolami, jakie pełnię w życiu;
 • poznawanie swoich cech osobowości i tego, jak wiążą się one z podejmowanymi działaniami, decyzjami, pewnością siebie.

Spotkanie 3: Moja droga zawodowa

 • teoria inteligencji wielorakich – autodiagnoza: w czym czuję się dobrze, co przychodzi mi z łatwością, co sprawia mi przyjemność;
 • wyznaczanie celów zawodowych;
 • układanie planu działania;
 • jak stosować w codziennym życiu techniki automotywacji.

Spotkanie 4: Wyznaczanie celów

 • zamienianie marzeń w konkretne, realistyczne cele;
 • praca z modelami: SMART i Tor Przeszkód – jak sformułować cel w sposób zwiększający prawdopodobieństwo jego osiągnięcia, jak przygotować się na przeszkody, które mogą stanąć nam na drodze.

Spotkanie 5: Zarządzanie czasem

 • monitorowanie sposobów wykorzystywania czasu;
 • układanie planu dnia;
 • ćwiczenia zwiększające poziom energii do podejmowania zmian;
 • techniki organizacji czasu.

Miejsce: ul. Marcelińska 62b/23, Poznań
Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu (możliwa jest też inna częstotliwość). Jedno spotkanie trwa 50 minut i kosztuje 140 zł.

Zapisy: biuro@pracowniakreska.com (prosimy o podanie imienia, nazwiska, nr tel., nazwy wybranego programu / programów rozwojowych oraz dni i godzin, w których jesteś dyspozycyjna/y)
Możesz zapisać się również telefonicznie: 518 847 434