Psychoterapia i pomoc psychologiczna

pomoc psychologiczna, pomoc psychologiczna poznań

Świadczymy pomoc psychologiczną w naszej poznańskiej pracowni.

 

Na początku zapraszamy na konsultację psychologiczną – jest to pierwsze spotkanie polegające na wstępnej konceptualizacji problemu i zebraniu informacji o trudnościach, celach, potrzebach zgłaszającej się osoby. W czasie konsultacji psycholog zaproponuje dalszą formę pracy (np. psychoterapię indywidualną / par / rodzinną, edukację, konsultację u lekarza).

Psychoterapia / pomoc psychologiczna będą pomocne, jeżeli doświadczasz:

 

 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu związków, przyjaźni,
 • trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich, rodzinnych, w relacji z dzieckiem,
 • poczucia pustki, samotności,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • problemów związanych z nieśmiałością,
 • intensywnych, przeszkadzających Ci w codziennym życiu emocji: złości, lęku, smutku, żalu, wstydu, poczucia winy,
 • cierpienia, bólu związanego ze stratą, żałobą, rozstaniem,
 • problemów dotyczących życia zawodowego (m. in. podejmowanie decyzji, poszukiwanie swojego miejsca, relacji ze współpracownikami, wypalenie zawodowe, wyznaczanie i realizowanie celów),
 • wysokiego poziomu stresu,
 • braku motywacji i energii do pracy, nauki,
 • trudności związanych z okresem ciąży i połogu,
 • apatii, zmęczenia, znudzenia, poczucia bezsensu otaczającej Cię rzeczywistości,
 • problemów dotyczących ciała, związanych m. in. ze snem, odżywianiem, oddychaniem, które mogą mieć przyczyny psychologiczne,
 • gdy czujesz potrzebę rozwoju swojej osobowości w różnych obszarach, chcesz lepiej poznać i rozumieć siebie, a w konsekwencji odczuwać na co dzień wyższy poziom szczęścia i zadowolenia z życia.

Pracujemy także z osobami doświadczającymi trudności związanych z:

 

 • depresją,
 • zaburzeniami lękowymi (lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk paniczny, lęk o zdrowie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne),
 • zaburzeniami odżywiania,
 • zaburzeniami osobowości,
 • chorobami somatycznymi i psychosomatycznymi.

Swoją pracę poddajemy superwizji. Pracujemy zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Pomoc psychologiczna na miarę XXI wieku

Wizyta u psychologa coraz rzadziej jest powodem do wstydu, a my chcemy upewnić Cię w przekonaniu, że jest to powód do dumy. Potrzeba wiele odwagi, by udać się do obcej osoby z zamiarem wyjawienia jej swoich najbardziej ukrytych myśli i lęków. Pomoc psychologiczna, jaką oferujemy, pomaga radzić sobie z własnymi emocjami. Opowiadając o swoich troskach, możesz spojrzeć na nie z innej perspektywy, a przychodząc do nas, jesteś pod bezpiecznymi skrzydłami.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Poznań i okolic!

Zapisy:

Prześlij na adres karolina@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie: 608 489 442

Oprócz sesji w gabinecie istnieje również możliwość umówienia się na sesję poprzez Skype’a lub sesję telefoniczną.

Do poczytania – czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna:

„Małż tworzy perłę z ziarnka piasku. Ziarnko, które dostało się do muszli, uwiera go. Małż tworzy więc gładką, ochronną powłokę wokół ziarnka; dzięki niej czuje ulgę i dyskomfort znika. Tak powstaje piękna perła. Dla małża nieprzyjemne doznanie staje się zaczątkiem czegoś nowego.

Terapia poznawczo-behawioralna dzisiaj jest jedną z najskuteczniejszych i najbardziej popularnych form psychoterapii. Przymiotnik „poznawczy” wiąże się zarówno z pojęciem procesów myślowych, jak i z wiedzą oraz spostrzeganiem. Terapeuci poznawczo-behawioralni podkreślają znaczenie analizy myśli i przekonań związanych z naszymi nastrojami, zachowaniami, doznaniami fizjologicznymi oraz zdarzeniami w naszym życiu. Centralnym założeniem terapii poznawczo-behawioralnej jest pogląd, że sposób, w jaki spostrzegamy dane zdarzenie lub doświadczenie, silnie wpływa na nasze reakcje zarówno w sferze emocji, jak i zachowania oraz fizjologii.”

(źródło: „Umysł ponad nastrojem”, C. Padesky, D. Greenberger)

„Psychoterapia poznawcza wywodzi się z poznawczego modelu powstawania zaburzeń psychicznych. Zakłada się w nim, że wspólną cechą wielu problemów emocjonalnych – a także zaburzeń psychicznych, takich jak depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania się – jest występowanie charakterystycznych elementów: myśli automatycznych, schematów i zniekształceń poznawczych, które pośredniczą w utrwalaniu się specyficznych emocji i wpływają na zachowanie.

Keith Dobson i David Dozois wymieniają trzy podstawowe założenia terapii poznawczej:
1. Aktywność poznawcza wpływa na zachowanie.
2. Treści i procesy poznawcze można monitorować i zmieniać.
3. Zmianę behawioralną i emocjonalną można wywołać poprzez zmianę poznawczą.

Skuteczną terapię poznawczą definiuje się jako proces złożony z kilku etapów. Po pierwsze, pacjent musi uświadomić sobie swoje myśli. Po drugie, musi dostrzec, które myśli wiążą się z problematycznymi emocjami i zachowaniami. Następny etap to weryfikacja sądów i zastąpienie dysfunkcjonalnych sposobów myślenia pacjenta bardziej adekwatnymi. Na końcu niezbędna jest informacja zwrotna, które z dokonanych zmian prowadzą do poprawy jakości życia. Ową informację zwrotną pacjent uzyskuje, między innymi, poprzez sprawdzenie nowych przekonań w działaniu.

Terapia behawioralna oparta jest na koncepcji i procesach uczenia się opisanych w behawiorystycznym modelu funkcjonowania psychicznego człowieka. Zgodnie z tym modelem jednostka uczy się zachowań nieprzystosowawczych na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji. Zachowania, w tym nieprzystosowawcze, są pochodną wzajemnych oddziaływań między wzmocnieniami i specyficznymi reakcjami na określone sytuacje bodźcowe. Do modyfikacji lub eliminacji niepożądanego zachowania można więc również wykorzystać procesy uczenia się i ich reguły. W psychopatologii istotne jest nie tylko występowanie zachowań niepożądanych, ale i deficyty w obszarze zachowań pożądanych. Terapeuci behawioralni wypracowali techniki i procedury używane do zmiany niepożądanych zachowań i uczenia się zachowań pożądanych. Główne metody terapii to wygaszanie i/lub hamowanie zachowań dysfunkcjonalnych z wykorzystaniem wzmocnień pozytywnych i negatywnych zgodnie z modelami warunkowania klasycznego lub instrumentalnego, a także modelowanie zachowań pożądanych, zakładające proces uczenia się przez obserwację. Testowanie i nabywanie nowych zachowań zazwyczaj odbywa się w realnym życiu pacjenta, ale w przypadku specyficznych zaburzeń także w drodze ekspozycji w wyobraźni. Cele i metody terapii są uzgadniane z pacjentem.”

(źródło: „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka” – A. Popiel, E. Pragłowska)