Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego – Poznań

Zmagasz się z obsesyjnymi myślami lub potrzebą wielokrotnego wykonywania pewnych czynności, co znacznie utrudnia budowanie relacji z innymi ludźmi? Zgłoś się po pomoc do psychoterapeuty. Objawy OCD można efektywnie minimalizować, aby w pełni cieszyć się życiem. Sprawdź, na czym polega leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Poznań z Pracownią Rozwoju Osobistego Kreska to miejsce, gdzie znajdziesz wsparcie doświadczonych specjalistów.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (z ang. obsessive-compulsive disorders, w skrócie OCD) jest jednym z rodzajów zaburzeń psychicznych. Polega na odczuwaniu potrzeby wielokrotnego wykonywania pewnych czynności (zwanych kompulsjami) lub występowaniu powtarzających się myśli (zwanych obsesjami), co sprawia poważne trudności w życiu codziennym i może znacząco upośledzać psychospołeczne funkcjonowanie. Objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego bywają bagatelizowane. Często wywołują bowiem poczucie wstydu i obawę przed stygmatyzacją społeczną. Kluczowe znaczenie w procesie powrotu do zdrowia ma jednak szybka reakcja na pierwsze przejawy zaburzeń psychicznych – u Ciebie lub bliskiej Ci osoby. Sprawdź, jak wygląda leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Terapia OCD w Poznaniu to szansa na znaczną poprawę jakości życia.

Czym jest zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)?

Pamiętaj, że nie jesteś sam. Z objawami zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego zmaga się ok. 2-3 proc. populacji. Zaniżona samoocena wywołuje przy tym znaczne trudności w relacjach z innymi ludźmi. Wiedza na temat przyczyn, przebiegu i sposobów leczenia OCD pozwala wykonać najważniejszy krok – zgłosić się na terapię. Zacznijmy od tego, że zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne należy do grupy zaburzeń psychicznych, sklasyfikowanych i opisanych w rozdziale szóstym ICD-11, czyli 11. edycji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ang. International Classification of Diseases, 11th Revision) oraz w klasyfikacji DSM-5, autorstwa Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. DSM-5 zalicza OCD do odrębnej grupy chorób pod nazwą „Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjne i Pokrewne” (obsessive-compulsive and related disorders – OCRD). Obok OCD należą do niej cztery inne, powiązane zaburzenia:

francisco-gonzalez-M8UEJd58GcE-unsplash

  • zniekształcenie obrazu własnego ciała (dysmorfofobia),
  • impulsywne wyrywanie włosów (trichotillomania),
  • patologiczne zbieractwo (syllogomania),
  • patologiczne skubanie skóry (dermatillomania, przeczosy psychogenne).

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne charakteryzuje się występowaniem uporczywych obsesji lub kompulsji, a najczęściej obu. Obsesje to powtarzające się i uporczywe myśli, obrazy lub impulsy, popędy, które są natrętne, niechciane i często wiążą się z lękiem. Osoba, cierpiąca na OCD, próbuje je zignorować, stłumić lub zneutralizować poprzez wykonywanie kompulsji. Kompulsje to powtarzające się zachowania, w tym powtarzające się czynności umysłowe, które jednostka czuje się zmuszona wykonywać w odpowiedzi na obsesję, zgodnie ze sztywnymi regułami lub w celu osiągnięcia poczucia „kompletności”. Co ważne, obsesje i kompulsje są czasochłonne (np. trwają dłużej niż 1 godzinę dziennie), powodują znaczny niepokój lub znaczne upośledzenie w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania człowieka.

Skuteczna terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD) obejmuje farmakoterapię, psychoterapię(terapię poznawczo-behawioralną, z ang. cognitive-behavioural therapy, w skrócie CBT) i psychoedukację. Do najskuteczniejszych i najpowszechniej stosowanych form psychoterapii w przypadku OCD możemy zaliczyć:

  • ERP – ekspozycję na bodziec i powstrzymanie reakcji (z ang. exposure with response prevention), uznawaną za metodę czysto behawioralną, która przyczynia się do ogólnego zmniejszenia nasilenia kompulsji, zwłaszcza u osób, zmagających się z lękiem przed zabrudzeniem, efekty utrzymują się przez co najmniej dwa lata po zakończeniu terapii,
  • ACT – terapię akceptacji i zaangażowania (z ang. acceptance and commitment therapy), polegającą na uczeniu pacjentów obserwowania nieprzyjemnych myśli bez reagowania na nie oraz na nadawaniu priorytetu aktywności zorientowanej na wartości.

Pamiętaj, że pierwszym krokiem do uzyskania pomocy jest zgłoszenie się do psychoterapeuty. Wystarczy umówić się na pierwszą wizytę. Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, czyli terapia OCD w Poznaniu pod okiem specjalistów Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska polega na diagnozie, wyborze najskuteczniejszej metody oraz wspólnej pracy nad zminimalizowaniem objawów i odzyskaniem radości z życia.