Poczucie własnej wartości – jak je budować i wzmacniać?

Poczucie własnej wartości – jak je budować i wzmacniać?

Czym jest poczucie własnej wartości? U podstaw tego stanu psychicznego leży to, w jaki sposób oceniasz samego siebie. Świadomość tego, kim jesteś, akceptacja i szacunek wobec swoich mocnych i słabych stron mogą zaważyć na Twoim życiu prywatnym i zawodowym, wspierając Cię w odnoszeniu sukcesów. Sprawdź, jak budować poczucie własnej wartości i systematycznie je wzmacniać, aby być szczęśliwym.

Możesz osiągnąć wszystko, jeśli uwierzysz w siebie. Gdzieś to już słyszałeś, prawda? Na pewno zdajesz sobie sprawę, że sama wiara w siebie nie wystarczy. W realizację planów trzeba włożyć mnóstwo ciężkiej pracy. Wiele badań jednak potwierdza, że poczucie własnej wartości (z ang. self-esteem), szacunek do samego siebie i akceptacja przyczyniają się bezpośrednio do osiągania sukcesów w relacjach międzyludzkich i odczuwania szczęścia, a pozytywna samoocena odgrywa ważną rolę w budowaniu satysfakcjonującego życia. Im wyższe poczucie własnej wartości, tym większa wiara w swoje możliwości i silniejsza motywacja do realizacji celów. Łatwiej zatem osiągnąć spełnienie, gdy idziemy przez życie z pozytywnym nastawieniem.

Czym jest poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości to stan psychiczny, który jest wynikiem elementarnej, uogólnionej oceny, dotyczącej samego siebie. Samoocena jest zaś definiowana jako postawa przyjęta w stosunku do samego siebie, wpływająca na nastrój oraz wywierająca silny wpływ na pewien zakres zachowań osobistych i społecznych. Fundamentem samooceny jest samowiedza, czyli zespół sądów i opinii, które odnosimy do własnej osoby. Nasze sądy i opinie dotyczą zaś właściwości fizycznych, psychicznych i społecznych. Wpływają więc na życie wewnętrzne oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.

Psychologowie wyróżniają dwa rodzaje postaw, które są ściśle związane z ogólną samooceną:

 • samoakceptację – uznawaną za postawę, która wyróżnia się wiarą w siebie, zaufaniem i zdrowym szacunkiem do siebie, przejawiającą się pozytywnym mniemaniem o sobie oraz dobrym samopoczuciem, dzięki której możemy wykorzystywać swoje możliwości i korygować zachowania;
 • samoodtrącenie – rozumiane jako postawa wobec siebie, której wyrazem jest poczucie krzywdy, winy, niższości lub odczuwanie innych, negatywnych doznań, w tym pretensji i żalu do samego siebie, co skutkuje niedocenianiem własnych sukcesów, przecenianiem porażek, dążeniem do poniżania siebie, a w skrajnych przypadkach prowadzi do samonienawiści.

Wartość, którą przypisujemy sobie sami, można mierzyć w dwóch wymiarach – wysokości i pewności. W tym sensie samoocena może być: zawyżona i pewna, zawyżona i niepewna, zaniżona i pewna, zaniżona i niepewna. Większe znaczenie przypisuje się pewności, czyli jakości samooceny, która zależy od wielu czynników, w tym m.in. od: uwarunkowań genetycznych, osobowości, doświadczeń życiowych, wieku, stanu zdrowia, inteligencji, okoliczności społecznych, reakcji otoczenia i porównywania siebie do innych. Co ważne, samoocena nie jest stała, lecz ulega zmianom, a co za tym idzie – jest mierzalna. Poczucie własnej wartości można więc sukcesywnie budować i wzmacniać.

Zaburzenie poczucia własnej wartości – jak powstaje?

Co determinuje wysoką lub niską samoocenę? Dzieciństwo oraz okres dorastania. Zaburzenia poczucia własnej wartości najczęściej wynikają z przykrych doświadczeń w dzieciństwie, gdy rodzice lub opiekunowie podważają wartość dziecka, za sprawą komunikatów, które przekonują je lub pozwalają podejrzewać, że wartość człowieka zależy od określonych czynników zewnętrznych, podejmowanych działań czy umiejętności. Dziecko wychowywane w ten sposób stara się sprostać wymaganiom – próbuje zasłużyć na miłość, wsparcie i uznanie. Jako dorosły staje się często osobą niepewną siebie, zależną od otoczenia i podatną na manipulację.

Zastanawiasz się, jak rozpoznać problemy, które mogą wynikać z niskiej samooceny? Oto kilka przykładów. Zaburzenia poczucia własnej wartości mogą przejawiać się poprzez:

 • potrzebę zadowalania, przedkładania potrzeb innych osób nad swoje,
 • łatwe wpadanie w złość lub irytację,
 • poczucie, że moja opinia nie jest ważna,
 • nienawiść do samego siebie,
 • przekonanie, że to, co robię, nigdy nie jest wystarczająco dobre,
 • wysoka wrażliwość na opinie innych,
 • poczucie, że świat nie jest bezpiecznym miejscem,
 • podawanie każdej decyzji w wątpliwość,
 • regularnie doświadczanie smutku i bezwartościowości,
 • trudności w utrzymywaniu relacji,
 • unikanie podejmowania ryzyka lub próbowania nowych rzeczy,
 • podatność na uzależnienia,
 • trudności w wytyczaniu granic,
 • częste poświęcanie uwagi swoim słabościom,
 • problemy z określeniem, kim jestem,
 • nieumiejętność odmawiania,
 • pesymistyczne lub negatywne spojrzenie na życie,
 • zwątpienie w swoje umiejętności lub szanse na sukces,
 • częste doświadczanie negatywnych emocji, w tym lęku, niepokoju, depresyjnych myśli,
 • porównywanie się z innymi i zwykle zajmowanie drugiego miejsca.

Na szczęście poczucie własnej wartości można zbudować i wzmocnić. Wystarczy, że zgłosisz się po pomoc psychologiczną. Praca nad osobistym rozwojem, podniesieniem swojej samooceny i zaakceptowaniem siebie takim, jakim jesteś to pierwszy krok do zmiany, której efektem może być świadome czerpanie radości z życia.

 

Czym jest poczucie własnej wartości?

Jak budować poczucie własnej wartości?

Zastanawiasz się, na czym polega budowanie poczucia własnej wartości? Za pomocą jakich technik wzmocnić poczucie własnej wartości? Zacznij od dogłębnego poznania siebie, zdefiniowania swoich zasobów i możliwości rozwijania ich. Nie szukaj w sobie usterek. Samoakceptacja to w rzeczywistości szacunek do samego siebie, który wpływa na wiele obszarów codziennego życia, w tym na relacje rodzinne, zawodowe, partnerskie oraz na podejmowane aktywności. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci rozpocząć budowanie poczucia własnej wartości.

 • Zdobądź wiedzę o samym sobie. Jak to zrobić? Odpowiadając na kilka prostych pytań, np.: kim jestem, co lubię, co sprawia mi przyjemność, jakie role społeczne odgrywam, w jakich sytuacjach czuję się bezpiecznie, swobodnie i komfortowo, o czym marzę, co jest dla mnie ważne, jakie są moje mocne i słabe strony?
 • Przestań porównywać się z innymi. Konkuruj jedynie z samym sobą, wyznaczając sobie realistyczne cele – małe, osiągalne, które leżą w Twojej mocy.
 • Podejmuj realne wyzwania, unikaj przeszkód, dystansuj się do tego, co Cię stresuje. Porażki traktuj zaś jak lekcje, z których wyciągniesz wnioski na przyszłość.
 • Przestań być perfekcjonistą. Zaakceptuj zarówno swoje osiągnięcia, jak i błędy. Nikt nie jest doskonały, a dążenie do perfekcji prowadzi jedynie do rozczarowania.
 • Unikaj generalizowania. Stwierdzenia typu „ja zawsze”, „ja nigdy” nie sprzyjają porozumieniu z samym sobą i ze światem zewnętrznym. Trzymaj się faktów, nie przekonań. Ucisz przy tym swojego wewnętrznego krytyka.
 • Bądź przygotowany na każdą sytuację i zaakceptuj zmiany. Nastaw się pozytywnie. Wciąż się rozwijasz, a zatem bądź gotów dostosować swój obraz siebie.
 • Wizualizuj swoje sukcesy. Ćwicz w wyobraźni, zamknij oczy i postaraj się wszystkimi zmysłami poczuć emocje związane z realizacją upragnionego celu lub marzenia.

Na czym polega wzmacnianie poczucia własnej wartości?

Czy jest sposób na to, aby zwalczyć problemy i wzmocnić poczucie własnej wartości? Istnieje wiele sposobów, za których pomocą psychologowie i psychoterapeuci mogą pomóc w odnalezieniu drogi do samoakceptacji i podniesienia samooceny. Prawidłowo przeprowadzona terapia może być doskonałą metodą na zwiększenie poczucia własnej wartości. Dzielenie się z terapeutą myślami i uczuciami zaowocuje akceptacją i współczuciem. Bezwarunkowa, pozytywna ocena przybliża zaś do zrozumienia, że zaniżone poczucie własnej wartości jest raczej przekonaniem niż faktem, wynikającym z doświadczeń w dzieciństwie.

Terapeuta wspiera w odkrywaniu nowych doświadczeń, na których bazie można oprzeć nowe przekonanie i w pełni zaakceptować siebie. Jeśli zmagasz się z niską samooceną i brakiem wiary we własne możliwości, możesz wziąć również udział w szkoleniu z budowania poczucia własnej wartości, które pomoże Ci w pracy nad zmianą. Poznasz techniki, pozwalające budować zdrowe i stabilne poczucie własnej wartości, w oparciu o pracę z wewnętrznym dzieckiem, z negatywnymi myślami, sposobami identyfikowania i rozwiązywania problemów. Wspólnie z psychologiem lub psychoterapeutą możesz zbudować plan działania, za którego sprawą zaczniesz coraz bardziej wierzyć w siebie.