Psychoterapia dzieci i młodzieży w Pracowni Kreska

Jeśli Twoje dziecko zmaga się z problemami emocjonalnymi, które mogą objawiać się niedostosowanym zachowaniem, lękiem, agresją lub zaburzeniami odżywiania, warto zgłosić się po profesjonalną pomoc psychologiczną. Psychoterapia dzieci i młodzieży pozwala całej rodzinie wyjść z trudnej sytuacji. Sprawdź, na czym dokładnie polega i jak działa psychoterapia dzieci i młodzieży.

Zastanawiasz się, jak pomóc dziecku pozbyć się lęków, stresu, nieśmiałości, zaburzeń zachowania, odżywiania, zwalczyć uzależnienia, a co za tym idzie ułatwić mu codzienne funkcjonowanie i budowanie relacji z rodziną, rówieśnikami i dorosłymi? Kiedy potrzebna jest psychoterapia dzieci i młodzieży i na czym ona polega? Wystarczy, że umówisz się na konsultację psychologiczną ze specjalistą Pracowni Rozwoju Osobowości Kreska w Poznaniu, aby znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytanie, które dotyczą zdrowia psychicznego Twojego dziecka.

Podczas pierwszego spotkania psychoterapeuta dziecięcy poprosi Cię o informacje na temat sytuacji rodzinnej i rozwoju dziecka, jego aktywności oraz sposobów funkcjonowania w domu rodzinnym, w szkole i wśród rówieśników. W zamian otrzymasz wyjaśnienie, na czym polega praca z dzieckiem na sesjach terapeutycznych oraz wskazówki do pracy poza gabinetem. Na następne spotkanie psycholog dziecięcy zaprosi Twoje dziecko, aby zebrać niezbędne informacje i przedstawić Wam propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego. Co ważne, metody terapeutyczne dobierane są zawsze odpowiednio do wieku dziecka i jego możliwości poznawczych. Terapia młodzieży naturalnie różni się od pracy z kilkulatkami. Rolą psychoterapeuty jest jednak zawsze postawienie diagnozy, wspieranie dziecka w trudnych zadaniach rozwojowych oraz umacnianie rodziców w ich roli.

 

Projekt bez tytułu (21)

 

Na czym polega psychoterapia dzieci?

Psychoterapia dzieci zaczyna się zazwyczaj od jednego lub dwóch spotkań z rodzicami oraz od dwóch do czterech spotkań z dzieckiem, w zależności od specyfiki występujących u dziecka zaburzeń. Co ważne, dzieci często nie rozumieją swoich emocji i nie odczuwają bezpośrednich skutków swoich trudnych zachowań. Ważne więc, aby to rodzina i otoczenie w porę zareagowało, otaczając dziecko wsparciem. W razie potrzeby psycholog może skierować dziecko na dodatkową konsultację psychiatryczną oraz przeprowadzić niezbędne testy psychologiczne. Celem pierwszych konsultacji jest postawienie diagnozy psychologicznej oraz ustalenie planu terapeutycznego, w tym udzielenie porad rodzicom, aby wspomóc efektywność prowadzonej terapii. Bardzo pomocna może okazać się dodatkowa psychoterapia rodzinna, dzięki której udaje się zdiagnozować trudności rodzinne oraz towarzyszące im reakcje poszczególnych członków rodziny. Wyjście z trudnej sytuacji ułatwia odbudowę i umocnienie więzi. Psychoterapeuta dziecięcy stara się przy tym nawiązać przyjazną i bezpieczną relację z dzieckiem, aby zachęcić je do kontynuowania spotkań i uzyskać pełne zaangażowanie.

Jak wygląda terapia młodzieży – Poznań

Zastanawiasz się, jak wygląda terapia młodzieży? W czym dorastającemu dziecku może pomóc terapeuta? Młodzież często zmaga się z wieloma problemami psychologicznymi o podłożu emocjonalnym, co przekłada się na zaburzenia zachowania. Najczęściej zgłaszane psychoterapeutom problemy dotyczą: lęków (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony), napadów paniki, zachowań agresywnych i autoagresywnych, zaburzeń nastroju, w tym depresji, zamknięcia się w sobie, nerwowości, nadpobudliwości (ADHD), zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość), uzależnienia od komputera, gier lub internetu, pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki) i wieloma innymi problemami okresu dojrzewania. Jeśli w grę wchodzą dodatkowo problemy wychowawcze, psychoterapeuta dziecięcy może zaproponować rodzicom konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich. Zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne Twoje dziecka. Psychoterapia dzieci i młodzieży w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu to szansa na szczęście dla całej rodziny.