Zespół stresu pourazowego – terapia Poznań

Odczuwasz skutki wyjątkowo groźnych lub przerażających wydarzeń, które spotkały Cię w życiu? Zadbaj o to, aby Twoje rany psychiczne się zagoiły, a życie odzyskało harmonię i sens. Zespół stresu pourazowego można leczyć. Terapia PTSD wspiera mózg w procesie przetwarzania trudnego wspomnienia, wywołującego traumę. Doświadczeni psychoterapeuci z Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu pomogą Ci uporać się ze stresem i emocjonalnym cierpieniem.

Stres traumatyczny, zwany zespołem stresu pourazowego (ang. Post traumatic stress disorder, w skrócie PTSD) odczuwają osoby, które doświadczyły wyjątkowo groźnych lub przerażających wydarzeń, związanych np. z: bezpośrednim doświadczeniem klęsk żywiołowych lub katastrof, narażeniem na walkę, poważnymi wypadkami, torturami, terroryzmem, napaścią, przemocą seksualną, ciężką chorobą, zagrażającą życiu, byciem świadkiem zagrożenia, zranienia lub śmierci innych osób w nagły lub nieoczekiwany sposób, informacją o nagłej, nieoczekiwanej śmierci bliskiej osoby. Jeśli rana psychiczna nie zagoiła się do końca, a w procesie przetwarzania trudnych doświadczeń wystąpiła pewnego rodzaju blokada, pojawia się nadmiar negatywnych myśli lub emocji, co może powodować uczucie przytłoczenia, ponownego znalezienia się w trudnej, stresującej sytuacji lub przekonanie o „zamrożeniu w czasie”.

Reaguj, jeśli objawy PTSD utrzymują się przez co najmniej kilka tygodni i powodują znaczne upośledzenie funkcjonowania osobistego, rodzinnego, społecznego, edukacyjnego, zawodowego oraz w innych ważnych obszarach życia. Doświadczony psychoterapeuta z Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu, prowadzący terapię PTSD, będzie dążył do wznowienia naturalnego procesu gojenia się urazu psychicznego.

 

victoria-volkova-OUUFrjjhGHc-unsplash

 

Czym jest zespół stresu pourazowego (PTSD)?

Zgodnie ICD-11, czyli 11. edycją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ang. International Classification of Diseases, 11th Revision), zespół stresu pourazowego (PTSD) należy do zaburzeń specyficznie związanych ze stresem, obok: złożonego zaburzenia stresu pourazowego, zaburzenia przedłużającej się żałoby, zaburzenia dostosowania, reaktywnego zaburzenia przywiązania oraz zaburzenia nieskrępowanego zaangażowania społecznego. Co ważne, trauma prowadzi do trwałej zmiany w psychicznym funkcjonowaniu człowieka. Przesądzają o tym charakter, wzorzec i czas trwania objawów, do których zaliczamy przede wszystkim:

  • ponowne przeżywanie traumatycznego wydarzenia lub wydarzeń z przeszłości w postaci żywych, natrętnych wspomnień, retrospekcji lub koszmarów sennych,
  • doświadczanie wspomnienia za pośrednictwem jednej lub wielu modalności sensorycznych oraz towarzyszących temu silnych lub przytłaczających emocji, zwłaszcza strachu lub przerażenia, a także silnych doznań fizycznych,
  • unikanie myśli i wspomnień o zdarzeniu, wydarzeniach, czynnościach, sytuacjach lub osobach, przypominających zdarzenie,
  • uporczywe postrzeganie zwiększonego, aktualnego zagrożenia, objawiające się nadmierną czujnością lub wzmożoną reakcją zaskoczenia na bodźce, np. nieoczekiwane odgłosy.

Kluczem do sukcesu w terapii PTSD jest zidentyfikowanie stresora – wspomnienia, które nabrało traumatycznego charakteru. Indywidualne sesje terapeutyczne z doświadczonym psychoterapeutą umożliwiają pozbycie się lęku, przerażenia i usystematyzowanie wspomnień o traumatycznym przeżyciu, za pomocą metody leczenia, zwanej terapią EMDR.

Skuteczna terapia PTSD – Poznań

Jak wyleczyć traumę? Z pomocą przychodzi terapia EMDR, która wspiera mózg w procesie przetwarzania trudnego wspomnienia, przenosząc je z ciała migdałowatego do kory przedczołowej. Na pewno zastanawiasz się, dlaczego konkretne wspomnienie nabiera traumatycznego charakteru. Większość silnie stresujących wydarzeń przetwarza się sama, dzięki naturalnej zdolności mózgu człowieka do leczenia urazów psychicznych. Można porównać ten proces do gojenia się rany. Powtarzające się urazy mogą jednak podrażniać ranę psychiczną, a gojenie może zostać zablokowane. Wówczas niezbędna jest interwencja z zewnątrz.

Terapia EMDR (ang. eye movement desensitization and reprocessing) wykorzystuje w ściśle określony sposób szybkie i powtarzające się ruchy gałek ocznych oraz stymulację bilateralną, aby zmniejszyć intensywność stresu, niepokojących myśli i emocji, które przeżywasz, mając traumatyczne wydarzenie stale przed oczami. Skuteczność szybkich ruchów gałek ocznych w redukcji stresu pourazowego to zasługa m.in. wywołanego gestami psychoterapeuty „tsunami wolnych fal”, jak podczas snu wolnofalowego. Uporaj się ze stresującymi wspomnieniami podczas terapii PTSD pod okiem specjalistów z Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu.