Psycholog i psychoterapia dzieci

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, jak również poradnictwem rodzicielskim. Pierwsza wizyta u psychologa to konsultacja z rodzicami, która dotyczy informacji na temat rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym oraz sytuacji rodzinnej. Następne spotkanie skoncentrowane jest na uzyskaniu szeregu istotnych informacji od diagnozowanego. Po zebraniu danych, psycholog przedstawia propozycję planu diagnostycznego bądź terapeutycznego.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. Wskazane informacje dotyczące spotkań mogą się różnić w zależności od specyfiki zaburzeń występujących u dziecka. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną. Diagnoza zawsze stawiana jest na podstawie uzyskanych informacji z wywiadu z rodzicami oraz dzieckiem. Czasami dodatkowo przeprowadzane są testy psychologiczne, które mają na celu dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących trudności dziecka. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

Projekt bez tytułu (13)

W jakich obszarach prowadzimy diagnozę i terapię?

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony);
 • agorafobia, lęk separacyjny, napady paniki;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne;
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia);
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość);
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania;
 • problemy psychologiczne/emocjonalne;
 • problemy wychowawcze (Rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich);
 • uzależnienie od komputera/internetu;
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, etc.);
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego);
 • inne problemy okresu dojrzewania.

W jakim celu prowadzimy terapię?

Psycholog dziecięcy pełni szczególną rolę w leczeniu zaburzeń u dzieci i młodzieży. Celem terapii prowadzonej przez psychologa dziecięcego jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego poziomu funkcjonowania, pozbycie się lęków, nieśmiałości, zaburzeń zachowania oraz ułatwienie nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Rolą psychologa dziecięcego jest m.in. diagnoza rozwoju dziecka, wspieranie go w trudnych zadaniach rozwojowych oraz umacnianie rodziców w ich roli.

Kiedy zalecana jest terapia dzieci i młodzieży?

Terapia dzieci i młodzieży jest wskazana w sytuacji, gdy dziecko wykazuje symptomy mogące świadczyć o trudnościach emocjonalnych, objawiające się niedostosowanym zachowaniem, wpływającym na zaburzenie funkcjonowania dziecka bądź rodziny. W naszej Pracowni świadczymy również psychoterapię rodzinną, której głównym celem jest diagnoza trudności rodzinnych oraz towarzyszących im reakcji poszczególnych członków rodziny. Celem jest wyjście z trudnej sytuacji, dzięki której będzie możliwe utrzymanie stałego stanu systemu rodzinnego.

Psychoterapeuci pracujący z dziećmi i / lub młodzieżą:

Joanna Wiśniewska-Szopka

Justyna Konieczna

Paulina Jankowska

Barbara Pacyna

Michał Koliński

Aleksandra Lepke

Robert Ogurkis

Kinga Piasecka

Magdalena Przebitkowska

 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 518 847 434

biuro@pracowniakreska.com