Zaburzenia emocjonalne – pomoc psychologa

Masz wrażenie, że Twoje reakcje emocjonalne są nieadekwatne, gubisz się w rozumieniu własnych stanów emocjonalnych, a może czujesz zmęczenie psychiczne z powodu obniżenia lub wzmożenia nastroju? Sprawdź, czym są i w jaki sposób objawiają się zaburzenia emocjonalne. Poznań z Pracownią Rozwoju Osobistego Kreska to miejsce, gdzie znajdziesz wsparcie doświadczonych specjalistów, którzy pomogą Ci zapanować nad sferą emocjonalną i znacznie poprawić komfort funkcjonowania.

Psychoterapia pomaga spojrzeć na emocje, towarzyszące codzienności z różnych perspektyw, nadać im znaczenie, znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania, zidentyfikować problemy w sferze emocjonalnej, szukając ich przyczyn. Zaburzenia emocjonalne mogą mieć źródło w trudnych doświadczeniach z dzieciństwa, przeżytych traumach, załamaniach i stanach depresyjnych. Pamiętaj, że stan emocjonalny to połączenie fizjologicznego pobudzenia, oceny psychologicznej i subiektywnych doświadczeń. Automatyczna regulacja emocji zachodzi w Twoim organizmie w trybie ciągłym, w znacznej mierze w sposób nieuświadomiony, zatem wizyta u psychologa w trosce o zachowanie równowagi emocjonalnej to najlepsze rozwiązanie, jeśli masz wrażenie, że Twoje reakcje są nieadekwatne i możesz mieć problem z obniżeniem lub wzmożeniem nastroju.

Czym są emocje?

Emocja jest szczególnym stanem psychicznym, poruszeniem, któremu towarzyszą zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i reakcje behawioralne. Emocja jest impulsem do działania, pojawia się nagle i ma charakter przejściowy, zostawia jednak po sobie spore zamieszanie. Co najważniejsze, odczuwanie emocji to naturalny stan, pojawiający się w reakcji na ważne wydarzenia. Choć emocje są niezbędne do utrzymania dobrostanu psychicznego, czasem dochodzi do nieprawidłowości w zakresie ich występowania i odczuwania.

Zaburzenia emocjonalne mogą mieć podłoże genetyczne, biologiczne (nieprawidłowości w obrębie neuroprzekaźników i struktur mózgu) lub psychologiczne (trauma, chroniczny stres, trudne doświadczenia życiowe). U dzieci i młodzieży źródłem problemów emocjonalnych mogą być istotne braki, zwłaszcza w zakresie poczucia bezpieczeństwa, miłości, akceptacji i wsparcia rodziny, a także obniżone poczucie własnej wartości, konflikty i stosowanie przemocy. Sprawdź, jakie są rodzaje zaburzeń emocjonalnych i poznaj typowe objawy problemów.

 

 

Rodzaje zaburzeń emocjonalnych – przykłady

Zaburzenia emocjonalne to grupa psychopatologicznych stanów, których najważniejszą cechą jest nieprawidłowość w doświadczaniu lub wyrażaniu emocji. Subiektywnie nieprzyjemne odczucia, trwające tygodniami, miesiącami, a nawet latami, uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne dzieli zaburzenia emocjonalne na dwie grupy: zaburzenia nastroju (depresja i mania) oraz zaburzenia lękowe. Zgodnie z międzynarodowym systemem ICD-11 (International Classification of Diseases) do zaburzeń nastroju (mood disorders) należą:

  • zaburzenia afektywne dwubiegunowe – epizodyczne zaburzenia nastroju, związane z naprzemiennym występowaniem objawów maniakalnych, mieszanych lub hipomaniakalnych z epizodami depresyjnymi,
  • depresja – charakteryzuje się nastrojem depresyjnym (m.in. smutkiem, drażliwością, poczuciem pustki) lub utratą przyjemności, towarzyszą jej ponadto inne objawy poznawcze, behawioralne lub neurowegetatywne, które znacząco wpływają na zdolność do funkcjonowania pacjenta.

Zaburzenia lękowe lub związane ze strachem dzielą się zaś na: uogólnione zaburzenie lękowe (niesprecyzowany lęk lub nadmierne zmartwienie), zespół paniki (lęk napadowy, paniczny), agorafobię, fobię specyficzną, fobię społeczną, zespół lęku separacyjnego oraz mutyzm wybiórczy (milczenie w określonych sytuacjach).

Zaburzenia emocjonalne – leczenie

Sposoby leczenia zaburzeń emocjonalnych zależą przede wszystkim od klasyfikacji problemów i objawów występujących u pacjenta. Najlepsze efekty przynosi połączenie psychoterapii pod okiem doświadczonego specjalisty z leczeniem farmakologicznym, prowadzonym przez lekarza psychiatrę. Najczęściej stosowane są leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe lub uspokajające. W Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska w Poznaniu wykwalifikowani psychoterapeuci prowadzą terapie poznawczo-behawioralne oraz psychodynamiczne. Celem psychoterapii w leczeniu zaburzeń emocjonalnych u dzieci i dorosłych jest wypracowanie nowych wzorców zachowań, zmiana nieadaptacyjnych przekonań na temat siebie i otaczającego świata, a także nauka rozpoznawania i kontrolowania emocji oraz lęków, aby podnieść komfort funkcjonowania pacjenta we wszystkich sferach życia.

Umów się na pierwszą konsultację ze specjalistą, aby dowiedzieć się, czy potrzebujesz profesjonalnej pomocy psychologicznej w zakresie rozpoznawania, wyrażania i kontrolowania emocji.