Terapia borderline Poznań – leczenie zaburzeń osobowości

Jeśli cierpisz na chroniczne uczucie pustki, boisz się samotności, a jednocześnie masz problem z utrzymaniem relacji międzyludzkich i skłonność do zachowań autodestrukcyjnych w stanach silnego, negatywnego afektu, zgłoś się po pomoc do psychoterapeuty. Dowiedz się, jak radzić sobie z zaburzeniami osobowości, a zwłaszcza z wzorcem borderline. Postaw na skuteczne leczenie zaburzeń osobowości. Poznań z Pracownią Rozwoju Osobistego Kreska oferuje wsparcie doświadczonych specjalistów.

Masz do czynienia z zaburzeniami osobowości i chcesz dowiedzieć się więcej o borderline (osobowości z pogranicza)? Dysfunkcja ta charakteryzuje się wszechobecnym wzorcem niestabilności relacji międzyludzkich, obrazu siebie i afektów oraz wyraźną impulsywnością, zaczynającą się we wczesnej dorosłości i występującą w różnych kontekstach. Terapia borderline pozwala zrozumieć, jakie są podstawowe przekonania o świecie i innych ludziach oraz dlaczego odruchowo reagujesz w określony sposób. Terapię borderline w Poznaniu prowadzi Pracownia Rozwoju Osobistego Kreska. Warto wiedzieć, że psychoterapia osoby z zaburzeniami osobowości powinna uwzględniać dodatkowo wsparcie rodziny i bliskich pacjenta, w tym terapię par i terapię rodzinną. Sprawdź, jak współcześnie definiuje się zaburzenia osobowości z wzorcem borderline.

Czym są zaburzenia osobowości z wzorcem borderline?

Definicję zaburzeń osobowości znajdziesz w dwóch międzynarodowych klasyfikacjach: DSM-5, autorstwa Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz ICD-11, czyli w najnowszej edycji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Według nich odmienność w charakterze oraz sposobie zachowywania się przejawia się różnie w zależności od rodzaju zaburzenia. DSM-5 uwzględnia dziesięć rodzajów zaburzeń osobowości, podzielonych na trzy grupy: A, B i C.

Zaburzenia osobowości – grupa A (ekscentryczność, dziwaczność):

 • osobowość paranoiczna,
 • osobowość schizoidalna,
 • osobowość schizotypowa.

Zaburzenia osobowości – grupa B (impulsywność, dramatyzm, zmienność):

 • antyspołeczne zaburzenie osobowości,
 • osobowość histrioniczna,
 • osobowość narcystyczna,
 • osobowość borderline (z pogranicza).

Zaburzenia osobowości – grupa C (nerwowość, lękliwość):

 • osobowość unikowa,
 • osobowość zależna,
 • zaburzenia osobowości obsesyjno-kompulsywne (anankastyczne).

 

introwertyk typ osobowosci

 

ICD-11 z kolei nie wyróżnia konkretnych typów zaburzeń osobowości. Po ustaleniu stopnia ciężkości zaburzenia osobowości, który może być łagodny, umiarkowany, ciężki albo nieokreślony, istnieje możliwość dookreślenia jednej lub kilku dominujących, nieadaptacyjnych cech charakteru, które znacząco i negatywnie wpływają na życie pacjenta. Są to:

 • negatywna emocjonalność,
 • dystans,
 • dyssocjalność,
 • odhamowanie,
 • anankastyczność,
 • wzorzec borderline.

Wzorzec borderline może być zastosowany w stosunku do osób, których stopień zaburzeń osobowości objawia się m.in. poprzez: gorączkowe wysiłki, aby uniknąć prawdziwego lub wyimaginowanego porzucenia; silne pragnienie, a zarazem lęk przed bliskością i intymnością; zaburzenia tożsamości, objawiające się wyraźnie i uporczywie niestabilnym obrazem siebie; skłonność do pochopnego działania w stanach silnego negatywnego afektu, prowadząca do zachowań potencjalnie autodestrukcyjnych (próby samobójcze, samookaleczenia); niestabilność emocjonalna (wahania nastroju); chroniczne uczucie pustki; nieadekwatny, intensywny gniew lub trudności z kontrolowaniem gniewu; postrzeganie siebie jako złego, winnego, odrażającego i godnego pogardy; doświadczenie siebie jako głęboko odmiennego i odizolowanego od innych ludzi; bolesne poczucie wyobcowania i wszechobecnej samotności; skłonność do nadwrażliwości na odrzucenie; problemy z ustanowieniem i utrzymaniem spójnego i odpowiedniego poziomu zaufania w relacjach międzyludzkich, często także błędna interpretacja sygnałów społecznych.

Skuteczne leczenie borderline

Zastanawiasz się, na czym polega leczenie zaburzeń osobowości? Borderline wymaga wprowadzenia długoterminowej psychoterapii, a w niektórych przypadkach również farmakoterapii. Rokowania różnią się zaś w zależności od: patogenezy, obrazu klinicznego, wieku, w którym rozpoznano u pacjenta zaburzenie, trwałości i nasilenia danych cech, a także dynamiki zmian i motywacji pacjenta. Kluczem do sukcesu terapii borderline jest świadoma modyfikacja systemu postrzegania rzeczywistości oraz umożliwienie pacjentowi sprawowania większej kontroli nad swoim zachowaniem. Choć zaburzeń osobowości nie da się wyleczyć w pełni, osoba z wzorcem borderline może się zmienić, poprawić jakość swojego życia, ustabilizować relacje z bliskimi i uczynić je bardziej satysfakcjonującymi. Psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoterapia dialektyczno-behawioralna uznawane są za szczególnie skuteczne w łagodzeniu objawów osobowości chwiejnej emocjonalnie podtypu granicznego. Psychoterapia pozwala odczuwać radość z życia i zapobiega występowaniu stanów depresyjnych, które są źródłem największych trudności w funkcjonowaniu osób z wzorcem zaburzeń osobowości borderline. Przekonaj się, jak działa leczenie borderline. Poznań z Pracownią Rozwoju Osobistego Kreska oferuje zarówno indywidualne spotkania z terapeutą, jak i terapie grupowe. Wystarczy umówić się na pierwszą wizytę.