Psychoterapia

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to forma leczenia oparta na relacji między jednostką a psychoterapeutą. Pomoc skierowana jest do osoby cierpiącej z powodu różnorodnych problemów doświadczanych w relacji z samym sobą bądź z innymi ludźmi. Problemy osób poszukujących pomocy są bardzo indywidualne, co uniemożliwia jednoznaczne ich klasyfikowanie.

Pacjent oraz psychoterapeuta współpracują ze sobą w celu zidentyfikowania, a także zmieniania wzorców postępowania, nie pozwalających na poprawę aktualnego samopoczucia na lepsze. Psychoterapeuta indywidualnie traktuje każdego pacjenta, stara się zrozumieć postępowanie klienta oraz wspólnie z nim ustala cel spotkań, a także metody, które pomogą rozwiązać wskazany problem. Ilość spotkań niezbędnych do wyzbycia się trudności może być różna: sesji może być kilkanaście, kilkadziesiąt, jednakże efekty współpracy mogą być widoczne znacznie wcześniej.

Projekt bez tytułu (17)

Psychoterapia będzie pomocna, jeśli doświadczasz:

 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu związków, przyjaźni,
 • trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich, rodzinnych, w relacji z dzieckiem,
 • poczucia pustki, samotności,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • problemów związanych z nieśmiałością,
 • intensywnych, przeszkadzających Ci w codziennym życiu emocji: złości,
 • lęku, smutku, żalu, wstydu, poczucia winy,
 • cierpienia, bólu związanego ze stratą, żałobą, rozstaniem,
 • problemów dotyczących życia zawodowego (m. in. podejmowanie decyzji, poszukiwanie swojego miejsca, relacji ze współpracownikami, wypalenie zawodowe, wyznaczanie i realizowanie celów),
 • wysokiego poziomu stresu,
 • braku motywacji i energii do pracy, nauki,
 • trudności związanych z okresem ciąży i połogu,
 • apatii, zmęczenia, znudzenia, poczucia bezsensu otaczającej Cię rzeczywistości,
 • problemów dotyczących ciała, związanych m. in. ze snem, odżywianiem, oddychaniem, które mogą mieć przyczyny psychologiczne,
 • gdy czujesz potrzebę rozwoju swojej osobowości w różnych obszarach,
 • chcesz lepiej poznać i rozumieć siebie, a w konsekwencji odczuwać na co dzień wyższy poziom szczęścia i zadowolenia z życia.

Jak wygląda psychoterapia?

Najczęściej psychoterapia rozpoczyna się jednym bądź kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami. Zebrane informacje z wywiadu z pacjentem pozwalają określić kontrakt terapeutyczny zawierający obszary, nad którymi pacjent chce pracować, częstotliwość spotkań, długość ich trwania oraz koszty. Kontakt między klientem a psychoterapeutą jest ograniczony tylko do sesji terapeutycznych. Psychoterapeutę obowiązuje zasada poufności.

W naszej Pracowni świadczymy pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych w oparciu o psychoterapię poznawczo-behawioralną oraz terapię EMDR. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji. Pracujemy zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Zapisy:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie: 518 847 434

Dostępne terminy znajdziesz tutaj:

Aktualności

Przeczytaj również:

Psychoterapia i pomoc psychologiczna