Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 8-13 lat

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 8-13 lat

Podczas zajęć będziemy pracować nad trudnymi zachowaniami i związanymi z nimi emocjami, aby umieć sobie poradzić w wielu sytuacjach.

Główne cele grupy wsparcia to:
1. Modyfikowanie zachowań przejawiających się agresją lub innymi trudnymi zachowaniami
2. Nauka innych alternatywnych zachowań wobec agresji
3. Nauka kontroli gniewu
4. Uczenie norm moralnych i wartości społecznie aprobowanych

Forma, którą proponujemy to modelowanie, odgrywanie ról i udzielanie informacji zwrotnej tak, aby wyuczone umiejętności przenieść do codziennego życia. Część zajęć poświęcona będzie pracy ze złością, aby uczestnicy umieli poradzić sobie z samokontrolą tej emocji. Ważną częścią naszych zajęć będą działania dotyczących dojrzałego wnioskowania moralnego, których celem jest podwyższanie poziomu uczciwości i sprawiedliwości oraz liczenia się z potrzebami innych.

Program adresowany jest do dzieci w wieku 8-13 lat. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w soboty w g. 11.00-12.30. Zajęcia rozpoczną się 5 października 2019.

Cena 1 zajęć: 40 zł

Główne tematy naszych zajęć to:
– rola emocji w życiu
– złość- jak sobie z nią poradzić
– proszenie o pomoc
– mówienie komplementów
– przepraszanie
– wyrażanie swoich uczuć
– rozumienie uczuć innych osób
– radzenie sobie ze stresem
– radzenie sobie z oskarżeniem

Zapraszamy do zapisów:
biuro@pracowniakreska.com
tel. 518 847 434