Projekt bez tytułu (61)

Robert Ogurkis

 

Jestem psychoterapeutą w trakcie kształcenia. Ukończyłem dwuletnią szkołę psychoterapii gestalt w WSPG w Poznaniu, obecnie studiuję psychologię dzieci i młodzieży – studia II stopnia w WSB w Poznaniu. Posiadam dyplom psychologa (4-letnie studia licencjackie – VDU w Kaunas oraz UAM w Poznaniu) oraz kryminologa (2-letnie studia magisterskie na UW w Warszawie). Ukończyłem również roczne studia podyplomowe na kierunku: negocjacje i mediacje (SWPS w Warszawie).

Ukończone kursy i szkolenia:
● Analiza skryptów międzypokoleniowych – warsztat grupowy, Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina-Para-Jednostka, 2021
● Profesjonalny mediator gospodarczy – roczne studia podyplomowe, UAM, 2019
● Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? – warsztat Instytutu Teatralnego, 2019
● Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT – cykl warsztatów Koła Naukowego Tu i Teraz na Uniwersytecie SWPS, 2018
● “Słowa oknami a nie murami” – komunikacja bez przemocy, warsztat Centrum Fitzgerald, 2016

Konferencje:
● KOD Dostępu. Rozmowy o kulturze, która nie wyklucza – prelegent, członek panelu, projekt 5 zmysłów, Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, 2019
● Opieka, terapia, edukacja – konferencja Stowarzyszenia Na Tak, 2019
● (Nie)dyrektywnie – konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, Stowarzyszenie Na Tak, 2017

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem jako:
● współtwórca i koordynator projektów dotyczących tożsamości oraz dialogu i współpracy w środowiskach wielokulturowych,
● współzałożyciel jeżyckiej inicjatywy “dzielnico” – inicjatywa została przekształcona w Fundację, której jestem wiceprezesem – Fundację dzielnico,
● mediator sądowy w sprawach karnych i cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu,
● członek Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach,
● facylitator procesów grupowych dla instytucji kultury,
● prowadzący warsztaty wydobywcze dla organizacji i grup nieformalnych,
● oraz przede wszystkim jako trener pracy osób z niepełnosprawnościami w placówce Stowarzyszenia Na Tak – Agencji Zatrudnienia Wspomaganego Bizon.
Uwielbiam towarzyszyć osobom w zmianie, wspierać osoby indywidualne i zespoły w rozwiązywaniu konfliktów oraz w rozwoju. Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz indywidualną psychoterapię dla dorosłych i młodzieży od 14 roku życia. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysu, obniżenia nastroju, trudności w relacjach, natrętnych myśli i objawów psychosomatycznych, chorującymi na depresję, z zaburzeniami osobowości, z zespołem lęku uogólnionego oraz chcącymi lepiej poznać swoje możliwości/potencjały i bariery/ograniczenia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanej superwizorki w nurcie Analizy Transakcyjnej.

Od niedawna jestem mężem oraz działkowcem.

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 150 zł