Justyna Konieczna

20150828_144808

Jestem pedagogiem, psychologiem (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań, specjalność kliniczna), psychoterapeutą (w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS), terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

Lista terapeutów EMDR

Ukończyłam trzystopniowy kurs terapii behawioralnej uprawniający mnie do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszę swoje kwalifikacje. Uczestniczyłam m. in. w:

  • Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego
  • Psychodietetyka dzieci i młodzieży
  • ACT terapia akceptacji i zaangażowania
  • Cierpienie a psychoterapia
  • O równości w prawach dziecka
  • Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza
  • Podstawy diagnozy i terapii autyzmu
  • Modne uzależnienia

Psychologia to mój świadomy wybór, to krok w kierunku poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu człowieka, jego relacjach i radzeniu sobie z otaczającą go rzeczywistością.

Dzieci i młodzież, która nie potrafi odnaleźć się w grupie rówieśników, ma problemy z nauką, z kontrolą emocji, koncentracją uwagi, wykazuje zaburzenia lękowe zapraszam do współpracy. Poprzez systematyczny trening wiele trudności jesteśmy w stanie przezwyciężyć.

Osobom dorosłym szukającym wsparcia i pomocy, pragnącym poprawić relacje z drugim człowiekiem lub nie radzącym sobie z emocjami mogę zaproponować współpracę, dzięki której ich jakość życia ulegnie poprawie.

tel. 739 012 414
biuro@pracowniakreska.com