Katarzyna Sobczak-Konieczna

Katarzyna Sobczak-Konieczna - psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracuje z osobami dorosłymi

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem
w trakcie szkolenia jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie 4-letnich
Studiów Podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) w
Warszawie. Swój warsztat wzbogacam poprzez udział w kursach, szkoleniach i
webinarach m. in. Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Simontonowskiej, Dialogu
Motywującego, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi syndromu wypalenia
zawodowego, dążącymi do rozwoju zawodowego i osobistego, osobami chorującymi
onkologicznie i ich rodzinami, osobami w żałobie, doświadczającymi bólu emocjonalnego i
trudności w relacjach interpersonalnych, w depresji i lęku.

Kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Polskiego
Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którego jestem członkiem. Swoją pracę
poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTTPB oraz doskonalę swój
warsztat pracy.

Ważna dla mnie jest empatia, zrozumienie potrzeb Pacjenta i uśmiech, bowiem tylko
człowiek w pełni zrozumiany jest zdolny do pracy nad zmianą w sposobie myślenia
i funkcjonowania. W kontakcie z Pacjentem ważna jest dla mnie psychoedukacja, która
zwiększa poczucie sprawstwa, dając motywację do pracy nad problemem i dążeniem do
samorozwoju.

Wykształcenie:
– absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
– ukończyła studia podyplomowe: Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Psychologii
Transportu
– kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)
– szkolenie Terapii Simontonowskiej

Specjalizuję się w leczeniu:
 syndromu wypalenia zawodowego
 zaburzeń nastroju
 zaburzeń lękowych
 stresu
 obniżonej samooceny
 żałoby
 pomoc w radzeniu sobie z chorobą zwłaszcza onkologiczną
 depresji
 trudności w relacjach.

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 180 zł.
Adres: ul. Chociszewskiego 33a/6, Poznań