Nicola Wrębiak

zdjęcie

Jestem psychologiem (Ukończyłam Psychologię o specjalności Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu) oraz Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych TUS SST.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim, w Centrum Medycznym HCP na oddziale detoksykacji i pododdziale psychiatrii oraz w Instytucie Psychologii i Edukacji Dziecka.

Na co dzień pracuję jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, udzielając wsparcia, pomocy psychologicznej oraz wspomagając rozwój emocjonalny i społeczny mieszkańców. Dodatkowo prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Projektu Strefa Młodzieży na Uniwersytecie SWPS; tematyka warsztatów to m. in. radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości i skuteczności, sztuka autoprezentacji, skuteczna komunikacja, efektywna nauka, profilaktyka uzależnień.

W swojej pracy opieram się na poznawczo-behawioralnym nurcie psychologii, w szczególności na Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Charakteryzuje mnie indywidualne podejście do każdej sytuacji, zdając sobie sprawę, że po drugiej stronie stoi człowiek, ze swoimi motywacjami i wartościami. Podczas spotkań skupiam się na rozumieniu człowieka – jego sytuacji, doświadczanych trudności, emocji. Celem mojej pracy jest przede wszystkim poprawa jakości życia osoby, z którą pracuję. Współpracę z klientem opieram na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Oferuję konsultacje, pomoc psychologiczną oraz wsparcie w radzeniu sobie z emocjami oraz trudnościami w relacjach. Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, wspierając podczas trudności w realizacji zadań rozwojowych, cierpienia z powodu niskiej samooceny i utraty sensu życia. Podczas spotkań skupiam się na rozumieniu pacjenta – jego sytuacji, problemów, emocji. Szczególnie bliska jest mi praca z nieśmiałością, lękiem, doświadczaniem silnego stresu, trudnościami w relacjach.

Jestem tutaj z pasji i zaangażowania zdrowiem psychicznym oraz fascynacją ludzkiej psychiki. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, zapraszam na spotkanie.

Ukończone szkolenia:

  • „Uprawnienia diagnostyczne: Skala Inteligencji Stanford- Binet 5”, 7 godzin, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych,
  • „Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia”,
  • „Praktyk Metody Kids’ Skills Dam radę! Oraz Jestem z Ciebie dumny”,
  • “Pomoc psychologiczna pacjentowi zgłaszającemu myśli samobójcze”,
  • “Dzień dobry Gestalt”,
  • „Techniki CBT w pracy terapeutycznej z młodzieżą”.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.