Anna Hausa-Jarmoszyńska

20210623_082929 (1)

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

  • Terapeuta EMDR (rekomendacja Polskiego Towarzystawa Terapii EMDR od 2020).
  • psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
  • (Dyplom Centrum Terapii Poznawczo-behawioralnej 2018)
  • specjalista psychoterapii uzależnień
  • (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 2016).
  • doradca zawodowy (licencja II stopnia)
  • Ukończony Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
    Inne doświadczenia zawodowe: Punkt konsultacyjny ds. uzależnień, Odział Dzienny Leczenia Nerwic, Oddział Dzienny Psychiatryczny rehabilitacyjny, Oddział Dzienny leczenia uzależnień, Poradnie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Lista terapeutów EMDR

biuro@pracowniakreska.com
tel.668 256 669
Znanylekarz.pl Anna Hausa Jarmoszynska