Anna Hausa-Jarmoszyńska

Anna Hausa-Jarmoszyńskapsychoterapeuta poznawczo-behawioralny i EMDR, pracuje z osobami dorosłymi

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

 

  • Terapeuta EMDR (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR od 2020)
  • Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Dyplom Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej 2018, Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego)
  • Specjalista psychoterapii uzależnień (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 2016)
  • Doradca zawodowy (licencja II stopnia)
  • Ukończony Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
  • Psycholog (UAM Poznań)
    Inne doświadczenia zawodowe: Punkt konsultacyjny ds. uzależnień, Oddział Dzienny Leczenia Nerwic, Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny, Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień, poradnie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Lista terapeutów EMDR

Aby zapisać się na konsultację indywidualną:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 200 zł.
Znanylekarz.pl Anna Hausa Jarmoszynska