Psycholog i psychoterapia dzieci

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, jak również poradnictwem rodzicielskim. Pierwsza wizyta u psychologa to konsultacja z rodzicami, która dotyczy informacji na temat rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym oraz sytuacji rodzinnej. Następne spotkanie skoncentrowane jest na uzyskaniu szeregu istotnych informacji od diagnozowanego. Po zebraniu danych, psycholog przedstawia propozycję planu diagnostycznego bądź terapeutycznego.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. Wskazane informacje dotyczące spotkań mogą się różnić w zależności od specyfiki zaburzeń występujących u dziecka. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną. Diagnoza zawsze stawiana jest na podstawie uzyskanych informacji z wywiadu z rodzicami oraz dzieckiem. Czasami dodatkowo przeprowadzane są testy psychologiczne, które mają na celu dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących trudności dziecka. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

W jakich obszarach prowadzimy diagnozę i terapię?

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony,
 • agorafobia, lęk separacyjny, napady paniki,
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne);
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia);
 • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość,);
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania;
 • problemy psychologiczne/emocjonalne;
 • problemy wychowawcze (Rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich);
 • uzależnienie od komputera/internetu;
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, etc.);
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego);
 • inne problemy okresu dojrzewania.

W jakim celu prowadzimy terapię?

Psycholog dziecięcy pełni szczególną rolę w leczeniu zaburzeń u dzieci i młodzieży. Celem terapii prowadzonej przez psychologa dziecięcego jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego poziomu funkcjonowania, pozbycie się lęków, nieśmiałości, zaburzeń zachowania oraz ułatwienie nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Rolą psychologa dziecięcego jest m.in. diagnoza rozwoju dziecka, wspieranie go w trudnych zadaniach rozwojowych oraz umacnianie rodziców w ich roli.

Kiedy zalecana jest terapia dzieci i młodzieży?

Terapia dzieci i młodzieży jest wskazana w sytuacji, gdy dziecko wykazuje symptomy mogące świadczyć o trudnościach emocjonalnych, objawiające się niedostosowanym zachowaniem, wpływającym na zaburzenie funkcjonowania dziecka, bądź rodziny. W naszej Pracowni świadczymy również psychoterapię rodzinną, której głównym celem jest diagnoza trudności rodzinnych oraz towarzyszącym im reakcjom poszczególnych członków rodziny. Celem jest wyjście z trudnej sytuacji, dzięki której będzie możliwe utrzymanie stałego stanu system rodzinnego.

Psychoterapeuci pracujący z dziećmi:

mgr Joanna Wiśniewska-Szopka

mgr Justyna Konieczna

mgr Paulina Jankowska

mgr Karolina Tkaczyk

mgr Barbara Pacyna

więcej inf.: http://www.pracowniakreska.com/zespol-2/

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 518 847 434

biuro@pracowniakreska.com