Zespół psychologów

Karolina Kasprzak-Tomys

Karolina-Kasprzak-Psycholog-Poznań

Jestem psychologiem (UAM Poznań, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej), terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

Pracuję z osobami dorosłymi.

Ukończyłam podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej) oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (WTTS). Jestem w trakcie Kursu Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (WTTS). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując i odbywając staże m. in. w:

 • Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego,
 • Społecznej Waldorfskiej Szkole Podstawowej,
 • Pracowni Twórczego Umysłu iGenius w Rokietnicy,
 • Szkole Logos Architektura Umysłu,
 • Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego Moc Poznania,
 • Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa,
 • Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu.

Odbyłam także staże w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz w placówkach związanych z psychoterapią uzależnień w Poznaniu (NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu „WILDA”, NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia).

Prowadziłam warsztaty psychologiczne:

 • podczas Festiwalu PROGRESSteron w Poznaniu,
 • dla Fundacji Pomocna Mama,
 • dla Biura Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • dla Grupy Pro Alegria (John Dewey School w Obornikach, Przedszkole Amica Kids we Wronkach).

Jestem mężatką, mam dwoje dzieci.

Moją pasją jest praca z człowiekiem jako niepowtarzalną, wyjątkową indywidualnością. To wspaniałe móc wspierać innych na ich drodze do rozwoju i towarzyszyć im w procesie zmieniania swojego życia na bardziej świadome, szczęśliwe i spełnione:)

Ukończone szkolenia i kursy:

   • Szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii poznawczo-behawioralnej, Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo-behawioralnej, Terapia poznawczo-behawioralna depresji i myśli samobójczych, Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach somatycznych i psychosomatycznych, Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego PTSD, Praca z niską samooceną, Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, Lęk społeczny i uogólniony, Dialog motywujący, Terapia poznawczo-behawioralna par, Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Zajęcia superwizyjne), CTPB, 675 godzin
   • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
   • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci” – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Warsztat „EMDR as body oriented psychotherapy” (prowadzenie: Udi Oren), Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym

Szkolenie „OCD, ataki paniki, fobie w podejściu EMDR” (prowadzenie: Derek Farell), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

  • Kurs Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (Pogłębianie systemowego sposobu myślenia – od konstruktywizmu po narracje, Upojona tęsknota – systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego, Z lotu ptaka – co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą, Sekrety rodzinne, Terapia rodzin), WTTS, 200 godzin (w trakcie)
  • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Ewolucja myśli i terapii systemowej, Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia systemowego, Teoria procesu terapeutycznego, Diagnoza psychoterapeutyczna, Interwencje terapeutyczne, Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej), WTTS, 140 godzin
  • Szkoła Trenerów (Wprowadzenie do metody efektywnego treningu, Projektowanie efektywnego szkolenia, Trening umiejętności trenerskich, Proces grupowy i role w grupie, Praca z oporem i sytuacje trudne, Inspirowanie do zmiany i rozwoju, Warsztaty autorskie), Grupa SET, 150 godzin
  • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego (Metodyka nauczania, Współczesne tendencje w pedagogice, Zaburzenia rozwoju i zachowania – diagnoza pedagogiczna, Budowanie współpracy z rodzicami), ODN Uni-Terra, 270 godzin
  • Szkolenia: Rozumienie i kontakt z pacjentem w podejściu psychodynamicznym, Pierwszy kontakt z pacjentem, Dynamika grupy, Komunikacja w terapii, Diagnoza, porada, interwencja, Laboratorium Psychoedukacji, 70 godzin
  • Grupa Otwarcia – Trening interpersonalny, Laboratorium Psychoedukacji, 5 dni
  • Wprowadzenie do psychoterapii, Laboratorium Psychoedukacji, 36 godzin
  • Program Rozwoju Osobistego (Jak kształtować pozytywną postawę życiową, Techniki pracy z oddechem, Inteligencja emocjonalna, Poczucie własnej wartości), Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania, 35 godzin
  • Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 12 godzin
  • Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie technik arteterapeutycznych”, Centrum Rekreacji i Terapii Ruchowej RECREO, 15 godzin
  • Warsztat „Arteterapia – pomost między ciałem a duszą”, Fundacja Vinea
  • Warsztat „Diagnoza w nurcie integracyjnym: elementy podejścia psychodynamicznego i systemowego”, AION, 30 godzin
  • Letnia Szkoła Arteterapii, Uniwersytet Medyczny, Poznań, 22 godziny
  • Trening interpersonalny, IP UAM, 30 godzin

Aby zapisać się na indywidualną sesję:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 120 zł.

https://www.znanylekarz.pl/karolina-kasprzak-tomys/psycholog-terapeuta-psychoterapeuta/poznan

 

Paulina Kroll

IMG_0850

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) i psychoterapeutą nurtu poznawczo – behawioralnego (obecnie w trakcie certyfikacji Centrum Towarzystwa Poznawczo – Behawioralnego w Warszawie), terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

Pracuję również w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych jako psycholog i terapeuta – dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Systematycznie rozwijam swój warsztat, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach zawodowych oraz w warsztatach rozwoju osobistego.

Psychologia to mój bardzo przemyślany wybór (pierwsze studia przeze mnie ukończone to Prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza). Wierzę w wewnętrzny potencjał tkwiący w każdym z nas, w naszą wewnętrzną siłę. Czasem jednak bardzo trudno ją samemu w sobie odnaleźć i łatwiej to zrobić razem z doświadczonym przewodnikiem.

Zapraszam do współpracy terapeutycznej wszystkie osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, lękiem czy poczuciem smutku; osoby doświadczające problemów w relacjach (rodzinnych, partnerskich, zawodowych) czy doświadczające innych problemów w codziennym funkcjonowaniu; osoby będące w sytuacjach kryzysowych, a także wszystkie te osoby, które chcą poprawić jakość swojego codziennego życia. Zapraszam również rodziców, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży.

tel. 883 773 992

biuro@pracowniakreska.com

Paula Mroczkowska

1600830012

Jestem psychologiem (ukończyłam Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutą i trenerem, specjalistą terapii uzależnień, terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

W pracy zawodowej udzielam indywidualnego wsparcia psychologicznego osobom dorosłym i parom. Podczas działań psychoterapeutycznych korzystam ze zdobyczy różnych szkół – m.in. terapii systemowej, poznawczo-behawioralnej, EMDR, nlp. Jako specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji) prowadzę także terapię osób uzależnionych – od substancji psychoaktywnych oraz od czynności.

Jako trener mam też okazję prowadzić szkolenia i warsztaty, głównie w obszarze umiejętności psychospołecznych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

 • European Society for Trauma and Dissociation ESTD

Nieustająco fascynuje mnie potencjał rozwojowy człowieka.

Uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, najważniejsze z nich to:

 • 4- letnie podyplomowe studia Terapii Poznawczo-Behawioralnej  Uniwersytetet SWPS Poznań (w trakcie realizacji)

 • Studium Terapii Uzależnień – Care Brok,

 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Warszawa

 • Seminarium EMDR Od narodzin do śmierci – wpływ przywiązania na więzi (prowadzenie: Anna Rita Verardo) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Warszawa

 • Warsztat EMDR i ciężka choroba psychiczna (prowadzenie: Anabel Gonzalez) – Forum psychoterapii psychoz, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS, Katowice

 • Seminarium EMDR Leczenie złożonych zaburzeń pourazowych (prowadzenie: Suzette Boon) – Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS oraz ESTD, Katowice

 • Szkolenie EMDR w terapii uzależnień (prowadzenie: Udi Oren) – Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym oraz ESTSS, Warszawa

 • Szkolenie OCD, ataki paniki, fobie w podejściu EMDR (prowadzenie: Derek Farell) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 • Szkolenie Trauma złożona w terapii EMDR (prowadzenie: Dolores Mosquera) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 • Szkolenie Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji (prowadzenie: Luca Ostacoli) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 • Warsztat Terapia EMDR w pracy z parami (prowadzenie: Anna Rita Verardo) – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Warszawa

 • udział w Europejskiej Konferencji Szkoleniowej EMDR 2019 – Kraków

 • Kurs I stopnia psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań

 • Kurs trenerski Trener NLP – Instytut Neurolingwistyki, Warszawa

 • Szkolenie Akademia Profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – Fundacja Dobrostanu Ogólnego, Wrocław

 • Szkolenie Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc. – Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ’Radzimowice’, Szklarska Poręba

 • udział w Konferencji Szkoleniowej Uzależnienie od komputera i Internetu, problemy diagnostyczne i terapeutyczne – Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa

 • Szkolenie Jak pracować z traumą w terapii osób uzależnionych – integracja perspektywy psychodynamicznej (ISTDP) oraz perspektywy neurobiologicznej – ZLU w Charcicach, WOTUW Poznań

 • Warsztaty Wprowadzenie do modelu „System Wewnętrzej Rodziny IFS” dra Richarda Schwartza – Fundacja Miejsce Ludzi, Poznań

 • Warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Poznań

 • Szkolenie Emocjonalne krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci – Rozpoznawanie, Diagnoza, Terapia – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań

 • Kurs Mistrz Programowania Neurolingwistycznego – Instytut Neurolingwistyki, Warszawa

 • cykl szkoleń Praktyk Terapii Neurolingwinistycznego Programowania – Instytut Ericksonowski w Berlinie

tel. 660 454 767

biuro@pracowniakreska.com

Marcin Nowak

marcin-fotka-2015

Jestem psychologiem (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, specj. psychologia kliniczna), pedagogiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specj. resocjalizacja), doradcą zawodowym (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie), terapeutą pedagogicznym (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu) i socjoterapeutą (Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej „Dictotum”). Udzielam indywidualnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz prowadzę terapię, szkolenia i warsztaty.
Ukończyłem Kurs Podstawowy Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (KCP) oraz Kurs socjoterapii i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin alkoholowych (OPP). Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w 4-letnim Studium Psychoterapii SPCh (o charakterze integratywnym, opartym na podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym). Swoją pracę poddaję superwizji. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Swoje doświadczenie zdobywałem m. in. w:
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu
– Poradni Rodzinnej
– Polskim Komitecie Pomocy Dzieciom w Poznaniu
– Fundacji Pomocy Rodzinie w Luboniu
– Fundacji Familijny Poznań
– Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa
– Publicznym Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu
– Liceum Ogólnokształcącym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
– Gimnazjum im. Polskich Noblistów nr 3 w Swarzędzu
– Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu
– świetlicach socjoterapeutycznych „Atlantyda”, „Tajemniczy ogród”, „Otwarte serce”
– IX Wydziale Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Poznaniu
– VII Wydziale Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Poznaniu

Prowadziłem liczne warsztaty dla rodziców oraz ich dzieci, grupy wsparcia oraz szkolenia dla nauczycieli.

Uczestniczyłem w licznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach w zakresie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej, m.in. w:
– I Wielkopolskim Forum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu pt. „Psyche Soma Polis – promocja wiedzy o zdrowiu psychicznym”
– Zwrotnik raka. Kampania społeczna promująca psychoonkologię. Tandemem po zdrowie. Psychoonkologia i psychodietetyka
– Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla specjalistów
– Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– Depresja i zaburzenia schizofreniczne
– Najnowsze osiągnięcia terapii zaburzeń w płciowości i relacjach u kobiet
– Wpływ alkoholu na rozwój dziecka – obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym – międzynarodowe sympozjum naukowe
– Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych
– Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholu
– Zachowania samobójcze i autoagresywne u młodzieży. Rozpoznawanie ryzyka i sposoby zapobiegania samobójstwu
– Komunikacja w szkole w kontekście Analizy Transakcyjnej. Gry psychologiczne uczniów, nauczycieli i rodziców
– Autyzm, zespół Aspergera – diagnoza i podstawy terapii
– Zachowanie zaburzone a dysfunkcjonalne – interwencja wychowawcza i profilaktyczna.”
– Zachowania samobójcze – szkoła bezradna?
– Osoba stosująca przemoc domową – aspekty prawno-psychologiczne
– Zachowania samobójcze młodzieży w Polsce w II dekadzie XXIw. – aspekty zdrowotne i społeczne

biuro@pracowniakreska.com

Anna Hausa-Jarmoszyńska

20190116_160626_2 (1)

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność kliniczna), psychoterapeutą, specjalistą psychoterapii uzależnień, terapeutą EMDR.

Ukończyłam również Podstawowy Kurs Terapii Systemowej (rodzin i małżeństw), Kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej).
Od 2005 roku realizuję się jako psycholog, doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego i poradnictwa zawodowego. Od 2012 roku prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową.
Moją pracę poddaję regularnej superwizji.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

tel. 668 256 669

biuro@pracowniakreska.com

https://www.znanylekarz.pl/anna-hausa-jarmoszynska/psycholog/poznan

 

Joanna Wiśniewska-Szopka

asia

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (obecnie w trakcie certyfikacji CTPB Warszawa), terapeutą EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR).

Jestem także nauczycielem etyki i doradcą zawodowym (Filozofia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, specjalność nauczycielska) pracuję także w placówce oświatowej w szkole podstawowej oraz dawniej gimnazjum.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą, także z rodzinami – indywidualnie i grupowo.

Kliniczne doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie pracując w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nieustannie fascynuje mnie człowiek oraz jego potencjał rozwojowy, dlatego w swojej pracy wspieram i uczę jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami rozwojowymi oraz jak pokonywać przeszkody. Głównym celem mojej pracy jest odzyskiwanie równowagi życiowej i zdrowia psychofizycznego.

Doświadczenie zawodowe, szkolenia, kursy, konferencje:

 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci” – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

4- letnie podyplomowe Szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej u osób dorosłych – CTPB Warszawa

Zagadnienia osiowe terapii Poznawczo-behawioralnej: Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii,

Przygotowanie do pracy z takimi zaburzeniami jak:

   • lęk paniczny z i bez agorafobii,

   • lęk społeczny i uogólniony

   • depresja i myśli samobójcze,

   • choroby somatyczne i psychosomatyczne,

   • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,

   • zespół stresu pourazowego PTSD,

   • zaburzenia odżywiania ,

   • problemy w związkach (terapia par),

   • niska samoocena

Także:

Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Dialog motywujący, , Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, Diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Prawa pacjenta i zagadnienia etyczne w psychoterapii, Regularne zajęcia i spotkania z Superwizorem CTPB

Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Inne szkolenia:

Konferencje:

   • „Przemoc w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu zgodnie z Niebieską Kartą”
   • „Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza”
   • VII Wojewódzka Konferencja z cyklu Problemy dzieci i młodzieży nt. „Pomóż mi zrozumieć siebie” Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży. („Dziecko – obraz świata i własnej osoby, psychologiczne i emocjonalne zniekształcenia rzeczywistości’; „Dziecko w świecie (stresu) dorosłych”; „Czy na pewno jestem chłopcem? Seksualność dziecka integralną częścią zdrowia psychicznego”
   • „Szkoła z Wyobraźnią” (Prof. Jerzy Vertulani „Korzyści z neurogenezy” – wskazówki dla wspierania rozwoju pamięci, racjonalny trening biologiczny; Prof. Maria Dudzikowa – jakiego człowieka chcemy, jakich młodych ludzi wypuszczamy w świat? )
   • „AKCJA Uczniowie u progu dorosłości. Opóźnione czy odroczone wkraczanie w dorosłość?” – problem dorosłych metrykalnie a nie rozwojowo

   • „Dziecko w świecie zagrożeń” ( Eryk Matuszkiewicz – lekarz toksykolog z Oddziału Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, „Dopalacze ciągle groźne – refleksje toksykologa”; Jolanta Graczyk – Ogdem – przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, „Gdy krzywdzone jest dziecko – rozpoznawanie objawów i zasady reagowania na niepokojące sygnały”; Dr Joanna Świątkiewicz – wykładowca na kierunku Edukacja Prorozwojowa w Collegium da Vinci, Czynniki chroniące młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych”; asp. sztab. Joanna Kęcińska – Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, „Wygnani do sieci – nowe cyberpatologie”.

Staże Kliniczne:

– 3 letni staż w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego

– Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu Oddział Psychiatryczny Dorosłych

– Hospicjum Palium Poznań

– Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

– Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu

– Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Poznań, ul. Małeckiego

– Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kościanie

– Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie

– Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART”

tel. 888 430 235

biuro@pracowniakreska.com

_IMG2938_2Barbara Pacyna

Jestem psychologiem. Ukończyłam kierunek psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy zawodowej towarzyszę dzieciom w ich rozwoju oraz wspieram rodziców w wychowaniu dzieci. Wspólnie poszukujemy dróg rozwoju, zasobów i mocnych stron dziecka oraz rozwiązań trudności które czasem się pojawiają w życiu każdego człowieka.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole,  prowadząc warsztaty dla dzieci i rodziców a także udzielając porad i konsultacji indywidualnych.
Nieustannie doskonalę swoje umiejętności oraz poszerzam wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.
Do najważniejszych zaliczam:
Studium psychoterapii  dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu,
kurs Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem organizowany przez Ośrodek Autus w Poznaniu,
kurs Racjonalna Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej,
Podstawowy kurs Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu,
Studium trenerskie w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”.
tel. 515233079
biuro@pracowniakreska.com

Janusz Piech

na stronę www

Nazywam się Janusz Piech. Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym. Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu (specjalność – psychologia kliniczna). Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku Psychologia transportu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w:

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lesznie

Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnień „Moje Życie” w Skórzewie

Swoje umiejętności rozwijam biorąc udział w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Staram się być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w leczeniu zaburzeń.

Do psychologii podchodzę z pełnym zaangażowaniem, pomaganie stało się moją pasją. W pracy z drugim człowiekiem ważne jest dla mnie zaufanie, poczucie bezpieczeństwa oraz szanowanie granic. Lata spędzone za granicą nauczyły mnie otwartości na różnice pomiędzy ludźmi różnych narodowości, co jest pomocne w pracy z osobami przebywającymi na emigracji.

To jak myślimy, czujemy, postrzegamy siebie, innych ludzi, przyszłość nie przestaje mnie zachwycać. I nie przestaje mnie cieszyć to, że mogę pomagać ludziom w zrozumieniu siebie, tego, co o sobie myślą i czują. Pracuję w języku polskim i rosyjskim, osobom czasowo lub stale mieszkającym poza granicami kraju oferuję pomoc on-line.

Oferowana przeze mnie pomoc dotyczy :

– zaburzeń snu, apetytu, nastroju

– zaburzeń osobowości

– stresu i wypalenia zawodowego

– terapii osób i par zastanawiających się nad przyszłością związku

– pomocy zarówno osobom onkologicznie i przewlekle chorym, jak i ich rodzinom

– radzenia sobie ze stratą i żałobą

– kryzysów samobójczych

– seksualności – zarówno homo- jak i heteroseksualności

– pracy z osobami doświadczającymi traumy w wyniku zdarzeń komunikacyjnych
Pracuję z osobami powyżej 15 roku życia i z parami. Lubię pracować z rodzicami dzieci i nastolatków przeżywającymi bunt, poszukującymi swojej tożsamości, również tej z zakresu szeroko rozumianej seksualności. Prowadzę również terapię grupową, warsztaty i szkolenia dedykowane dla firm i instytucji z zakresu motywacji, komunikacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów.

tel. 518 055 361

biuro@pracowniakreska.com

Karolina Tkaczyk

Tkaczyk Karolina (1)Jestem psychologiem o specjalności klinicznej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza). Obecnie pracuję w Pracowni Rozwoju Osobistego z dziećmi,
młodzieżą i osobami dorosłymi oraz prowadzę warsztaty psychologiczne,
zarówno indywidualne, jak i grupowe. Jestem uczestniczką szkolenia w
zakresie podstaw psychoterapii psychoanalitycznej prowadzonego przez
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, oraz stażystką w Poradni Psychoterapeutycznej Instytutu, gdzie uczęszczam
systematycznie na spotkania kliniczne zespołu. Moją pracę opieram o
myśl psychodynamiczną i psychoanalityczną.

Moje doświadczenie poszerzam o konferencje, warsztaty i kursy
uzupełniające wiedzę w zakresie szeroko rozumianej pomocy
psychologicznej. Pracę regularnie poddaję superwizji. Doświadczenie
zdobywam na świetlicy, gdzie pracuję zarówno z młodzieżą jak i z dziećmi, prowadząc warsztaty psychologiczne oraz pomagając w prawidłowym rozwoju. Zajmuję się również działalnością naukową związaną z psychologią – aktywnie uczestniczyłam w realizacji projektu badawczego: „Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania – badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Preludium 11, oraz jestem w trakcie stażu naukowego w Laboratorium Psychofizjologii w Instytucie Psychologii.

Prowadzenie psychoterapii jest dla mnie możliwością dawania realnego wsparcia i pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych i w kryzysie. Widzę sens w szukaniu i zrozumieniu przyczyn stałych, powtarzających się problemów, dzięki czemu można uzyskać zmianę oraz lepiej poznać siebie samego. Szczególnie ważne jest dla mnie stworzenie dla Państwa atmosfery akceptacji i bezpiecznej relacji, by móc otwarcie, bezpiecznie porozmawiać o niejednokrotnie bolesnych i trudnych tematach.

tel. 665 600 417
biuro@pracowniakreska.com

 

Paulina Jankowska

Bez tytułuJestem psychologiem (UAM Poznań, specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne). Obecnie kształcę się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rozszerzając swoją wiedzę podczas Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Pracuję w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię oraz warsztaty grupowe i indywidualne. Swoją pracę poddaję superwizji.
Doświadczenia zawodowe zdobyłam podczas pracy oraz staży w:
– Pracowni IN SPE
– Szkole Podstawowej „Zakątek”
– Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak”
– Szkole Podstawowej nr 74
– Aktywnym Małym Uniwersytecie Latającym
– Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa
– Fundacji Słoneczny Fyrtel
– Fundacji Flandria
– Fundacji ARS

Ukończone szkolenia i kursy:

 • ETAP WSTĘPNY Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (130h),
 • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego, IP UAM,
 • Laboratorium Kompetencji Zawodowych, UAM (160h) w tym: Warsztat interpersonalny (30h), Warsztat koncentracji i dekoncentracji na sobie (25h), Trening umiejętności społecznych (25h), Warsztat pomocy osobom starszym (16h), Warsztat pomocy okołoporodowej (17h), Warsztat pomocy osobom z chorobą nowotworową (17h),
 • „Trening prowadzenia rozmów pomocowych”, Instytut Pomocy Profesjonalnej (25h),
 • Kurs przygotowujący do uczestnictwa w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra”, mającego na celu wsparcie dzieci doświadczających trudności w domu i najbliższym otoczeniu (30h),
 • Warsztat szkoleniowy „Psychologiczne aspekty odżywiania w anoreksji
  i bulimii” Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania,
 • Praktyka wystąpień publicznych, Uniwersytet Otwarty UAM (20h),
 • Trening interpersonalny, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (40h),
 • Trening interpersonalny, IP UAM (30h).

Tel. 603 776 518
biuro@pracowniakreska.com