Zespół psychologów

Tworzymy zespół psychoterapeutów, psychologów, pedagogów. Wszyscy uczestniczymy w specjalistycznych szkoleniach, stale poszerzamy swoją wiedzę i umiejętności, aby móc lepiej pracować z naszymi klientami. Superwizujemy naszą pracę u certyfikowanych superwizorów, a także podczas superwizji koleżeńskich w naszym zespole, dzięki czemu dbamy o wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Nasza Pracownia mieści się na terenie miasta Poznań, zapewniamy również możliwość dojazdu do Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu. Terapia poznawczo-behawioralna oraz terapia EMDR, które stosujemy w naszej Pracowni, to współcześnie jedne z najskuteczniejszych metod terapeutycznych.

Karolina Kasprzak-Tomys

Karolina-Kasprzak-Psycholog-Poznań

Jestem psychologiem (UAM Poznań, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej), terapeutą EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR).

Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (WTTS), jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej) oraz w Kursie Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (WTTS). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując i odbywając staże m. in. w:

 • Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego,
 • Społecznej Waldorfskiej Szkole Podstawowej,
 • Pracowni Twórczego Umysłu iGenius w Rokietnicy,
 • Szkole Logos Architektura Umysłu,
 • Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego Moc Poznania,
 • Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa,
 • Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu.

Odbyłam także staże w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz w placówkach związanych z psychoterapią uzależnień w Poznaniu (NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu „WILDA”, NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia).

Prowadziłam warsztaty psychologiczne:

 • podczas Festiwalu PROGRESSteron w Poznaniu,
 • dla Fundacji Pomocna Mama,
 • dla Biura Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • dla Grupy Pro Alegria (John Dewey School w Obornikach, Przedszkole Amica Kids we Wronkach).

Jestem mężatką, mam dwoje dzieci.

Moją pasją jest praca z człowiekiem jako niepowtarzalną, wyjątkową indywidualnością. To wspaniałe móc wspierać innych na ich drodze do rozwoju i towarzyszyć im w procesie zmieniania swojego życia na bardziej świadome, szczęśliwe i spełnione:)

Ukończone szkolenia i kursy:

  • Szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii poznawczo-behawioralnej, Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo-behawioralnej, Terapia poznawczo-behawioralna depresji i myśli samobójczych, Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach somatycznych i psychosomatycznych, Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego PTSD, Praca z niską samooceną, Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, Lęk społeczny i uogólniony, Dialog motywujący, Terapia poznawczo-behawioralna par, Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Zajęcia superwizyjne), CTPB, 480 godzin

  • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
  • Kurs Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (Pogłębianie systemowego sposobu myślenia – od konstruktywizmu po narracje, Upojona tęsknota – systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego, Z lotu ptaka – co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą, Sekrety rodzinne, Terapia rodzin), WTTS, 200 godzin (w trakcie)
  • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Ewolucja myśli i terapii systemowej, Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia systemowego, Teoria procesu terapeutycznego, Diagnoza psychoterapeutyczna, Interwencje terapeutyczne, Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej), WTTS, 140 godzin

  • Szkoła Trenerów (Wprowadzenie do metody efektywnego treningu, Projektowanie efektywnego szkolenia, Trening umiejętności trenerskich, Proces grupowy i role w grupie, Praca z oporem i sytuacje trudne, Inspirowanie do zmiany i rozwoju, Warsztaty autorskie), Grupa SET, 150 godzin

  • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego (Metodyka nauczania, Współczesne tendencje w pedagogice, Zaburzenia rozwoju i zachowania – diagnoza pedagogiczna, Budowanie współpracy z rodzicami), ODN Uni-Terra, 270 godzin

  • Szkolenia: Rozumienie i kontakt z pacjentem w podejściu psychodynamicznym, Pierwszy kontakt z pacjentem, Dynamika grupy, Komunikacja w terapii, Diagnoza, porada, interwencja, Laboratorium Psychoedukacji, 70 godzin

  • Grupa Otwarcia – Trening interpersonalny, Laboratorium Psychoedukacji, 5 dni
  • Wprowadzenie do psychoterapii, Laboratorium Psychoedukacji, 36 godzin
  • Program Rozwoju Osobistego (Jak kształtować pozytywną postawę życiową, Techniki pracy z oddechem, Inteligencja emocjonalna, Poczucie własnej wartości), Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania, 35 godzin

  • Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 12 godzin
  • Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie technik arteterapeutycznych”, Centrum Rekreacji i Terapii Ruchowej RECREO, 15 godzin
  • Warsztat „Arteterapia – pomost między ciałem a duszą”, Fundacja Vinea
  • Warsztat „Diagnoza w nurcie integracyjnym: elementy podejścia psychodynamicznego i systemowego”, AION, 30 godzin
  • Letnia Szkoła Arteterapii, Uniwersytet Medyczny, Poznań, 22 godziny
  • Trening interpersonalny, IP UAM, 30 godzin

Aby zapisać się na indywidualną sesję:

Prześlij na adres karolina@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie: 608 489 442
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 100 zł.

https://www.znanylekarz.pl/karolina-kasprzak-tomys/psycholog-terapeuta-psychoterapeuta/poznan

 

Paulina Kroll

IMG_0850

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) i psychoterapeutą nurtu poznawczo – behawioralnego (obecnie w trakcie certyfikacji Centrum Towarzystwa Poznawczo – Behawioralnego w Warszawie), terapeutą EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR). Pracuję również w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych jako psycholog i terapeuta – dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Systematycznie rozwijam swój warsztat, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach zawodowych oraz w warsztatach rozwoju osobistego.

Psychologia to mój bardzo przemyślany wybór (pierwsze studia przeze mnie ukończone to Prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza). Wierzę w wewnętrzny potencjał tkwiący w każdym z nas, w naszą wewnętrzną siłę. Czasem jednak bardzo trudno ją samemu w sobie odnaleźć i łatwiej to zrobić razem z doświadczonym przewodnikiem.

Zapraszam do współpracy terapeutycznej wszystkie osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, lękiem czy poczuciem smutku; osoby doświadczające problemów w relacjach (rodzinnych, partnerskich, zawodowych) czy doświadczające innych problemów w codziennym funkcjonowaniu; osoby będące w sytuacjach kryzysowych, a także wszystkie te osoby, które chcą poprawić jakość swojego codziennego życia. Zapraszam również rodziców, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży.

tel. 883 773 992
paulina-kroll@wp.pl

 

Paula Mroczkowska

1600830012

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutą i trenerem, terapeutą EMDR. W pracy zawodowej udzielam indywidualnego wsparcia psychologicznego młodzieży, osobom dorosłym i parom. Podczas działań psychoterapeutycznych korzystam ze zdobyczy różnych szkół – m.in. terapii systemowej, poznawczo-behawioralnej, nlp. Jako specjalista terapii uzależnień (w procesie certyfikacji) prowadzę także terapię osób uzależnionych – od substancji psychoaktywnych oraz od czynności.

Jako trener mam też okazję prowadzić szkolenia i warsztaty, głównie w obszarze umiejętności psychospołecznych.

Nieustająco fascynuje mnie potencjał rozwojowy człowieka.

Uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, najważniejsze z nich to:

 • Studium Terapii Uzależnień – Care Brok; w trakcie realizacji
 • szkolenie Akademia Profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – Fundacja Dobrostanu Ogólnego, Wrocław
 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • kurs I stopnia psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań
 • kurs trenerski Trener NLP – Instytut Neurolingwistyki, Warszawa
 • warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Poznań
 • szkolenie Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc. – Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ’Radzimowice’, Szklarska Poręba
 • udział w Konferencji Szkoleniowej Uzależnienie od komputera i Internetu, problemy diagnostyczne i terapeutyczne – Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa
 • kurs Mistrz Programowania Neurolingwistycznego, Instytut Neurolingwistyki, Warszawa
 • szkolenie Emocjonalne Krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci – Rozpoznawanie, Diagnoza, Terapia – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań
 • cyklu szkoleń Praktyk Terapii Neurolingwinistycznego Programowania – Instytut Ericksonowski w Berlinie

tel. 660 454 767
paula.mroczkowska@gmail.com

 

Marcin Nowak

marcin-fotka-2015

Jestem psychologiem (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, specj. psychologia kliniczna), pedagogiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specj. resocjalizacja), doradcą zawodowym (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie), terapeutą pedagogicznym (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu) i socjoterapeutą (Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej „Dictotum”). Udzielam indywidualnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz prowadzę terapię, szkolenia i warsztaty.
Ukończyłem Kurs Podstawowy Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (KCP) oraz Kurs socjoterapii i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin alkoholowych (OPP). Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w 4-letnim Studium Psychoterapii SPCh (o charakterze integratywnym, opartym na podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym). Swoją pracę poddaję superwizji. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Swoje doświadczenie zdobywałem m. in. w:
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu
– Poradni Rodzinnej
– Polskim Komitecie Pomocy Dzieciom w Poznaniu
– Fundacji Pomocy Rodzinie w Luboniu
– Fundacji Familijny Poznań
– Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa
– Publicznym Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu
– Liceum Ogólnokształcącym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
– Gimnazjum im. Polskich Noblistów nr 3 w Swarzędzu
– Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu
– świetlicach socjoterapeutycznych „Atlantyda”, „Tajemniczy ogród”, „Otwarte serce”
– IX Wydziale Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Poznaniu
– VII Wydziale Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Poznaniu

Prowadziłem liczne warsztaty dla rodziców oraz ich dzieci, grupy wsparcia oraz szkolenia dla nauczycieli.

Uczestniczyłem w licznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach w zakresie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej, m.in. w:
– I Wielkopolskim Forum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu pt. „Psyche Soma Polis – promocja wiedzy o zdrowiu psychicznym”
– Zwrotnik raka. Kampania społeczna promująca psychoonkologię. Tandemem po zdrowie. Psychoonkologia i psychodietetyka
– Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla specjalistów
– Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– Depresja i zaburzenia schizofreniczne
– Najnowsze osiągnięcia terapii zaburzeń w płciowości i relacjach u kobiet
– Wpływ alkoholu na rozwój dziecka – obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym – międzynarodowe sympozjum naukowe
– Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych
– Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholu
– Zachowania samobójcze i autoagresywne u młodzieży. Rozpoznawanie ryzyka i sposoby zapobiegania samobójstwu
– Komunikacja w szkole w kontekście Analizy Transakcyjnej. Gry psychologiczne uczniów, nauczycieli i rodziców
– Autyzm, zespół Aspergera – diagnoza i podstawy terapii
– Zachowanie zaburzone a dysfunkcjonalne – interwencja wychowawcza i profilaktyczna.”
– Zachowania samobójcze – szkoła bezradna?
– Osoba stosująca przemoc domową – aspekty prawno-psychologiczne
– Zachowania samobójcze młodzieży w Polsce w II dekadzie XXIw. – aspekty zdrowotne i społeczne

tel. 605 939 630

 

Magdalena Pietrzak

Licencjat pedagogiki specjalnej (UAM Poznań) i technik terapii zajęciowej (Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu). W trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna (UAM Poznań). Na co dzień pedagog w poznańskim Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk”.

Doświadczenie zawodowe:
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, rehabilitacja ruchowa chłopców z MPD, Przedszkole Specjalne nr 164 w Poznaniu, szkoły dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, głębszym i głębokim), Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu, DPSy, ŚDS „Kamyk”. Zainteresowania: arteterapia, teatr, film, muzyka, śpiew, górskie wspinaczki.

Ukończyła kursy z zakresu:

 • „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne” – I poziom,
 • „Praktyczne zastosowanie metod i technik teatroterapii”,
 • „Wikliniarstwo – historia, rodzaje wikliny i jej zastosowanie w terapii zajęciowej”,
 • „Aktywnie na wózku”,
 • „Teatr, taniec i ruch w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
 • „Trudna i pożyteczna umiejętność zabawy z dzieckiem niepełnosprawnym”,
 • „Taniec w kręgu”,
 • „Wychowawca w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży”,
 • „Jak wykorzystać mandalę w nauczaniu początkowym i przedszkolnym?”,
 • „Arteterapia – pomost między duszą a ciałem”.

Łukasz Raczkowski

img1

Pedagog resocjalizacyjny oraz socjoterapeutyczny, psychoterapeuta (w trakcie 4-letniego szkolenia prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne).
Doświadczenie zdobywałem w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej „Maluch”, w Poradni Uzależnień i Współuzależnień, w Domu Dziecka nr 3, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Pracowałem dla Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Prowadziłem również konsultacje psychologiczne dla Fundacji Pomocna Mama. Obecnie prowadzę szkolenia oraz warsztaty psychologiczne i jestem terapeutą.

Ukończone szkolenia:

 • „Narkotyki – Nowa Rzeczywistość”,
 • „Diagnoza i terapia osób uzależnionych od seksu”,
 • „Motywujące podejście w leczeniu uzależnień”,
 • „Praca kliniczna jako sztuka zadawania pytań”,
 • „Diagnoza – czym jest w praktyce i czy zawsze pomaga w pomaganiu”,
 • „W konflikcie siła, czyli twórczo o nieporozumieniach międzykulturowych”,
 • „Psychodynamiczne rozumienie i leczenie uzależnień”,
 • Seminarium naukowo-szkoleniowe „Interwencje oparte na mentalizacji”,
 • „Samouszkodzenia i próby samobójcze. Pomoc adolescentom i młodym dorosłym”,
 • „Wstęp do psychoterapii psychodynamicznej”,
 • „Praca z adolescentem – ujęcie psychodynamiczne”,
 • „Praca z grupą, dziećmi i młodzieżą w ujęciu psychodynamicznym”,
 • „Zwrotnik Raka. Tandemem po zdrowie. Psychoonkologia i Psychodietetyka” – Konferencja,
 • „Największe wyzwania w terapii par”,
 • „Podejście integracyjne w psychoterapii, czyli jak twórczo korzystać z dorobku współczesnych szkół psychoterapii”,
 • „Zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi, w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania patologicznego”.

tel. 669 007 422

 

Anna Hausa-Jarmoszyńska

dsc01372a

 

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność kliniczna), psychoterapeutą, specjalistą psychoterapii uzależnień.
Ukończyłam również Podstawowy Kurs Terapii Systemowej (rodzin i małżeństw), Kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, jestem w trakcie czteroletniego szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej.
Od 2005 roku realizuję się jako psycholog, doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego i poradnictwa zawodowego. Od 2012 roku prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową.
Moją pracę poddaję regularnej superwizji.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

tel. 668 256 669

annahausa@gmail.com

https://www.znanylekarz.pl/anna-hausa-jarmoszynska/psycholog/poznan

 

Joanna Wiśniewska-Szopka

asia

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (obecnie w trakcie certyfikacji CTPB Warszawa), terapeutą EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR).

Jestem także nauczycielem etyki i doradcą zawodowym (Filozofia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, specjalność nauczycielska) pracuję także w placówce oświatowej w szkole podstawowej oraz dawniej gimnazjum.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą, także z rodzinami – indywidualnie i grupowo.

Kliniczne doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie pracując w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nieustannie fascynuje mnie człowiek oraz jego potencjał rozwojowy, dlatego w swojej pracy wspieram i uczę jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami rozwojowymi oraz jak pokonywać przeszkody. Głównym celem mojej pracy jest odzyskiwanie równowagi życiowej i zdrowia psychofizycznego.

Doświadczenie zawodowe, szkolenia, kursy, konferencje:

4- letnie podyplomowe Szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej u osób dorosłych – CTPB Warszawa

Zagadnienia osiowe terapii Poznawczo-behawioralnej: Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii,

Przygotowanie do pracy z takimi zaburzeniami jak:

 • lęk paniczny z i bez agorafobii,

 • lęk społeczny i uogólniony

 • depresja i myśli samobójcze,

 • choroby somatyczne i psychosomatyczne,

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,

 • zespół stresu pourazowego PTSD,

 • zaburzenia odżywiania ,

 • problemy w związkach (terapia par),

 • niska samoocena

Także:

Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Dialog motywujący, , Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, Diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Prawa pacjenta i zagadnienia etyczne w psychoterapii, Regularne zajęcia i spotkania z Superwizorem CTPB

Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Inne szkolenia:

Konferencje:

 • Przemoc w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu zgodnie z Niebieską Kartą”
 • Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza”
 • VII Wojewódzka Konferencja z cyklu Problemy dzieci i młodzieży nt. „Pomóż mi zrozumieć siebie” Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży. („Dziecko – obraz świata i własnej osoby, psychologiczne i emocjonalne zniekształcenia rzeczywistości’; „Dziecko w świecie (stresu) dorosłych”; „Czy na pewno jestem chłopcem? Seksualność dziecka integralną częścią zdrowia psychicznego”
 • Szkoła z Wyobraźnią(Prof. Jerzy Vertulani „Korzyści z neurogenezy” – wskazówki dla wspierania rozwoju pamięci, racjonalny trening biologiczny; Prof. Maria Dudzikowa – jakiego człowieka chcemy, jakich młodych ludzi wypuszczamy w świat? )
 • AKCJA Uczniowie u progu dorosłości. Opóźnione czy odroczone wkraczanie w dorosłość?” – problem dorosłych metrykalnie a nie rozwojowo

 • Dziecko w świecie zagrożeń” ( Eryk Matuszkiewicz – lekarz toksykolog z Oddziału Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, „Dopalacze ciągle groźne – refleksje toksykologa”; Jolanta Graczyk – Ogdem – przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, „Gdy krzywdzone jest dziecko – rozpoznawanie objawów i zasady reagowania na niepokojące sygnały”; Dr Joanna Świątkiewicz – wykładowca na kierunku Edukacja Prorozwojowa w Collegium da Vinci, Czynniki chroniące młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych”; asp. sztab. Joanna Kęcińska – Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, „Wygnani do sieci – nowe cyberpatologie”.

Staże Kliniczne:

– 3 letni staż w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego

– Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu Oddział Psychiatryczny Dorosłych

– Hospicjum Palium Poznań

– Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

– Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu

– Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Poznań, ul. Małeckiego

– Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kościanie

– Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie

– Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART”

tel. 888 430 235
wisniewska.asia@gmail.com

Wojciech Gorczyński

woj

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz kognitywistą. Zajmuje się indywidualną psychoterapią młodzieży oraz dorosłych, w Poznaniu. W codziennej pracy z: problemami o charakterze lękowym, stresem, czy też zaburzeniami nastroju, stosuję metody poznawczo-behawioralne. Podczas terapii kieruję się zasadą, że największym specjalistą w zakresie własnych myśli i uczuć jest przychodzący do mnie pacjent. Korzystając z mojego doświadczenia i wiedzy, wspólnie staramy się podjąć pracę nad danym problemem.

Czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, uznawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, realizuję w Centrum CBT w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej i diagnostycznej uzyskałem odbywając staże i pracując na stanowisku psychologa między innymi w: Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka”.

Moją pracę psychologiczną opieram o nurt poznawczo-behawioralny, stale kształcąc się w wymienionym kierunku. Wśród odbytych kursów i szkoleń wymienić mogę dotyczące następującej tematyki:
– techniki behawioralne, doświadczeniowe, poznawcze oraz relaskacyjne,
– zespół stresu pourazowego,
– zaburzenia lękowe i depresyjne dzieci i młodzieży,
– zaburzenia eksternalizacyjne,
– zaburzenia afektywne dorosłych,
– zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
– zaburzenia lękowe.

tel. 695 025 765

wgorcz@gmail.com

https://www.znanylekarz.pl/wojciech-gorczynski/psycholog-psychoterapeuta/oborniki