Zespół psychologów

Tworzymy zespół psychoterapeutów, psychologów, pedagogów. Wszyscy uczestniczymy w specjalistycznych szkoleniach, stale poszerzamy swoją wiedzę i umiejętności, aby móc lepiej pracować z naszymi klientami. Superwizujemy naszą pracę u certyfikowanych superwizorów, a także podczas superwizji koleżeńskich w naszym zespole, dzięki czemu dbamy o wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Nasza Pracownia mieści się na terenie miasta Poznań, zapewniamy również możliwość dojazdu do Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu. Terapia poznawczo-behawioralna oraz terapia EMDR, które stosujemy w naszej Pracowni, to współcześnie jedne z najskuteczniejszych metod terapeutycznych.

Karolina Kasprzak-Tomys

Karolina-Kasprzak-Psycholog-Poznań

Jestem psychologiem (UAM Poznań, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej), terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

Terapeuci

Pracuję z osobami dorosłymi.

Ukończyłam podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej) oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (WTTS). Jestem w trakcie Kursu Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (WTTS). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując i odbywając staże m. in. w:

 • Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego,
 • Społecznej Waldorfskiej Szkole Podstawowej,
 • Pracowni Twórczego Umysłu iGenius w Rokietnicy,
 • Szkole Logos Architektura Umysłu,
 • Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego Moc Poznania,
 • Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa,
 • Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu.

Odbyłam także staże w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz w placówkach związanych z psychoterapią uzależnień w Poznaniu (NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu „WILDA”, NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia).

Prowadziłam warsztaty psychologiczne:

 • podczas Festiwalu PROGRESSteron w Poznaniu,
 • dla Fundacji Pomocna Mama,
 • dla Biura Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • dla Grupy Pro Alegria (John Dewey School w Obornikach, Przedszkole Amica Kids we Wronkach).

Jestem mężatką, mam dwoje dzieci.

Moją pasją jest praca z człowiekiem jako niepowtarzalną, wyjątkową indywidualnością. To wspaniałe móc wspierać innych na ich drodze do rozwoju i towarzyszyć im w procesie zmieniania swojego życia na bardziej świadome, szczęśliwe i spełnione:)

Ukończone szkolenia i kursy:

   • Szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii poznawczo-behawioralnej, Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo-behawioralnej, Terapia poznawczo-behawioralna depresji i myśli samobójczych, Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach somatycznych i psychosomatycznych, Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego PTSD, Praca z niską samooceną, Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, Lęk społeczny i uogólniony, Dialog motywujący, Terapia poznawczo-behawioralna par, Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Zajęcia superwizyjne), CTPB, 675 godzin

   • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
   • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci” – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Warsztat „EMDR as body oriented psychotherapy” (prowadzenie: Udi Oren), Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym

Szkolenie „OCD, ataki paniki, fobie w podejściu EMDR” (prowadzenie: Derek Farell), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

  • Kurs Terapii Systemowej dla Zaawansowanych (Pogłębianie systemowego sposobu myślenia – od konstruktywizmu po narracje, Upojona tęsknota – systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego, Z lotu ptaka – co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą, Sekrety rodzinne, Terapia rodzin), WTTS, 200 godzin (w trakcie)
  • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Ewolucja myśli i terapii systemowej, Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia systemowego, Teoria procesu terapeutycznego, Diagnoza psychoterapeutyczna, Interwencje terapeutyczne, Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej), WTTS, 140 godzin

  • Szkoła Trenerów (Wprowadzenie do metody efektywnego treningu, Projektowanie efektywnego szkolenia, Trening umiejętności trenerskich, Proces grupowy i role w grupie, Praca z oporem i sytuacje trudne, Inspirowanie do zmiany i rozwoju, Warsztaty autorskie), Grupa SET, 150 godzin

  • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego (Metodyka nauczania, Współczesne tendencje w pedagogice, Zaburzenia rozwoju i zachowania – diagnoza pedagogiczna, Budowanie współpracy z rodzicami), ODN Uni-Terra, 270 godzin

  • Szkolenia: Rozumienie i kontakt z pacjentem w podejściu psychodynamicznym, Pierwszy kontakt z pacjentem, Dynamika grupy, Komunikacja w terapii, Diagnoza, porada, interwencja, Laboratorium Psychoedukacji, 70 godzin

  • Grupa Otwarcia – Trening interpersonalny, Laboratorium Psychoedukacji, 5 dni
  • Wprowadzenie do psychoterapii, Laboratorium Psychoedukacji, 36 godzin
  • Program Rozwoju Osobistego (Jak kształtować pozytywną postawę życiową, Techniki pracy z oddechem, Inteligencja emocjonalna, Poczucie własnej wartości), Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania, 35 godzin

  • Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 12 godzin
  • Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie technik arteterapeutycznych”, Centrum Rekreacji i Terapii Ruchowej RECREO, 15 godzin
  • Warsztat „Arteterapia – pomost między ciałem a duszą”, Fundacja Vinea
  • Warsztat „Diagnoza w nurcie integracyjnym: elementy podejścia psychodynamicznego i systemowego”, AION, 30 godzin
  • Letnia Szkoła Arteterapii, Uniwersytet Medyczny, Poznań, 22 godziny
  • Trening interpersonalny, IP UAM, 30 godzin

Aby zapisać się na indywidualną sesję:

Prześlij na adres biuro@pracowniakreska.com swoje imię, nazwisko, nr tel. oraz podaj dni i godziny, w których jesteś dyspozycyjna/y. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zapisu wraz z propozycją terminu spotkania. Możesz zapisać się również telefonicznie poprzez nasz sekretariat: 518 847 434
Jedna sesja trwa 50 minut i kosztuje 120 zł.

https://www.znanylekarz.pl/karolina-kasprzak-tomys/psycholog-terapeuta-psychoterapeuta/poznan

 

Paulina Kroll

IMG_0850

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) i psychoterapeutą nurtu poznawczo – behawioralnego (obecnie w trakcie certyfikacji Centrum Towarzystwa Poznawczo – Behawioralnego w Warszawie), terapeutą EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR). Pracuję również w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych jako psycholog i terapeuta – dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Systematycznie rozwijam swój warsztat, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach zawodowych oraz w warsztatach rozwoju osobistego.

Psychologia to mój bardzo przemyślany wybór (pierwsze studia przeze mnie ukończone to Prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza). Wierzę w wewnętrzny potencjał tkwiący w każdym z nas, w naszą wewnętrzną siłę. Czasem jednak bardzo trudno ją samemu w sobie odnaleźć i łatwiej to zrobić razem z doświadczonym przewodnikiem.

Zapraszam do współpracy terapeutycznej wszystkie osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie ze stresem, lękiem czy poczuciem smutku; osoby doświadczające problemów w relacjach (rodzinnych, partnerskich, zawodowych) czy doświadczające innych problemów w codziennym funkcjonowaniu; osoby będące w sytuacjach kryzysowych, a także wszystkie te osoby, które chcą poprawić jakość swojego codziennego życia. Zapraszam również rodziców, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży.

tel. 883 773 992

biuro@pracowniakreska.com

Paula Mroczkowska

1600830012

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutą i trenerem, terapeutą EMDR rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR:

Terapeuci

W pracy zawodowej udzielam indywidualnego wsparcia psychologicznego młodzieży, osobom dorosłym i parom. Podczas działań psychoterapeutycznych korzystam ze zdobyczy różnych szkół – m.in. terapii systemowej, poznawczo-behawioralnej, nlp. Jako specjalista terapii uzależnień (w procesie certyfikacji) prowadzę także terapię osób uzależnionych – od substancji psychoaktywnych oraz od czynności.

Jako trener mam też okazję prowadzić szkolenia i warsztaty, głównie w obszarze umiejętności psychospołecznych.

Nieustająco fascynuje mnie potencjał rozwojowy człowieka.

Uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, najważniejsze z nich to:

 • Studium Terapii Uzależnień – Care Brok,
 • szkolenie Akademia Profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – Fundacja Dobrostanu Ogólnego, Wrocław
 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci” – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „OCD, ataki paniki, fobie w podejściu EMDR” (prowadzenie: Derek Farell), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 • kurs I stopnia psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań
 • kurs trenerski Trener NLP – Instytut Neurolingwistyki, Warszawa
 • warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Poznań
 • szkolenie Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc. – Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ’Radzimowice’, Szklarska Poręba
 • udział w Konferencji Szkoleniowej Uzależnienie od komputera i Internetu, problemy diagnostyczne i terapeutyczne – Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa
 • kurs Mistrz Programowania Neurolingwistycznego, Instytut Neurolingwistyki, Warszawa
 • szkolenie Emocjonalne Krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci – Rozpoznawanie, Diagnoza, Terapia – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań
 • cyklu szkoleń Praktyk Terapii Neurolingwinistycznego Programowania – Instytut Ericksonowski w Berlinie

tel. 660 454 767

biuro@pracowniakreska.com

Marcin Nowak

marcin-fotka-2015

Jestem psychologiem (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, specj. psychologia kliniczna), pedagogiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specj. resocjalizacja), doradcą zawodowym (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie), terapeutą pedagogicznym (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu) i socjoterapeutą (Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej „Dictotum”). Udzielam indywidualnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz prowadzę terapię, szkolenia i warsztaty.
Ukończyłem Kurs Podstawowy Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (KCP) oraz Kurs socjoterapii i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin alkoholowych (OPP). Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w 4-letnim Studium Psychoterapii SPCh (o charakterze integratywnym, opartym na podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym). Swoją pracę poddaję superwizji. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Swoje doświadczenie zdobywałem m. in. w:
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu
– Poradni Rodzinnej
– Polskim Komitecie Pomocy Dzieciom w Poznaniu
– Fundacji Pomocy Rodzinie w Luboniu
– Fundacji Familijny Poznań
– Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa
– Publicznym Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu
– Liceum Ogólnokształcącym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
– Gimnazjum im. Polskich Noblistów nr 3 w Swarzędzu
– Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu
– świetlicach socjoterapeutycznych „Atlantyda”, „Tajemniczy ogród”, „Otwarte serce”
– IX Wydziale Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Poznaniu
– VII Wydziale Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Poznaniu

Prowadziłem liczne warsztaty dla rodziców oraz ich dzieci, grupy wsparcia oraz szkolenia dla nauczycieli.

Uczestniczyłem w licznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach w zakresie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej, m.in. w:
– I Wielkopolskim Forum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu pt. „Psyche Soma Polis – promocja wiedzy o zdrowiu psychicznym”
– Zwrotnik raka. Kampania społeczna promująca psychoonkologię. Tandemem po zdrowie. Psychoonkologia i psychodietetyka
– Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla specjalistów
– Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– Depresja i zaburzenia schizofreniczne
– Najnowsze osiągnięcia terapii zaburzeń w płciowości i relacjach u kobiet
– Wpływ alkoholu na rozwój dziecka – obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym – międzynarodowe sympozjum naukowe
– Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych
– Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholu
– Zachowania samobójcze i autoagresywne u młodzieży. Rozpoznawanie ryzyka i sposoby zapobiegania samobójstwu
– Komunikacja w szkole w kontekście Analizy Transakcyjnej. Gry psychologiczne uczniów, nauczycieli i rodziców
– Autyzm, zespół Aspergera – diagnoza i podstawy terapii
– Zachowanie zaburzone a dysfunkcjonalne – interwencja wychowawcza i profilaktyczna.”
– Zachowania samobójcze – szkoła bezradna?
– Osoba stosująca przemoc domową – aspekty prawno-psychologiczne
– Zachowania samobójcze młodzieży w Polsce w II dekadzie XXIw. – aspekty zdrowotne i społeczne

biuro@pracowniakreska.com

 

Magdalena Pietrzak

Licencjat pedagogiki specjalnej (UAM Poznań) i technik terapii zajęciowej (Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu). W trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna (UAM Poznań). Na co dzień pedagog w poznańskim Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk”.

Doświadczenie zawodowe:
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, rehabilitacja ruchowa chłopców z MPD, Przedszkole Specjalne nr 164 w Poznaniu, szkoły dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, głębszym i głębokim), Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu, DPSy, ŚDS „Kamyk”. Zainteresowania: arteterapia, teatr, film, muzyka, śpiew, górskie wspinaczki.

Ukończyła kursy z zakresu:

 • „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne” – I poziom,
 • „Praktyczne zastosowanie metod i technik teatroterapii”,
 • „Wikliniarstwo – historia, rodzaje wikliny i jej zastosowanie w terapii zajęciowej”,
 • „Aktywnie na wózku”,
 • „Teatr, taniec i ruch w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
 • „Trudna i pożyteczna umiejętność zabawy z dzieckiem niepełnosprawnym”,
 • „Taniec w kręgu”,
 • „Wychowawca w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży”,
 • „Jak wykorzystać mandalę w nauczaniu początkowym i przedszkolnym?”,
 • „Arteterapia – pomost między duszą a ciałem”.

Łukasz Raczkowski

img1

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym oraz socjoterapeutycznym, terapeutą zajęciowym, trenerem, socjoterapeutą i psychoterapeutą. Obecnie swoje kwalifikacje podnoszę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów (http://pssit.pl/czlonkowie-stowarzyszenia.html) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (http://ptppd.pl/czlonkowie-ptppd/). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej.

Ukończone szkolenia:

 • „Narkotyki – Nowa Rzeczywistość”,
 • „Diagnoza i terapia osób uzależnionych od seksu”,
 • „Motywujące podejście w leczeniu uzależnień”,
 • „Praca kliniczna jako sztuka zadawania pytań”,
 • „Diagnoza – czym jest w praktyce i czy zawsze pomaga w pomaganiu”,
 • „W konflikcie siła, czyli twórczo o nieporozumieniach międzykulturowych”,
 • „Psychodynamiczne rozumienie i leczenie uzależnień”,
 • Seminarium naukowo-szkoleniowe „Interwencje oparte na mentalizacji”,
 • „Samouszkodzenia i próby samobójcze. Pomoc adolescentom i młodym dorosłym”,
 • „Wstęp do psychoterapii psychodynamicznej”,
 • „Praca z adolescentem – ujęcie psychodynamiczne”,
 • „Praca z grupą, dziećmi i młodzieżą w ujęciu psychodynamicznym”,
 • „Zwrotnik Raka. Tandemem po zdrowie. Psychoonkologia i Psychodietetyka” – Konferencja,
 • „Największe wyzwania w terapii par”,
 • „Podejście integracyjne w psychoterapii, czyli jak twórczo korzystać z dorobku współczesnych szkół psychoterapii”,
 • „Zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi, w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania patologicznego”.

tel. 669 007 422

biuro@pracowniakreska.com

Anna Hausa-Jarmoszyńska

20190116_160626_2 (1)

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność kliniczna), psychoterapeutą, specjalistą psychoterapii uzależnień, terapeutą EMDR.

Ukończyłam również Podstawowy Kurs Terapii Systemowej (rodzin i małżeństw), Kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, podyplomowe czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej).
Od 2005 roku realizuję się jako psycholog, doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego i poradnictwa zawodowego. Od 2012 roku prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową.
Moją pracę poddaję regularnej superwizji.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

tel. 668 256 669

biuro@pracowniakreska.com

https://www.znanylekarz.pl/anna-hausa-jarmoszynska/psycholog/poznan

 

Joanna Wiśniewska-Szopka

asia

Jestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (obecnie w trakcie certyfikacji CTPB Warszawa), terapeutą EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR).

Jestem także nauczycielem etyki i doradcą zawodowym (Filozofia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, specjalność nauczycielska) pracuję także w placówce oświatowej w szkole podstawowej oraz dawniej gimnazjum.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą, także z rodzinami – indywidualnie i grupowo.

Kliniczne doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie pracując w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nieustannie fascynuje mnie człowiek oraz jego potencjał rozwojowy, dlatego w swojej pracy wspieram i uczę jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami rozwojowymi oraz jak pokonywać przeszkody. Głównym celem mojej pracy jest odzyskiwanie równowagi życiowej i zdrowia psychofizycznego.

Doświadczenie zawodowe, szkolenia, kursy, konferencje:

 • Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
 • Seminarium EMDR „Od narodzin do śmierci” – wpływ przywiązania na więzi” (prowadzenie: Anna Rita Verardo), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Trauma złożona w terapii EMDR” (prowadzenie: Dolores Mosquera), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Szkolenie „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” (prowadzenie: Luca Ostacoli), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

4- letnie podyplomowe Szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej u osób dorosłych – CTPB Warszawa

Zagadnienia osiowe terapii Poznawczo-behawioralnej: Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii, Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie negatywnych automatycznych myśli i dysfunkcyjnych założeń, Pytania sokratejskie w terapii,

Przygotowanie do pracy z takimi zaburzeniami jak:

   • lęk paniczny z i bez agorafobii,

   • lęk społeczny i uogólniony

   • depresja i myśli samobójcze,

   • choroby somatyczne i psychosomatyczne,

   • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,

   • zespół stresu pourazowego PTSD,

   • zaburzenia odżywiania ,

   • problemy w związkach (terapia par),

   • niska samoocena

Także:

Trening interpersonalny, Trening intrapsychiczny, Dialog motywujący, , Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, Diagnoza kliniczna ICD-10, Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia, Wprowadzenie do EMDR, Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Wprowadzenie do Terapii Schematu, Prawa pacjenta i zagadnienia etyczne w psychoterapii, Regularne zajęcia i spotkania z Superwizorem CTPB

Szkolenie w zakresie terapii EMDR (1 i 2 część), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Inne szkolenia:

Konferencje:

   • Przemoc w rodzinie. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu zgodnie z Niebieską Kartą”
   • Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza”
   • VII Wojewódzka Konferencja z cyklu Problemy dzieci i młodzieży nt. „Pomóż mi zrozumieć siebie” Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży. („Dziecko – obraz świata i własnej osoby, psychologiczne i emocjonalne zniekształcenia rzeczywistości’; „Dziecko w świecie (stresu) dorosłych”; „Czy na pewno jestem chłopcem? Seksualność dziecka integralną częścią zdrowia psychicznego”
   • Szkoła z Wyobraźnią(Prof. Jerzy Vertulani „Korzyści z neurogenezy” – wskazówki dla wspierania rozwoju pamięci, racjonalny trening biologiczny; Prof. Maria Dudzikowa – jakiego człowieka chcemy, jakich młodych ludzi wypuszczamy w świat? )
   • AKCJA Uczniowie u progu dorosłości. Opóźnione czy odroczone wkraczanie w dorosłość?” – problem dorosłych metrykalnie a nie rozwojowo

   • Dziecko w świecie zagrożeń” ( Eryk Matuszkiewicz – lekarz toksykolog z Oddziału Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, „Dopalacze ciągle groźne – refleksje toksykologa”; Jolanta Graczyk – Ogdem – przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, „Gdy krzywdzone jest dziecko – rozpoznawanie objawów i zasady reagowania na niepokojące sygnały”; Dr Joanna Świątkiewicz – wykładowca na kierunku Edukacja Prorozwojowa w Collegium da Vinci, Czynniki chroniące młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych”; asp. sztab. Joanna Kęcińska – Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, „Wygnani do sieci – nowe cyberpatologie”.

Staże Kliniczne:

– 3 letni staż w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego

– Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu Oddział Psychiatryczny Dorosłych

– Hospicjum Palium Poznań

– Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

– Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu

– Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Poznań, ul. Małeckiego

– Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kościanie

– Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie

– Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART”

tel. 888 430 235

biuro@pracowniakreska.com

Wojciech Gorczyński

woj

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz kognitywistą. Zajmuje się indywidualną psychoterapią młodzieży oraz dorosłych, w Poznaniu. W codziennej pracy z: problemami o charakterze lękowym, stresem, czy też zaburzeniami nastroju, stosuję metody poznawczo-behawioralne. Podczas terapii kieruję się zasadą, że największym specjalistą w zakresie własnych myśli i uczuć jest przychodzący do mnie pacjent. Korzystając z mojego doświadczenia i wiedzy, wspólnie staramy się podjąć pracę nad danym problemem.

Czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, uznawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, realizuję w Centrum CBT w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej i diagnostycznej uzyskałem odbywając staże i pracując na stanowisku psychologa między innymi w: Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka”.

Moją pracę psychologiczną opieram o nurt poznawczo-behawioralny, stale kształcąc się w wymienionym kierunku. Wśród odbytych kursów i szkoleń wymienić mogę dotyczące następującej tematyki:
– techniki behawioralne, doświadczeniowe, poznawcze oraz relaskacyjne,
– zespół stresu pourazowego,
– zaburzenia lękowe i depresyjne dzieci i młodzieży,
– zaburzenia eksternalizacyjne,
– zaburzenia afektywne dorosłych,
– zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
– zaburzenia lękowe.

biuro@pracowniakreska.com

Justyna Konieczna

20150828_144808Jestem pedagogiem, psychologiem (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań, specjalność kliniczna), psychoterapeutą (w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS), terapeutą EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR). Ukończyłam trzystopniowy kurs terapii behawioralnej uprawniający mnie do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podnoszę swoje kwalifikacje. Uczestniczyłam m. in. w:

– Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

– Psychodietetyka dzieci i młodzieży

– ACT terapia akceptacji i zaangażowania

– Cierpienie a psychoterapia

– O równości w prawach dziecka

–  Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza

– Podstawy diagnozy i terapii autyzmu

– Modne uzależnienia

Psychologia to mój świadomy wybór, to krok w kierunku poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu człowieka, jego relacjach i radzeniu sobie z otaczającą go rzeczywistością.

Dzieci i młodzież, która nie potrafi odnaleźć się w grupie rówieśników, ma problemy z nauką, z kontrolą emocji, koncentracją uwagi, wykazuje zaburzenia lękowe zapraszam do współpracy. Poprzez systematyczny trening wiele trudności jesteśmy w stanie przezwyciężyć.

Osobom dorosłym szukającym wsparcia i pomocy, pragnącym poprawić relacje z drugim człowiekiem lub nie radzącym sobie z emocjami mogę zaproponować współpracę, dzięki której ich jakość życia ulegnie poprawie.

tel. 739 012 414

biuro@pracowniakreska.com

Aleksandra Szorcz

olaaJestem psychologiem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna). Moje zainteresowania w obrębie psychologii to psychoterapia, psychologia pozytywna, szeroko rozumiany rozwój osobisty, psychologia zdrowia
oraz psychologia sportu.
Pragnę nieustannie się rozwijać, by móc rzetelnie pomagać drugiemu człowiekowi.
Jestem mężatką.

Od najmłodszych lat związana z muzyką i ze sportem, co odzwierciedliło się choćby
w temacie mojej pracy magisterskiej: Determinanty i konsekwencje aktywności fizycznej wśród biegaczy.

„Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, lecz od zmiany perspektywy”,
to moja dewiza. Stale odkrywam te słowa na nowo, kiedy obserwuję ludzi,
bo czasem najbardziej niepozorna zmiana w nas samych jest w stanie orzeźwić każdą relację i sytuację.

W Kresce prowadzę warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Uczestniczyłam m.in. w:
– szkoleniu personelu medycznego z zakresu psychoonkologii,
– warsztacie „Psychoterapia psychodynamiczna”,
– warsztacie „Podejście integracyjne, czyli jak twórczo korzystać z dorobku współczesnych szkół psychoterapii,
– projekcie „Wyrównywanie szans – podnoszenie kompetencji dzieci z deficytami”,
– warsztacie „Techniki pracy nad poczuciem własnej wartości”,
– warsztacie „Techniki pracy z dziećmi”,
– warsztacie „Techniki trenerskie – jak pracować z grupą”.

biuro@pracowniakreska.com

Karolina Tkaczyk

Tkaczyk Karolina (1)Jestem psychologiem o specjalności klinicznej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza). Obecnie pracuję w Pracowni Rozwoju Osobistego z dziećmi,
młodzieżą i osobami dorosłymi oraz prowadzę warsztaty psychologiczne,
zarówno indywidualne, jak i grupowe. Jestem uczestniczką szkolenia w
zakresie podstaw psychoterapii psychoanalitycznej prowadzonego przez
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, oraz stażystką w Poradni Psychoterapeutycznej Instytutu, gdzie uczęszczam
systematycznie na spotkania kliniczne zespołu. Moją pracę opieram o
myśl psychodynamiczną i psychoanalityczną.

Moje doświadczenie poszerzam o konferencje, warsztaty i kursy
uzupełniające wiedzę w zakresie szeroko rozumianej pomocy
psychologicznej. Pracę regularnie poddaję superwizji. Doświadczenie
zdobywam na świetlicy, gdzie pracuję zarówno z młodzieżą jak i z dziećmi, prowadząc warsztaty psychologiczne oraz pomagając w prawidłowym rozwoju. Zajmuję się również działalnością naukową związaną z psychologią – aktywnie uczestniczyłam w realizacji projektu badawczego: „Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania – badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Preludium 11, oraz jestem w trakcie stażu naukowego w Laboratorium Psychofizjologii w Instytucie Psychologii.

Prowadzenie psychoterapii jest dla mnie możliwością dawania realnego wsparcia i pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych i w kryzysie. Widzę sens w szukaniu i zrozumieniu przyczyn stałych, powtarzających się problemów, dzięki czemu można uzyskać zmianę oraz lepiej poznać siebie samego. Szczególnie ważne jest dla mnie stworzenie dla Państwa atmosfery akceptacji i bezpiecznej relacji, by móc otwarcie, bezpiecznie porozmawiać o niejednokrotnie bolesnych i trudnych tematach.

tel. 665 600 417
biuro@pracowniakreska.com

 

Paulina Jankowska

Bez tytułuJestem psychologiem (UAM Poznań, specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne). Obecnie kształcę się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rozszerzając swoją wiedzę podczas Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Pracuję w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię oraz warsztaty grupowe i indywidualne. Swoją pracę poddaję superwizji.
Doświadczenia zawodowe zdobyłam podczas pracy oraz staży w:
– Pracowni IN SPE
– Szkole Podstawowej „Zakątek”
– Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak”
– Szkole Podstawowej nr 74
– Aktywnym Małym Uniwersytecie Latającym
– Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa
– Fundacji Słoneczny Fyrtel
– Fundacji Flandria
– Fundacji ARS

Ukończone szkolenia i kursy:

 • ETAP WSTĘPNY Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (130h),
 • Kurs Kwalifikacyjny Przygotowania Pedagogicznego, IP UAM,
 • Laboratorium Kompetencji Zawodowych, UAM (160h) w tym: Warsztat interpersonalny (30h), Warsztat koncentracji i dekoncentracji na sobie (25h), Trening umiejętności społecznych (25h), Warsztat pomocy osobom starszym (16h), Warsztat pomocy okołoporodowej (17h), Warsztat pomocy osobom z chorobą nowotworową (17h),
 • „Trening prowadzenia rozmów pomocowych”, Instytut Pomocy Profesjonalnej (25h),
 • Kurs przygotowujący do uczestnictwa w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra”, mającego na celu wsparcie dzieci doświadczających trudności w domu i najbliższym otoczeniu (30h),
 • Warsztat szkoleniowy „Psychologiczne aspekty odżywiania w anoreksji
  i bulimii” Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania,
 • Praktyka wystąpień publicznych, Uniwersytet Otwarty UAM (20h),
 • Trening interpersonalny, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (40h),
 • Trening interpersonalny, IP UAM (30h).

Tel. 603 776 518
biuro@pracowniakreska.com

Katarzyna Waliszewska

KATARZYNA WALISZEWSKAJestem pedagogiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: resocjalizacja). Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam przygotowanie pedagogiczne uprawniające mnie do pracy z dziećmi.

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk oraz staży w:

– Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu (100h);

– Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu (60h);

– Szkole Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu (50h).

Na co dzień jestem wolontariuszką w Fundacji Uniwersytet Dzieci, gdzie nadzoruje prace wykonywane przez podopiecznych. Dodatkowo uczestniczę w wielu inicjatywach społecznych, mających na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska prowadzę zajęcia dla dzieci oraz młodzieży podczas półkolonii psychologicznych. W swojej pracy szczególną uwagę skupiam na wydobywaniu z dziecka jego indywidualnego potencjału, pracy na zasobach oraz podnoszeniu poczucia własnej wartości. Istotną kwestią jest komunikacja z dzieckiem, która jest filarem w pracy nastawionej na uzyskiwanie oczekiwanych efektów.

tel. 781567946

biuro@pracowniakreska.com

 

Katarzyna Wytykowska

Katarzyna Wytykowska (psycholog, pedagog)Jestem psychologiem (UAM w Poznaniu, specjalności: Animacja społeczności lokalnych, Psychologia zdrowia i choroby), pedagogiem (UAM w Poznaniu, specjalność opiekuńczo – wychowawcza), a przede wszystkim człowiekiem i nic co ludzkie (w tym to, co wewnętrzne), nie jest mi obce :). Lubię dopatrywać się tego, co dobre – w świecie i w drugim człowieku.
W Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska prowadzę warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach letnich/zimowych półkolonii oraz zajęcia w świetlicy psychologicznej. Cały czas szukam okazji by się rozwijać – uczestniczę w kursach, warsztatach, konferencjach naukowych.  Wśród nich:
udział w certyfikowanym szkoleniu metody coachingowej Points of You (pierwszy stopień trenerski);
warsztaty i szkolenia: „Nie daj się złym relacjom. Przestrzenie relacji i ich granice. Coaching rodzicielski”, „Rola design thinking w zarządzaniu projektem”, „Zarządzanie zmianą i innowacjami”, „Największe wyzwania w terapii par”, a także kursy animatora i wychowawcy wypoczynku;
czynny udział w X Konferencji Organizacji Studenckich „Między radością a cierpieniem. Wyzwania współczesnej pedagogiki”” oraz  XI Konferencji Organizacji Studenckich pt. „Pasja w pracy pedagoga”;
udział bierny w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozmiar w umyśle” i ogólnopolskiej konferencji „Autyzm w szkole”.
Kontynuuję studia na kierunku pedagogika (studia magisterskie). Aktywnie działam w Studenckim Kole Naukowym Doradztwa Zawodowego i Personalnego „PROGRESSIO”, współprowadząc warsztaty i gry terenowe dla młodzieży oraz biorąc udział w projektach edukacyjnych.
Praktykę i doświadczenie (zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej), zdobywałam m.in.:
w poznańskich szkołach  (Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 88, Szkoła Podstawowa nr 45, Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi w Poznaniu);
w „Klubie Winogrady”, filii 5 Zespołu Dziennych Domów Pomocy;
w Gimnazjum nr 1 w Luboniu;
współprowadząc warsztaty dla dzieci w ramach Aktywnego Małego Uniwersytetu Latającego;
prowadząc warsztaty dla młodzieży w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość” w szkołach na terenie gminy Swarzędz.
Odbyłam również staże w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Fundacji na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA” w Poznaniu oraz w placówkach terapii uzależnień (Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu, Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR).
W działaniach zajęciowo – warsztatowych stawiam na indywidualne podejście, wykorzystywanie zasobów i mocnych stron, zrozumienie jednostkowych potrzeb i wspólne wypracowanie sposobów by na nie odpowiedzieć. Wykorzystuję różne obszary zainteresowań, kreatywność i wyobraźnię by zarówno ci mniejsi jak i nieco starsi uczestnicy warsztatów, mogli z nich jak najwięcej „zabrać” dla siebie. W dzieciństwie marzyłam by latać. Teraz chciałabym wspierać ludzi, których spotykam na swej drodze, w tym, żeby mogli swobodnie rozwinąć skrzydła.
tel. 661 375 349
biuro@pracowniakreska.com

_IMG2938_2Barbara Pacyna

Jestem psychologiem. Ukończyłam kierunek psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy zawodowej towarzyszę dzieciom w ich rozwoju oraz wspieram rodziców w wychowaniu dzieci. Wspólnie poszukujemy dróg rozwoju, zasobów i mocnych stron dziecka oraz rozwiązań trudności które czasem się pojawiają w życiu każdego człowieka.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole,  prowadząc warsztaty dla dzieci i rodziców a także udzielając porad i konsultacji indywidualnych.
Nieustannie doskonalę swoje umiejętności oraz poszerzam wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.
Do najważniejszych zaliczam:
Studium psychoterapii  dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu,
kurs Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem organizowany przez Ośrodek Autus w Poznaniu,
kurs Racjonalna Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej,
Podstawowy kurs Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu,
Studium trenerskie w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”.
tel. 506 599 383
biuro@pracowniakreska.com

Agata Jaworska

agataJestem psychologiem (specjalność: psychologia edukacji). Realizuję kurs kwalifikacyjny przygotowania pedagogicznego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Swoje doświadczenie zdobywałam realizując praktyki w przedszkolach i szkołach na terenie województwa lubuskiego oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska prowadzę półkolonie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuję mocne strony dziecka i jego zainteresowania. Poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju kursach.

tel. 669 064 478

biuro@pracowniakreska.com